Get Adobe Flash player

Pomoc

Setting up Application Impersonation for Exchange or Office 365

Odpowiedni artykuł znajduje się na tej stronie

Office 365

Login to the Office 365 Exchange Admin Portal.

Go to Permissions, then under Admin Roles click the ‚+’ symbol to add a new role and enter the Name and Description ‚CloudMigratorImpersonation’.

image2016-8-24 11:36:28.png

Click the ‚+’ symbol under ‚Roles:’, select ApplicationImpersonation, click ‚add →’ then ‚OK’

Click the ‚+’ symbol under ‚Members:’ and select your Admin User, click ‚add →’ then ‚OK’

Click ‚Save’ in the ‚Role Group’ window and you will then see the Impersonation role listed in Admin Roles. You can now use application impersonation with your admin user in CloudMigrator.

 

Configuring Exchange Impersonation in Exchange 2010

odpowiedni artykuł znajduje się na tej stronie

Connect to Exchange Online PowerShell

odpowiednie informacje znajdują się na tej  stronie:

 

Windows 2012 – problem z drukowaniem pdf xps za pomocą Scheduler

drukowanie z pulpitu działa

problem występuje przy zdalnym wywołaniu procesu drukowania np. do pdf

problem występuje również przy ustawieniu procesu automatycznego drukowania w Scheduler

 

Problem rozwiązuje dodanie tych katalogów

 

C:\Windows\System32\config\systemprofile\Dektop
C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\Desktop

How to fix POODLE on Windows Server 2012 R2

Przygotuj plik tekstowy z rozszerzeniem .reg np.: DisableSSL3.reg

zawartość pliku poniżej

—————————————————————————

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 2.0]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 2.0\Client]
„DisabledByDefault”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 2.0\Server]
„Enabled”=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 3.0]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 3.0\Client]
„DisabledByDefault”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 3.0\Server]
„Enabled”=dword:00000000

———————————————————————

 • zapisz plik i go uruchom
 • zrestartuj serwer
 • przeskanuj serwer  POODLE Scan Test,

 

Opis ręcznie wykonanych zmian w rejestrach znajduje się poniżej.

—————————————————————————————————————–

 

 1. Login to Windows Server 2012 R2 and open the Registry Editor running it as administrator:
  On the Start screen type regedit.exe.
  Right-click on regedit.exe and click Run as administrator.
 2. In the Registry Editor window, go to: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\Schannel\Protocols\
  SSLv3_POODLE_1
 3. In the navigation tree, right-click on Protocols, and in the pop-up menu, click New > Key and name the key as SSL 3.0SSLv3_POODLE_2
 4. In the navigation tree, right-click on the new SSL 3.0 key that we have created in the above step, and in the pop-up menu, click New > Key and name the key as ClientSSLv3_POODLE_3
 5. In the navigation tree, right-click again on the SSL 3.0 and in the pop-up menu, click New > Key and name the key as Server
 6. In the navigation tree, under SSL 3.0, right-click on Client, and in the pop-up menu, click New > DWORD (32-bit) Value
  and name the value DisabledByDefaultSSLv3_POODLE_5
 7. In the navigation tree, under SSL 3.0, select Client and then, in the right pane, double-click the DisabledByDefault DWORD value. In the Edit DWORD (32-bit) Value window, in the Value Data box change the value to 1 and then, click OK.SSLv3_POODLE_6
 8. In the navigation tree, under SSL 3.0, right-click on Server, and in the pop-up menu, click New > DWORD (32-bit) Value and name the value Enabled.
 9. In the navigation tree, under SSL 3.0, select Server and then, in the right pane, double-click the Enabled DWORD value. In the Edit DWORD (32-bit) Value window, in the Value Data box leave the value at 0 and then, click OK.SSLv3_POODLE_8
 10.  Restart the Windows Server to apply these changes permanently.

After the restart, verify whether your changes have applied successfully by checking your domain again on POODLE Scan Test, and you are done!

Serwery czasu

informacje ze strony  https://pl.wikipedia.org/wiki/Serwer_czasu

 

Oficjalne serwery NTP dostarczające urzędowy czas UTC(PL) w Polsce

W Polsce oficjalnym źródłem urzędowego czasu UTC są publiczne serwery NTP Głównego Urzędu Miar[1]. Serwery te są bezpośrednio dołączone łączem 1PPS do zegara atomowego (5071A), którego wskazania są kontrolowane i korygowane do innych wzorców skali czasu atomowego tzw. TA.

 • tempus1.gum.gov.pl (194.146.251.100)[2]
 • tempus2.gum.gov.pl (194.146.251.101)[2]

Serwery NTP grupy laboratoriów ds. porównań wzorców czasu

nazwa serwera adres IP stratum źródło
vega.cbk.poznan.pl 150.254.183.15 3 news-archive.icm.edu.pl (stratum 2), 247.92.156.107 (stratum 1)
ntp.itl.waw.pl 193.110.137.171 1 atomowy zegar cezowy 5071A Instytutu Łączności w Warszawie
ntp.elpromaelectronics.com 5.226.98.186 1 rubidowy atomowy wzorzec firmy STANFORD Research, ELPROMA Łomianki k. Warszawy
zegar.umk.pl, ntp.fizyka.umk.pl 158.75.5.245 1 Polski Optyczny Zegar Atomowy zlokalizowany w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu i Krajowym Laboratorium FAMO

Inne serwery czasu w Polsce

nazwa serwera adres IPv4 adres IPv6 stratum źródło utrzymanie
ntp1.tp.pl 80.50.231.226 1 atomowy zegar cezowy 5071A TP S.A. Orange Polska S.A.
ntp2.tp.pl 217.96.29.26 1 atomowy zegar cezowy 5071A TP S.A. Orange Polska S.A.
time.coi.pw.edu.pl 194.29.130.252 1 Politechnika Warszawska
ntp.nask.pl 195.187.245.55 1 GPS NASK S.A.
ntp.certum.pl 213.222.200.99 1 Asseco Poland S.A.
info.cyf-kr.edu.pl 149.156.4.11 3 chronos.cru.fr (stratum 2), ntp.genoscope.cns.fr (stratum 1) Akademia Górniczo Hutnicza (Cyfronet)
ntp.icm.edu.pl 213.135.59.38 2 zegar.umk.pl (stratum 1) Uniwersytet Warszawski (ICM)
ntp.task.gda.pl 153.19.250.123 2 210.100.177.101 (stratum 1) Politechnika Gdańska (TASK)
ntp0.pl 91.212.242.19 2001:67c:24c:1::19 1 GPS Aplitt S.A.
ntp1.pl 91.212.242.20 2001:67c:24c:1::20 2 tempus1.gum.gov.pl, tempus2.gum.gov.pl (stratum 1) Aplitt S.A.
ntp2.pl 91.212.242.21 2001:67c:24c:1::21 2 tempus1.gum.gov.pl, tempus2.gum.gov.pl (stratum 1) Aplitt S.A.
time.atman.pl 217.17.34.82 2 ntp.itl.waw.pl (stratum 1) ATM S.A.
ntp.centos.com.pl 81.2.136.218 2 ntp1.tp.pl (stratum 1) Przemysław Sikora
ntp.e-utp.net 89.231.96.83 1 GPS NMEA Marcin Gondek
news-archive.icm.edu.pl 193.219.28.147 2 247.92.156.107 (stratum 1) Uniwersytet Warszawski (ICM)

Pule serwerów NTP

Poniższe nazwy wskazują losowo na serwery z puli udostępnionych publicznie serwerów NTP. Adresy IP serwerów zmieniają się co godzinę[3].

Polska

 • 0.pl.pool.ntp.org
 • 1.pl.pool.ntp.org
 • 2.pl.pool.ntp.org
 • 3.pl.pool.ntp.org

Europa

 • 0.europe.pool.ntp.org
 • 1.europe.pool.ntp.org
 • 2.europe.pool.ntp.org
 • 3.europe.pool.ntp.org

Świat

 • 0.pool.ntp.org
 • 1.pool.ntp.org
 • 2.pool.ntp.org
 • 3.pool.ntp.org

c# webBrowser – ustawienie kompatybilności

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using Microsoft.Win32;
using System.Diagnostics;

namespace WindowsFormsApplication11
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
SetBrowserFeatureControl();

InitializeComponent();
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
webBrowser1.Navigate(„https://www.my.telstra.com.au/myaccount/home?red=/myaccount/”);

}

private void SetBrowserFeatureControlKey(string feature, string appName, uint value)
{
using (var key = Registry.CurrentUser.CreateSubKey(
String.Concat(@”Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\”, feature),
RegistryKeyPermissionCheck.ReadWriteSubTree))
{
key.SetValue(appName, (UInt32)value, RegistryValueKind.DWord);
}
}
private void SetBrowserFeatureControl()
{
// http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee330720(v=vs.85).aspx

// FeatureControl settings are per-process
var fileName = System.IO.Path.GetFileName(Process.GetCurrentProcess().MainModule.FileName);

// make the control is not running inside Visual Studio Designer
if (String.Compare(fileName, „devenv.exe”, true) == 0 || String.Compare(fileName, „XDesProc.exe”, true) == 0)
return;

SetBrowserFeatureControlKey(„FEATURE_BROWSER_EMULATION”, fileName, GetBrowserEmulationMode()); // Webpages containing standards-based !DOCTYPE directives are displayed in IE10 Standards mode.
SetBrowserFeatureControlKey(„FEATURE_AJAX_CONNECTIONEVENTS”, fileName, 1);
SetBrowserFeatureControlKey(„FEATURE_ENABLE_CLIPCHILDREN_OPTIMIZATION”, fileName, 1);
SetBrowserFeatureControlKey(„FEATURE_MANAGE_SCRIPT_CIRCULAR_REFS”, fileName, 1);
SetBrowserFeatureControlKey(„FEATURE_DOMSTORAGE „, fileName, 1);
SetBrowserFeatureControlKey(„FEATURE_GPU_RENDERING „, fileName, 1);
SetBrowserFeatureControlKey(„FEATURE_IVIEWOBJECTDRAW_DMLT9_WITH_GDI „, fileName, 0);
SetBrowserFeatureControlKey(„FEATURE_NINPUT_LEGACYMODE”, fileName, 0);
SetBrowserFeatureControlKey(„FEATURE_DISABLE_LEGACY_COMPRESSION”, fileName, 1);
SetBrowserFeatureControlKey(„FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN”, fileName, 0);
SetBrowserFeatureControlKey(„FEATURE_BLOCK_LMZ_OBJECT”, fileName, 0);
SetBrowserFeatureControlKey(„FEATURE_BLOCK_LMZ_SCRIPT”, fileName, 0);
SetBrowserFeatureControlKey(„FEATURE_DISABLE_NAVIGATION_SOUNDS”, fileName, 1);
SetBrowserFeatureControlKey(„FEATURE_SCRIPTURL_MITIGATION”, fileName, 1);
SetBrowserFeatureControlKey(„FEATURE_SPELLCHECKING”, fileName, 0);
SetBrowserFeatureControlKey(„FEATURE_STATUS_BAR_THROTTLING”, fileName, 1);
SetBrowserFeatureControlKey(„FEATURE_TABBED_BROWSING”, fileName, 1);
SetBrowserFeatureControlKey(„FEATURE_VALIDATE_NAVIGATE_URL”, fileName, 1);
SetBrowserFeatureControlKey(„FEATURE_WEBOC_DOCUMENT_ZOOM”, fileName, 1);
SetBrowserFeatureControlKey(„FEATURE_WEBOC_POPUPMANAGEMENT”, fileName, 0);
SetBrowserFeatureControlKey(„FEATURE_WEBOC_MOVESIZECHILD”, fileName, 1);
SetBrowserFeatureControlKey(„FEATURE_ADDON_MANAGEMENT”, fileName, 0);
SetBrowserFeatureControlKey(„FEATURE_WEBSOCKET”, fileName, 1);
SetBrowserFeatureControlKey(„FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONS „, fileName, 0);
SetBrowserFeatureControlKey(„FEATURE_XMLHTTP”, fileName, 1);
}

private UInt32 GetBrowserEmulationMode()
{
int browserVersion = 7;
using (var ieKey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(@”SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer”,
RegistryKeyPermissionCheck.ReadSubTree,
System.Security.AccessControl.RegistryRights.QueryValues))
{
var version = ieKey.GetValue(„svcVersion”);
if (null == version)
{
version = ieKey.GetValue(„Version”);
if (null == version)
throw new ApplicationException(„Microsoft Internet Explorer is required!”);
}
int.TryParse(version.ToString().Split(‚.’)[0], out browserVersion);
}

UInt32 mode = 10000; // Internet Explorer 10. Webpages containing standards-based !DOCTYPE directives are displayed in IE10 Standards mode. Default value for Internet Explorer 10.
switch (browserVersion)
{
case 7:
mode = 7000; // Webpages containing standards-based !DOCTYPE directives are displayed in IE7 Standards mode. Default value for applications hosting the WebBrowser Control.
break;
case 8:
mode = 8000; // Webpages containing standards-based !DOCTYPE directives are displayed in IE8 mode. Default value for Internet Explorer 8
break;
case 9:
mode = 9000; // Internet Explorer 9. Webpages containing standards-based !DOCTYPE directives are displayed in IE9 mode. Default value for Internet Explorer 9.
break;
default:
// use IE10 mode by default
break;
}

return mode;
}

}
}

test strony rejestracyjnej

[RM_Form id=’3′]

Using MySQL Storage with an EntityFramework MySQL Provider (C#)

by Maurycy Markowski, Raquel Soares De Almeida, Robert McMurray

This tutorial shows you how to replace the default data storage mechanism for ASP.NET Identity with EntityFramework (SQL client provider) with a MySQL provider.

The following topics will be covered in this tutorial:

 • Creating a MySQL database on Azure
 • Creating an MVC application using Visual Studio 2013 MVC template
 • Configuring EntityFramework to work with a MySQL database provider
 • Running the application to verify the results

At the end of this tutorial, you will have an MVC application with the ASP.NET Identity store that is using a MySQL database that is hosted in Azure.

Creating a MySQL database instance on Azure

 1. Log in to the Azure Portal.
 2. Click NEW at the bottom of the page, and then select STORE:
 3. In the Choose and Add-on wizard, select ClearDB MySQL Database, and then click the Next arrow at the bottom of the frame:[Click the following image to expand it. ]
 4. Keep the default Free plan, change the NAME to IdentityMySQLDatabase, select the region that is nearest to you, and then click the Next arrow at the bottom of the frame:[Click the following image to expand it. ]
 5. Click the PURCHASE checkmark to complete the database creation.[Click the following image to expand it. ]
 6. After your database has been created, you can manage it from the ADD-ONS tab in the management portal. To retrieve the connection information for your database, click CONNECTION INFO at the bottom of the page:[Click the following image to expand it. ]
 7. Copy the connection string by clicking on the copy button by the CONECTIONSTRING field and save it; you will use this information later in this tutorial for your MVC application:[Click the following image to expand it. ]

Creating an MVC application project

To complete the steps in this section of the tutorial, you will first need to install Visual Studio Express 2013 for Web or Visual Studio 2013. Once Visual Studio has been installed, use the following steps to create a new MVC application project:

 1. Open Visual Studio 2103.
 2. Click New Project from the Start page, or you can click the File menu and then New Project:[Click the following image to expand it. ]
 3. When the New Project dialog box is displayed, expand Visual C# in the list of templates, then click Web, and select ASP.NET Web Application. Name your project IdentityMySQLDemo and then click OK:[Click the following image to expand it. ]
 4. In the New ASP.NET Project dialog, select the MVC templatewith the default options; this will configure Individual User Accounts as the authentication method. Click OK:[Click the following image to expand it. ]

Configure EntityFramework to work with a MySQL database

Update the Entity Framework assembly for your project

The MVC application that was created from the Visual Studio 2013 template contains a reference to the EntityFramework 6.0.0 package, but there have been updates to to that assembly since its release which contain significant performance improvements. In order to use these latest updates in your application, use the following steps.

 1. Open your MVC project in Visual Studio 2013.
 2. Click TOOLS, then click Library Package Manager, and then click Package Manager Console:[Click the following image to expand it. ]
 3. The Package Manager Console will appear in the bottom section of Visual Studio. Type „Update-Package EntityFramework” and press Enter:[Click the following image to expand it. ]

Install the MySQL provider for EntityFramework

In order for EntityFramework to connect to MySQL database, you need to install a MySQL provider. To do so, open the Package Manager Console and type „Install-Package MySql.Data.Entity -Pre„, and then press Enter.

Note

This is a pre-release version of the assembly, and as such it may contain bugs. You should not use a pre-release version of the provider in production.

[Click the following image to expand it.]

Making project configuration changes to the Web.config file for your application

In this section you will configure the Entity Framework to use the MySQL provider that you just installed, register the MySQL provider factory, and add your connection string from Azure.

Note

The following examples contain a specific assembly version for MySql.Data.dll. If the assembly version changes, you will need to modify the appropriate configuration settings with the correct version.

 1. Open the Web.config file for your project in Visual Studio 2013.
 2. Locate the following configuration settings, which define the default database provider and factory for the Entity Framework:
  XML

 

 • <entityFramework>
   <defaultConnectionFactory
     type="System.Data.Entity.Infrastructure.LocalDbConnectionFactory, EntityFramework">
    <parameters>
     <parameter value="v11.0" />
    </parameters>
   </defaultConnectionFactory>
   <providers>
    <provider
     invariantName="System.Data.SqlClient"
     type="System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices, EntityFramework.SqlServer" />
   </providers>
  </entityFramework>
  
 • Replace those configuration settings with the following, which will configure the Entity Framework to use the MySQL provider:
  XML
 • <entityFramework>
   <providers>
    <provider invariantName="MySql.Data.MySqlClient"
     type="MySql.Data.MySqlClient.MySqlProviderServices, MySql.Data.Entity"/> 
   </providers>
  </entityFramework>
  <system.data>
   <DbProviderFactories>
    <remove invariant="MySql.Data.MySqlClient"></remove>
    <add name="MySQL Data Provider"
     invariant="MySql.Data.MySqlClient"
     description=".Net Framework Data Provider for MySQL"
     type="MySql.Data.MySqlClient.MySqlClientFactory, MySql.Data, Version=6.7.2.0"/>
   </DbProviderFactories>
  </system.data>
  
 • Locate the <connectionStrings> section and replace it with the following code, which will define the connection string for your MySQL database that is hosted on Azure (note that providerName value has also been changed from the original):
  XML
 • <connectionStrings>
   <add name="DefaultConnection"
    providerName="MySql.Data.MySqlClient"
    connectionString="[Insert your ConnectionString from Azure here]"/>
  </connectionStrings>
  

 

Adding custom MigrationHistory context

Entity Framework Code First uses a MigrationHistory table to keep track of model changes and to ensure the consistency between the database schema and conceptual schema. However, this table does not work for MySQL by default because the primary key is too large. To remedy this situation, you will need to shrink the key size for that table. To do so, use the following steps:

 1. The schema information for this table is captured in a HistoryContext, which can be modified as any other DbContext. To do so, add a new class file named MySqlHistoryContext.cs to the project, and replace its contents with the following code:
  C#

 

 • using System.Data.Common;
  using System.Data.Entity;
  using System.Data.Entity.Migrations.History;
   
  namespace IdentityMySQLDemo
  {
   public class MySqlHistoryContext : HistoryContext
   {
    public MySqlHistoryContext(
     DbConnection existingConnection,
     string defaultSchema)
    : base(existingConnection, defaultSchema)
    {
    }
   
    protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder)
    {
     base.OnModelCreating(modelBuilder);
     modelBuilder.Entity<HistoryRow>().Property(h => h.MigrationId).HasMaxLength(100).IsRequired();
     modelBuilder.Entity<HistoryRow>().Property(h => h.ContextKey).HasMaxLength(200).IsRequired();
    }
   }
  }
  
 • Next you will need to configure Entity Framework to use the modified HistoryContext, rather than default one. This can be done by leveraging code-based configuration features. To do so, add new class file named MySqlConfiguration.cs to your project and replace its contents with:
  C#

 

 1. using System.Data.Entity;
   
  namespace IdentityMySQLDemo
  {
   public class MySqlConfiguration : DbConfiguration
   {
    public MySqlConfiguration()
    {
     SetHistoryContext(
     "MySql.Data.MySqlClient", (conn, schema) => new MySqlHistoryContext(conn, schema));
    }
   }
  }
  

Creating a custom EntityFramework initializer for ApplicationDbContext

The MySQL provider that is featured in this tutorial does not currently support Entity Framework migrations, so you will need to use model initializers in order to connect to the database. Because this tutorial is using a MySQL instance on Azure, you will need need to create a custom Entity Framework initializer.

Note

This step is not required if you are connecting to a SQL Server instance on Azure or if you are using a database that is hosted on premises.

To create a custom Entity Framework initializer for MySQL, use the following steps:

 1. Add a new class file named MySqlInitializer.cs to the project, and replace it’s contents with the following code:
  C#

 

 • using IdentityMySQLDemo.Models;
  using System.Data.Entity;
  using System.Data.Entity.Infrastructure;
  using System.Linq;
  
  namespace IdentityMySQLDemo
  {
   public class MySqlInitializer : IDatabaseInitializer<ApplicationDbContext>
   {
    public void InitializeDatabase(ApplicationDbContext context)
    {
     if (!context.Database.Exists())
     {
      // if database did not exist before - create it
      context.Database.Create();
     }
     else
     {
      // query to check if MigrationHistory table is present in the database 
      var migrationHistoryTableExists = ((IObjectContextAdapter)context).ObjectContext.ExecuteStoreQuery<int>(
      string.Format(
       "SELECT COUNT(*) FROM information_schema.tables WHERE table_schema = '{0}' AND table_name = '__MigrationHistory'",
       "[Insert your database schema here - such as 'users']"));
  
      // if MigrationHistory table is not there (which is the case first time we run) - create it
      if (migrationHistoryTableExists.FirstOrDefault() == 0)
      {
       context.Database.Delete();
       context.Database.Create();
      }
     }
    }
   }
  }
  
 • Open the IdentityModels.cs file for your project, which is located in the Models directory, and replace it’s contents with the following:
  C#

 

 1. using Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework;
  using System.Data.Entity;
  
  namespace IdentityMySQLDemo.Models
  {
   // You can add profile data for the user by adding more properties to your ApplicationUser
   // class, please visit http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=317594 to learn more.
   public class ApplicationUser : IdentityUser
   {
   }
  
   public class ApplicationDbContext : IdentityDbContext<ApplicationUser>
   {
    static ApplicationDbContext()
    {
     Database.SetInitializer(new MySqlInitializer());
    }
  
    public ApplicationDbContext()
     : base("DefaultConnection")
    {
    }
   }
  }
  

Running the application and verifying the database

Once you have completed the steps in the preceding sections, you should test your database. To do so, use the following steps:

 1. Press Ctrl + F5 to build and run the web application.
 2. Click the Register tab on the top of the page:[Click the following image to expand it. ]
 3. Enter a new user name and password, and then click Register:[Click the following image to expand it. ]
 4. At this point the ASP.NET Identity tables are created on the MySQL Database, and the user is registered and logged into the application:[Click the following image to expand it. ]

Installing MySQL Workbench tool to verify the data

 1. Install the MySQL Workbench tool from the MySQL downloads page
 2. In the installation wizard: Feature Selection tab, select MySQL Workbench under applications section.
 3. Launch the app and add a new connection using the connection string data from the Azure MySQL database you created at the begging of this tutorial.
 4. After establishing the connection, inspect the ASP.NET Identity tables created on the IdentityMySQLDatabase.
 5. You will see that all ASP.NET Identity required tables are created as shown in the image below:[Click the following image to expand it. ]
 6. Inspect the aspnetusers table for instance to check for the entries as you register new users.[Click the following image to expand it. ]

 

Pola wyliczane w ScharePoint

ew strony https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/bb862071(v=office.14).aspx

Calculated Field Formulas

SharePoint 2010

Applies to: SharePoint Foundation 2010The following tables provide information about the various kinds of formulas you can implement in a calculated field by using the Formula of the Microsoft.SharePoint.SPFieldCalculated class.

 

Note Note
Microsoft SharePoint Foundation formulas for calculated fields are based on Microsoft Excel functions and syntax. However, Microsoft supports only those functions mentioned on this page for use in SharePoint Foundation calculated fields. For example, the Excel function MID is not supported.
Important note Important
All example formulas in this topic use commas „,” as the parameter delimiter character. In some countries, the comma is reserved for use as the decimal mark. In such countries, users creating a calculated field must use semi-colons „;” as the delimiter character. Regardless of which character is used when the field is created, the formula works on lists in SharePoint websites anywhere in the world. SharePoint automatically changes the delimiter character to the one that is appropriate for the language/culture of the current page. For example, suppose the following formula is created on a website whose culture setting is fr-fr (France): =IF(Number1>Number2;5;10). If the website’s culture is then changed to en-us (United States), the formula changes automatically to: =IF(Number1>Number2,5,10).

You can use the following formulas to test the condition of a statement and return a Yes or No value, to test an alternate value such as OK or Not OK, or to return a blank or dash to represent a null value.

Determine whether a number is greater than or less than another number

Use the IF function to perform this comparison.

Column1 Column2 Formula Description (possible result)
15000 9000 =[Column1]>[Column2] Is Column1 greater than Column2? (Yes)
15000 9000 =IF([Column1]<=[Column2], „OK”, „Not OK”) Is Column1 less than or equal to Column2? (Not OK)

Return a logical value after comparing column contents

For a result that is a logical value (Yes or No), use the AND, OR, and NOT functions.

Column1 Column2 Column3 Formula Description (possible result)
15 9 8 =AND([Column1]>[Column2], [Column1]<[Column3]) Is 15 greater than 9 and less than 8? (No)
15 9 8 =OR([Column1]>[Column2], [Column1]<[Column3]) Is 15 greater than 9 or less than 8? (Yes)
15 9 8 =NOT([Column1]+[Column2]=24) Is 15 plus 9 not equal to 24? (No)

For a result that is another calculation, or any other value other than Yes or No, use the IF, AND, and OR functions.

Column1 Column2 Column3 Formula Description (possible result)
15 9 8 =IF([Column1]=15, „OK”, „Not OK”) If the value in Column1 equals 15, return „OK”. (OK)
15 9 8 =IF(AND([Column1]>[Column2], [Column1]<[Column3]), „OK”, „Not OK”) If 15 is greater than 9 and less than 8, return „OK”. (Not OK)
15 9 8 =IF(OR([Column1]>[Column2], [Column1]<[Column3]), „OK”, „Not OK”) If 15 is greater than 9 or less than 8, return „OK”. (OK)

Display zeroes as blanks or dashes

To display a zero, perform a simple calculation. To display a blank or a dash, use the IF function.

Column1 Column2 Formula Description (possible result)
10 10 =[Column1]-[Column2] Second number subtracted from the first. (0)
15 9 =IF([Column1]-[Column2],[Column1]-[Column2],”-„) Returns a dash when the value is zero. (-)

Hide error values in columns

To display a dash, #N/A, or NA in place of an error value, use the ISERROR function.

Column1 Column2 Formula Description (possible result)
10 0 =[Column1]/[Column2] Results in an error (#DIV/0)
10 0 =IF(ISERROR([Column1]/[Column2]),”NA”,[Column1]/[Column2]) Returns NA when the value is an error
10 0 =IF(ISERROR([Column1]/[Column2]),”-„,[Column1]/[Column2]) Returns a dash when the value is an error

You can use the following formulas to perform calculations that are based on dates and times, such as adding a number of days, months, or years to a date, calculating the difference between two dates, and converting time to a decimal value.

Add dates

To add a number of days to a date, use the addition (+) operator.

Note Note
When you manipulate dates, the return type of the calculated column must be set to Date and Time.
Column1 Column2 Formula Description (possible result)
6/9/2007 3 =[Column1]+[Column2] Adds 3 days to 6/9/2007 (6/12/2007)
12/10/2008 54 =[Column1]+[Column2] Adds 54 days to 12/10/2008 (2/2/2009)

To add a number of months to a date, use the DATE, YEAR, MONTH, and DAY functions.

Column1 Column2 Formula Description (possible result)
6/9/2007 3 =DATE(YEAR([Column1]),MONTH([Column1])+[Column2],DAY([Column1])) Adds 3 months to 6/9/2007 (9/9/2007)
12/10/2008 25 =DATE(YEAR([Column1]),MONTH([Column1])+[Column2],DAY([Column1])) Adds 25 months to 12/10/2008 (1/10/2011)

To add a number of years to a date, use the DATE, YEAR, MONTH, and DAY functions.

Column1 Column2 Formula Description (possible result)
6/9/2007 3 =DATE(YEAR([Column1])+[Column2],MONTH([Column1]),DAY([Column1])) Adds 3 years to 6/9/2007 (6/9/2010)
12/10/2008 25 =DATE(YEAR([Column1])+[Column2],MONTH([Column1]),DAY([Column1])) Adds 25 years to 12/10/2008 (12/10/2033)

To add a combination of days, months, and years to a date, use the DATE, YEAR, MONTH, and DAY functions.

Column1 Formula Description (possible result)
6/9/2007 =DATE(YEAR([Column1])+3,MONTH([Column1])+1,DAY([Column1])+5) Adds 3 years, 1 month, and 5 days to 6/9/2007 (7/14/2010)
12/10/2008 =DATE(YEAR([Column1])+1,MONTH([Column1])+7,DAY([Column1])+5) Adds 1 year, 7 months, and 5 days to 12/10/2008 (7/15/2010)

Calculate the difference between two dates

Use the DATEDIF function to perform this calculation.

Column1 Column2 Formula Description (possible result)
01-Jan-1995 15-Jun-1999 =DATEDIF([Column1], [Column2],”d”) Returns the number of days between the two dates (1626)
01-Jan-1995 15-Jun-1999 =DATEDIF([Column1], [Column2],”ym”) Returns the number of months between the dates, ignoring the year part (5)
01-Jan-1995 15-Jun-1999 =DATEDIF([Column1], [Column2],”yd”) Returns the number of days between the dates, ignoring the year part (165)

Calculate the difference between two times

To present the result in the standard time format (hours:minutes:seconds), use the subtraction operator (-) and the TEXT function. For this method to work, hours must not exceed 24, and minutes and seconds must not exceed 60.

Column1 Column2 Formula Description (possible result)
06/09/2007 10:35 AM 06/09/2007 3:30 PM =TEXT([Column2]-[Column1],”h”) Hours between two times (4)
06/09/2007 10:35 AM 06/09/2007 3:30 PM =TEXT([Column2]-[Column1],”h:mm”) Hours and minutes between two times (4:55)
06/09/2007 10:35 AM 06/09/2007 3:30 PM =TEXT([Column2]-[Column1],”h:mm:ss”) Hours, minutes, and seconds between two times (4:55:00)

To present the result in a total that is based on one time unit, use the INT function, or HOUR, MINUTE, or SECOND function.

Column1 Column2 Formula Description (possible result)
06/09/2007 10:35 AM 06/10/2007 3:30 PM =INT(([Column2]-[Column1])*24) Total hours between two times (28)
06/09/2007 10:35 AM 06/10/2007 3:30 PM =INT(([Column2]-[Column1])*1440) Total minutes between two times (1735)
06/09/2007 10:35 AM 06/10/2007 3:30 PM =INT(([Column2]-[Column1])*86400) Total seconds between two times (104100)
06/09/2007 10:35 AM 06/10/2007 3:30 PM =HOUR([Column2]-[Column1]) Hours between two times, when the difference does not exceed 24 (4)
06/09/2007 10:35 AM 06/10/2007 3:30 PM =MINUTE([Column2]-[Column1]) Minutes between two times, when the difference does not exceed 60 (55)
06/09/2007 10:35 AM 06/10/2007 3:30 PM =SECOND([Column2]-[Column1]) Seconds between two times, when the difference does not exceed 60 (0)

Convert times

To convert hours from the standard time format to a decimal number, use the INT function.

Column1 Formula Description (possible result)
10:35 AM =([Column1]-INT([Column1]))*24 Number of hours since 12:00 AM (10.583333)
12:15 PM =([Column1]-INT([Column1]))*24 Number of hours since 12:00 AM (12.25)

To convert hours from a decimal number to the standard time format (hours:minutes:seconds), use the division operator and the TEXT function.

Column1 Formula Description (possible result)
23:58 =TEXT(Column1/24, „hh:mm:ss”) Hours, minutes, and seconds since 12:00 AM (00:59:55)
2:06 =TEXT(Column1/24, „h:mm”) Hours and minutes since 12:00 AM (0:05)

Insert Julian dates

A Julian date refers to a date format that is a combination of the current year and the number of days since the beginning of the year. For example, January 1, 2007, is represented as 2007001 and December 31, 2007, is represented as 2007365. This format is not based on the Julian calendar.

To convert a date to a Julian date, use the TEXT and DATEVALUE functions.

Column1 Formula Description (possible result)
6/23/2007 =TEXT([Column1],”yy”)&TEXT(([Column1]-DATEVALUE(„1/1/”& TEXT([Column1],”yy”))+1),”000″) Date in Julian format, with a two-digit year (07174)
6/23/2007 =TEXT([Column1],”yyyy”)&TEXT(([Column1]-DATEVALUE(„1/1/”&TEXT([Column1],”yy”))+1),”000″) Date in Julian format, with a four-digit year (2007174)

To convert a date to a Julian date that is used in astronomy, use the constant 2415018.50. This formula works only for dates after 3/1/1901, and if you are using the 1900 date system.

Column1 Formula Description (possible result)
6/23/2007 =[Column1]+2415018.50 Date in Julian format, used in astronomy (2454274.50)

Show dates as the day of the week

To convert dates to the text for the day of the week, use the TEXT and WEEKDAY functions.

Column1 Formula Description (possible result)
19-Feb-2007 =TEXT(WEEKDAY([Column1]), „dddd”) Calculates the day of the week for the date and returns the full name of the day (Monday)
3-Jan-2008 =TEXT(WEEKDAY([Column1]), „ddd”) Calculates the day of the week for the date and returns the abbreviated name of the day (Thu)

You can use the following formulas to perform a variety of mathematical calculations, such as adding, subtracting, multiplying, and dividing numbers; calculating the average or median of numbers; rounding a number; and counting values.

Add numbers

To add numbers in two or more columns in a row, use the addition operator (+) or the SUM function.

Column1 Column2 Column3 Formula Description (possible result)
6 5 4 =[Column1]+[Column2]+[Column3] Adds the values in the first three columns (15)
6 5 4 =SUM([Column1],[Column2],[Column3]) Adds the values in the first three columns (15)
6 5 4 =SUM(IF([Column1]>[Column2], [Column1]-[Column2], 10), [Column3]) If Column1 is greater than Column2, adds the difference and Column3. Else add 10 and Column3 (5)

Subtract numbers

To subtract numbers in two or more columns in a row, use the subtraction operator (-) or the SUM function with negative numbers.

Column1 Column2 Column3 Formula Description (possible result)
15000 9000 -8000 =[Column1]-[Column2] Subtracts 9000 from 15000 (6000)
15000 9000 -8000 =SUM([Column1], [Column2], [Column3]) Adds numbers in the first three columns, including negative values (16000)

Calculate the difference between two numbers as a percentage

Use the subtraction (-) and division (/) operators and the ABS function.

Column1 Column2 Formula Description (possible result)
2342 2500 =([Column2]-[Column1])/ABS([Column1]) Percentage change (6.75% or 0.06746)

Multiply numbers

To multiply numbers in two or more columns in a row, use the multiplication operator (*) or the PRODUCT function.

Column1 Column2 Formula Description (possible result)
5 2 =[Column1]*[Column2] Multiplies the numbers in the first two columns (10)
5 2 =PRODUCT([Column1], [Column2]) Multiplies the numbers in the first two columns (10)
5 2 =PRODUCT([Column1],[Column2],2) Multiplies the numbers in the first two columns and the number 2 (20)

Divide numbers

To divide numbers in two or more columns in a row, use the division operator (/).

Column1 Column2 Formula Description (possible result)
15000 12 =[Column1]/[Column2] Divides 15000 by 12 (1250)
15000 12 =([Column1]+10000)/[Column2] Adds 15000 and 10000, and then divides the total by 12 (2083)

Calculate the average of numbers

The average is also called the mean. To calculate the average of numbers in two or more columns in a row, use the AVERAGE function.

Column1 Column2 Column3 Formula Description (possible result)
6 5 4 =AVERAGE([Column1], [Column2],[Column3]) Average of the numbers in the first three columns (5)
6 5 4 =AVERAGE(IF([Column1]>[Column2], [Column1]-[Column2], 10), [Column3]) If Column1 is greater than Column2, calculate the average of the difference and Column3. Else calculate the average of the value 10 and Column3 (2.5)

Calculate the median of numbers

The median is the value at the center of an ordered range of numbers. Use the MEDIAN function to calculate the median of a group of numbers.

A B C D E F Formula Description (result)
10 7 9 27 0 4 =MEDIAN(A, B, C, D, E, F) Median of numbers in the first 6 columns (8)

Calculate the smallest or largest number in a range

To calculate the smallest or largest number in two or more columns in a row, use the MIN and MAX functions.

Column1 Column2 Column3 Formula Description (possible result)
10 7 9 =MIN([Column1], [Column2], [Column3]) Smallest number (7)
10 7 9 =MAX([Column1], [Column2], [Column3]) Largest number (10)

Count values

To count numeric values, use the COUNT function.

Column1 Column2 Column3 Formula Description (possible result)
Apple 12/12/2007 =COUNT([Column1], [Column2], [Column3]) Counts the number of columns that contain numeric values. Excludes date and time, text, and null values (0)
$12 #DIV/0! 1.01 =COUNT([Column1], [Column2], [Column3]) Counts the number of columns that contain numeric values, but excludes error and logical values (2)

Increase or decrease a number by a percentage

Use the percent (%) operator to perform this calculation.

Column1 Column2 Formula Description (possible result)
23 3% =[Column1]*(1+5%) Increases number in Column1 by 5% (24.15)
23 3% =[Column1]*(1+[Column2]) Increases number in Column1 by the percent value in Column2: 3% (23.69)
23 3% =[Column1]*(1-[Column2]) Decreases number in Column1 by the percent value in Column2: 3% (22.31)

Raise a number to a power

Use the exponentiation operator (^) or the POWER function to perform this calculation.

Column1 Column2 Formula Description (possible result)
5 2 =[Column1]^[Column2] Calculates five squared (25)
5 3 =POWER([Column1], [Column2]) Calculates five cubed (125)

Round a number

To round up a number, use the ROUNDUP, ODD, or EVEN function.

Column1 Formula Description (possible result)
20.3 =ROUNDUP([Column1],0) Rounds 20.3 up to the nearest whole number (21)
-5.9 =ROUNDUP([Column1],0) Rounds -5.9 up to the nearest whole number (-5)
12.5493 =ROUNDUP([Column1],2) Rounds 12.5493 up to the nearest hundredth, two decimal places (12.55)
20.3 =EVEN([Column1]) Rounds 20.3 up to the nearest even number (22)
20.3 =ODD([Column1]) Rounds 20.3 up to the nearest odd number (21)

To round down a number, use the ROUNDDOWN function.

Column1 Formula Description (possible result)
20.3 =ROUNDDOWN([Column1],0) Rounds 20.3 down to the nearest whole number (20)
-5.9 =ROUNDDOWN([Column1],0) Rounds -5.9 down to the nearest whole number (-6)
12.5493 =ROUNDDOWN([Column1],2) Rounds 12.5493 down to the nearest hundredth, two decimal places (12.54)

To round a number to the nearest number or fraction, use the ROUND function.

Column1 Formula Description (possible result)
20.3 =ROUND([Column1],0) Rounds 20.3 down, because the fractional part is less than .5 (20)
5.9 =ROUND([Column1],0) Rounds 5.9 up, because the fractional part is greater than .5 (6)
-5.9 =ROUND([Column1],0) Rounds -5.9 down, because the fractional part is less than -.5 (-6)
1.25 =ROUND([Column1], 1) Rounds the number to the nearest tenth (one decimal place). Because the portion to be rounded is 0.05 or greater, the number is rounded up (result: 1.3)
30.452 =ROUND([Column1], 2) Rounds the number to the nearest hundredth (two decimal places). Because the portion to be rounded, 0.002, is less than 0.005, the number is rounded down (result: 30.45)

To round a number to the significant digit above 0, use the ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, INT, and LEN functions.

Column1 Formula Description (possible result)
5492820 =ROUND([Column1],3-LEN(INT([Column1]))) Rounds the number to 3 significant digits (5490000)
22230 =ROUNDDOWN([Column1],3-LEN(INT([Column1]))) Rounds the bottom number down to 3 significant digits (22200)
5492820 =ROUNDUP([Column1], 5-LEN(INT([Column1]))) Rounds the top number up to 5 significant digits (5492900)

You can use the following formulas to manipulate text, such as combining or concatenating the values from multiple columns, comparing the contents of columns, removing characters or spaces, and repeating characters.

Change the case of text

To change the case of text, use the UPPER, LOWER, or PROPER function.

Column1 Formula Description (possible result)
nina Vietzen =UPPER([Column1]) Changes text to uppercase (NINA VIETZEN)
nina Vietzen =LOWER([Column1]) Changes text to lowercase (nina vietzen)
nina Vietzen =PROPER([Column1]) Changes text to title case (Nina Vietzen)

Combine first and last names

To combine first and last names, use the ampersand operator (&) or the CONCATENATE function.

Column1 Column2 Formula Description (possible result)
Carlos Carvallo =[Column1]&[Column2] Combines the two strings (CarlosCarvallo)
Carlos Carvallo =[Column1]&” „&[Column2] Combines the two strings, separated by a space (Carlos Carvallo)
Carlos Carvallo =[Column2]&”, „&[Column1] Combines the two strings, separated by a comma and a space (Carvallo, Carlos)
Carlos Carvallo =CONCATENATE([Column2], „,”, [Column1]) Combines the two strings, separated by a comma (Carvallo,Carlos)

Combine text and numbers from different columns

To combine text and numbers, use the CONCATENATE function, the ampersand operator (&), or the TEXT function and the ampersand operator.

Column1 Column2 Formula Description (possible result)
Yang 28 =[Column1]&” sold „&[Column2]&” units.” Combines contents above into a phrase (Yang sold 28 units.)
Dubois 40% =[Column1]&” sold „&TEXT([Column2],”0%”)&” of the total sales.” Combines contents above into a phrase (Dubois sold 40% of the total sales.)

Note   The TEXT function appends the formatted value of Column2 instead of the underlying value, which is 0.4.

Yang 28 =CONCATENATE([Column1],” sold „,[Column2],” units.”) Combines contents above into a phrase (Yang sold 28 units.)

Combine text with a date or time

To combine text with a date or time, use the TEXT function and the ampersand operator (&).

Column1 Column2 Formula Description (possible result)
Billing Date 5-Jun-2007 =”Statement date: „&TEXT([Column2], „d-mmm-yyyy”) Combines text with a date (Statement date: 5-Jun-2007)
Billing Date 5-Jun-2007 =[Column1]&” „&TEXT([Column2], „mmm-dd-yyyy”) Combines text and date from different columns into one column (Billing Date Jun-05-2007)

Compare column contents

To compare one column to another column or a list of values, use the EXACT and OR functions.

Column1 Column2 Formula Description (possible result)
BD122 BD123 =EXACT([Column1],[Column2]) Compares contents of first two columns (No)
BD122 BD123 =EXACT([Column1], „BD122”) Compares contents of Column1 and the string „BD122” (Yes)

Determine whether a column value or a part of it matches specific text

To determine whether a column value or a part of it matches specific text, use the IF, FIND, SEARCH, and ISNUMBER functions.

Column1 Formula Description (possible result)
Vietzen =IF([Column1]=”Vietzen”, „OK”, „Not OK”) Determines whether Column1 is Vietzen (OK)
Vietzen =IF(ISNUMBER(FIND(„v”,[Column1])), „OK”, „Not OK”) Determines whether Column1 contains the letter v (OK)
BD123 =ISNUMBER(FIND(„BD”,[Column1])) Determines whether Column1 contains BD (Yes)

Count nonblank columns

To count nonblank columns, use the COUNTA function.

Column1 Column2 Column3 Formula Description (possible result)
Sales 19 =COUNTA([Column1], [Column2]) Counts the number of nonblank columns (2)
Sales 19 =COUNTA([Column1], [Column2], [Column3]) Counts the number of nonblank columns (2)

Remove characters from text

To remove characters from text, use the LEN, LEFT, and RIGHT functions.

Column1 Formula Description (possible result)
Vitamin A =LEFT([Column1],LEN([Column1])-2) Returns 7 (9-2) characters, starting from left (Vitamin)
Vitamin B1 =RIGHT([Column1], LEN([Column1])-8) Returns 2 (10-8) characters, starting from right (B1)

Remove spaces from the beginning and end of a column

To remove spaces from a column, use the TRIM function.

Column1 Formula Description (possible result)
Hello there! =TRIM([Column1]) Removes the spaces from the beginning and end (Hello there!)

Repeat a character in a column

To repeat a character in a column, use the REPT function.

Formula Description (possible result)
=REPT(„.”,3) Repeats a period 3 times (…)
=REPT(„-„,10) Repeats a dash 10 times (———-)

 

Instalacja certyfikatu SSL w programie Exchange 2013

Instalacja certyfikatu SSL w programie Exchange 2013

 1. Pobierz i otwórz plik  zawierający certyfikat – twoja_domena.cer.
 2. Skopiuj plik twoja_domena.cer na serwera Exchange do folderu sieciowego (w miejscu, w którym zapisany został plik CSR).
 3. Uruchom Exchange Admin Center otwierając przeglądarkę i przechodząc do https://localhost/ecp
 4. Zaloguj się podaj następująca format loginu: „domena\nazwa użytkownika” i wprowadź hasło.
 5. Wybierz „Serwery” (Servers) z lewej kolumny, a następnie „Certyfikaty” (Certificates) z prawego górnego rogu.
 6. Wybierz certyfikat po środku ekranu (wylistowane zgodnie z ich nazwą (Friendly Name)), a następnie kliknij przycisk „Zakończ” (Complete) w prawej kolumnie.
 7. Wprowadź lokalizację, w której znajduje się certyfikat.
 8. Certyfikat powinien zostać pomyślnie zainstalowany na serwerze.
 9. Aby umożliwić użycie certyfikatu wróć do sekcji „Certyfikaty” (Certificates) zaznacz certyfikat, którego chcesz użyć, a następnie go edytuj.
 10. Kliknij „Usługi” (Services) po lewej stronie.
 11. Zaznacz usługi dla których chciałbyś aktywować SSL i kliknij „zapisz” (save).
 12. Certyfikat powinien zostać zainstalowany i aktywowany.
UWAGA: Eksport do ISA Server
Eksportując certyfikat upewnij się, że uwzględniłeś wszystkie certyfikaty tworzące łańcuch certyfikacji. W przeciwnym razie certyfikat nie będzie działał poprawnie.

Problem z PHP ver. większa od ver. 5.4

doinstalować

 

 

Przygotowanie Pendrive zamiast DVD z obrazem pakietu instalacyjnego.

Litery dysków należy dopasować do stanu zgodnego w danej instalacji !!!
w przykładzie obraz znajduje się na dysku X i przygotowujemy Pendrive Y.

 • C:\WINDOWS\system32>diskpart
  Microsoft DiskPart version 10.0.14393.0
  Copyright (C) 1999-2013 Microsoft Corporation.
  On computer: ……
 • DISKPART> list disk
  Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
  ——– ————- ——- ——- — —
  Disk 2 Online 476 GB 0 B *
  Disk 3 Online 1853 GB 0 B *
  Disk 4 Online 14 GB 0 B
 • DISKPART> select disk 4
  Disk 4 is now the selected disk.
 • DISKPART> clean
  DiskPart succeeded in cleaning the disk.
 • DISKPART> create partition primary
  DiskPart succeeded in creating the specified partition.
 • DISKPART> select partition 1
  Partition 1 is now the selected partition.
 • DISKPART> active
  DiskPart marked the current partition as active.
 • DISKPART> format fs=ntfs quick label=”2016″
  100 percent completed
  DiskPart successfully formatted the volume.
  ASSIGN
 • DISKPART> exit
  Leaving DiskPart…
  C:\WINDOWS\system32>X:
  exit
 • X:\>cd boot
 • X:\boot>bootsect /nt60 Y:
  Target volumes will be updated with BOOTMGR compatible bootcode.
  cd
  Y: (\\?\Volume{1d782b00-383c-11e6-9bc5-f62fb78d6ab6})
  Successfully updated NTFS filesystem bootcode.
  Bootcode was successfully updated on all targeted volumes.
 • xcopy X:\*   Y: /H /F /E

Domyślne hasła routerów

Firma Model Login Hasło default
2wire wifi routers none Wireless
3com 812 Administrator admin
3com 3C16405 admin (brak)
3com 3c16405 Administrator (brak)
3com 3c16405 Administrator (brak)
3com 3c16405 n/a (brak)
3COM 3C16406 admin (brak)
3COM 3C16450 admin (brak)
3COM 3Com SuperStack 3 Switch 3300XM security security
3com 3CRADSL72 (brak) 1234admin
3Com 3CRWDR100A-72 admin 1234admin
3com CB9000 / 4007 FORCE (brak)
3COM cellplex admin admin
3COM CellPlex admin synnet
3COM CellPlex admin admin
3com cellplex admin admin
3com cellplex admin admin
3com cellplex admin admin
3com cellplex n/a (brak)
3COM cellplex operator (brak)
3com cellplex operator (brak)
3COM CellPlex root (brak)
3com CellPlex root (brak)
3COM CellPlex tech tech
3COM CellPlex tech (brak)
3com CellPlex tech tech
3com CellPlex tech (brak)
3COM CoreBuilder debug synnet
3com corebuilder defug synnet
3COM CoreBuilder n/a admin
3COM CoreBuilder n/a (brak)
3COM CoreBuilder tech tech
3COM HiPerACT admin (brak)
3com HiPerACT admin (brak)
3com HiPerACT admin (brak)
3COM HiPerARC adm (brak)
3COM HiPerARC adm (brak)
3Com Internet Firewall admin password
3COM LANplex debug synnet
3com LANplex n/a admin
3COM LANplex tech tech
3COM LANplex tech (brak)
3COM LinkSwitch tech tech
3COM NetBuilder (brak) admin
3COM Netbuilder admin (brak)
3com Netbuilder admin (brak)
3COM Netbuilder Root (brak)
3COM NetBuilder ILMI
3com office connect admin (brak)
3COM Office Connect ISDN Routers n/a PASSWORD
3COM Office Connect ISDN Routers n/a PASSWORD
3com officeconnect admin (brak)
3com officeconnect n/a (brak)
3com OfficeConnect 812 ADSL admin (brak)
3com OfficeConnect 812 ADSL admin (brak)
3COM OfficeConnect 812 ADSL Administrator admin
3COM OfficeConnect 812 ADSL adminttd adminttd
3COM OfficeConnect ADSL Wireless 11g Firewall Router (brak) admin
3com OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Gateway (brak) admin
3com OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Gateway (brak) admin
3Com Shark Fin User Password
3com SS III Switch recovery recovery
3com SS III Switch recovery recovery
3com super admin (brak)
3COM SuperStack 3 admin (brak)
3COM SuperStack 3 manager manager
3COM SuperStack 3 monitor monitor
3COM superstack II 3comcso RIP000
3com superstack II Netbuilder n/a (brak)
3COM SuperStack II Switch debug synnet
3COM SuperStack II Switch tech tech
3COM SuperStack II Switch tech tech
3com Switch admin admin
3com Switch admin admin
3COM Wireless AP admin comcomcom
3M VOL-0215 etc. volition volition
3ware 3DM Administrator 3ware
Accelerated Networks DSL CPE and DSLAM sysadm anicust
ACCTON Wirelessrouter none 0
accton t-online accton (brak) 0
accton t-online accton (brak) 0
Aceex Modem ADSL Router admin (brak)
Aceex Modem ADSL Router admin (brak)
Actiontec Wireless Broadband Router admin password
ADC Kentrox Pacesetter Router n/a secret
Addon GWAR3000/ARM8100 admin admin
ADIC Scalar 100/1000 admin secure
ADIC Scalar i2000 admin password
adtran Agent Card n/a ADTRAN
adtran Atlas 800/800Plus/810Plus/550 n/a Password
adtran Express 5110/5200/5210 n/a adtran
adtran MX2800 n/a adtran
adtran NxIQ n/a adtran
adtran Smart 16/16e n/a (brak)
adtran Smart 16/16e n/a PASSWORD
adtran T3SU 300 n/a adtran
adtran TSU IQ/DSU IQ n/a (brak)
adtran TSU Router Module/L128/L768/1.5 n/a (brak)
Advantek Networks Wireless LAN 802.11 g/b admin (brak)
Aethra Starbridge EU admin password
AirTies RT-210 AirTies RT-210 admin admin
ALCATEL 4400 mtcl (brak)
Alcatel 7300 ASAM SUPERUSER ANS#150
Alcatel Office 4200 n/a 1064
Alcatel OmniPCX Office ftp_admi kilo1987
Alcatel OmniPCX Office ftp_inst pbxk1064
Alcatel OmniPCX Office ftp_nmc tuxalize
Alcatel OmniPCX Office ftp_oper help1954
Alcatel OmniStack 6024 admin switch
Alcatel Omnistack/Omniswitch diag switch
Alcatel Omnistack/omniswitch diag switch
Alcatel OXO (brak) admin
Alcatel PBX adfexc adfexc
Alcatel PBX at4400 at4400
Alcatel PBX client client
Alcatel PBX dhs3mt dhs3mt
Alcatel PBX dhs3pms dhs3pms
Alcatel PBX halt tlah
Alcatel PBX install llatsni
Alcatel PBX kermit kermit
Alcatel PBX mtch mtch
Alcatel PBX mtcl mtcl
Alcatel PBX root letacla
Alcatel Timestep VPN 1520 root permit
Allied Telesyn manager friend
Allied Telesyn ALAT8326GB manager manager
Allied Telesyn AT Router root (brak)
Allied Telesyn AT-8024(GB) manager admin
Allied Telesyn AT-8024(GB) n/a admin
Allied Telesyn AT-AR130 (U) -10 Manager friend
Allied Telesyn AT8016F manager friend
ALLNET ALL 130DSL admin password
Allnet ALL0275 802.11g AP none admin
ALLNET T-DSL Modem admin admin
Alteon ACEDirector3 admin (brak)
Alteon ACEswitch admin admin
Alteon ACEswitch admin (brak)
Alteon ACEswitch admin linga
Alteon AD4 admin admin
AMBIT ADSL root (brak)
Ambit Cable Modem root root
Ambit Cable Modem 60678eu root root
Ambit ntl:home 200 root root
Amitech wireless router and access point 802.11g 802.11b admin admin
Andover Controls Infinity acc acc
AOC zenworks 4.0 n/a admin
Apache Tomcat Web Server Administration Tool admin (brak)
APC 9606 Smart Slot n/a backdoor
APC Smart UPS apc apc
apc Smartups 3000 apc apc
APC UPSes (Web/SNMP Mgmt Card) device device
APC USV Network Management Card n/a TENmanUFactOryPOWER
Apple Airport Base Station (Dual Ethernet) n/a password
Apple AirPort Base Station (Graphite) (brak) public
Apple Airport Extreme Base Station n/a admin
apple airport5 root admin
Applied Innovations AIscout scout scout
Areca RAID controllers admin 0
Areca RAID controllers admin 0
Arescom modem/router n/a atc123
ARtem ComPoint – CPD-XT-b (brak) admin
Asante FM2008 admin asante
Asante FM2008 superuser (brak)
Asante IntraStack IntraStack Asante
Asante IntraSwitch IntraSwitch Asante
Ascend Router n/a ascend
Ascend Sahara root ascend
Ascend Yurie readonly lucenttech2
Ascom Ascotel PBX (brak) 3ascotel
asmack router admin epicrouter
Asmax Ar-804u admin epicrouter
ASMAX AR701u / ASMAX AR6024 admin epicrouter
ASMAX AR800C2 admin epicrouter
ASMAX AR800C2 admin epicrouter
Aspect ACD customer none
Aspect ACD DTA TJM
Aspect ACD DTA TJM
Aspect ACD DTA TJM
ASUS ASUS SMTA Router admin admin
ASUS ASUS WL-330 Pocket Wireless Access Point admin admin
Asus P5P800 n/a admin
ASUS WL-500G admin admin
Asus wl300 admin admin
Asus wl500 admin admin
asus WL500g admin admin
Asus WL500g Deluxe admin admin
Asus wl503g admin admin
ATL P1000 operator 1234
ATL P1000 Service 5678
Atlantis A02-RA141 admin atlantis
Atlantis I-Storm Lan Router ADSL admin atlantis
Avaya Cajun diag danger
Avaya Cajun manuf xxyyzz
AVAYA Cajun P33x n/a admin
Avaya Cajun Pxxx root root
Avaya CMS Supervisor root cms500
Avaya Definity craft (brak)
Avaya definity craft crftpw
Avaya Definity dadmin dadmin01
AVAYA g3R root ROOT500
AVAYA P333 Administrator ggdaseuaimhrke
AVAYA P333 root ggdaseuaimhrke
Avaya Pxxx diag danger
Avaya Pxxx manuf xxyyzz
AVM Fritz!Box n/a 0
AVM Fritz!Box Fon n/a n/a
Avocent Cyclade root tslinux
axis 2100 n/a (brak)
Axis 540/542 Print Server root pass
Axis All Axis Printserver root pass
Axis NETCAM root pass
Axis NETCAM root pass
Axis Webcams root pass
AXUS AXUS YOTTA n/a 0
aztech DSL-600E admin admin
Aztecj DSL 600EU isp isp
Aztecj DSL 600EU root admin
Bausch Datacom Proxima PRI ADSL PSTN Router4 Wireless admin epicrouter
Bay Networks Router Manager (brak)
Bay Networks Router User (brak)
Bay Networks Router User (brak)
Bay Networks SuperStack II security security
Bay Networks SuperStack II security security
Bay Networks Switch n/a NetICs
Bay Networks Switch n/a NetICs
BBR-4MG and BBR-4HG BUFFALO root n/a
Beetel ADSL Modem admin password
Belkin F5D6130 (brak) MiniAP
Belkin F5D7150 n/a admin
Benq awl 700 wireless router admin admin
Billion Bipac 5100 admin admin
Billion BIPAC-640 AC (brak) (brak)
BinTec Bianca/Brick n/a snmp-Trap
Bintec Bianka Routers admin bintec
BinTec x1200 admin bintec
BinTec x2300i admin bintec
BinTec x3200 admin bintec
Blue Coat Systems ProxySG admin articon
Bluecoat ProxySG (all model) admin admin
BMC Patrol patrol patrol
BMC Software Patrol Administrator the same all over
Bosch NWC-0455 Dinion IP Cameras live live
Bosch NWC-0455 Dinion IP Cameras service service
Bosch NWC-0455 Dinion IP Cameras user user
Breezecom Breezecom Adapters n/a Master
Breezecom Breezecom Adapters n/a laflaf
Breezecom Breezecom Adapters n/a Helpdesk
Breezecom Breezecom Adapters n/a Super
Breezecom Breezecom Adapters n/a Master
Breezecom Breezecom Adapters n/a laflaf
Broadlogic XLT router admin admin
Broadlogic XLT router installer installer
Broadlogic XLT router webadmin webadmin
Brocade Fabric OS admin password
Brocade Fabric OS root fivranne
Brocade Fabric OS user password
Brocade Silkworm admin password
Brother HL-1270n n/a access
Brother HL5270DN admin access
Brother MFC-420CN n/a access
Brother MFC-7225 admin access
Brother NC-2100p (brak) access
Brother NC-3100h (brak) access
Brother NC-4100h (brak) access
Buffalo WHR-G300N root
Buffalo Wireless Broadband Base Station-g root (brak)
BUFFALO WLAR-L11-L / WLAR-L11G-L root (brak)
Buffalo Technology TeraStation admin password
Cable And Wireless ADSL Modem/Router admin 1234
Cabletron Netgear modem/router and SSR netman (brak)
canyon router Administrator admin
Cayman Cayman DSL n/a (brak)
Celerity Mediator mediator mediator
Celerity Mediator root Mau’dib
Cellit CCPro cellit cellit
Cerberus ADSL Wifi 802.11g Admin Admin
Checkpoint SecurePlatform admin admin
CipherTrust IronMail admin password
cisco 2600 Administrator admin
cisco 3600 Administrator admin
cisco 2600 router cisco (brak)
Cisco Aironet (brak) _Cisco
Cisco Aironet Cisco Cisco
Cisco Aironet 1200 root Cisco
Cisco AP1200 Cisco Cisco
Cisco BBSD MSDE Client bbsd-client NULL
Cisco BBSM bbsd-client changeme2
Cisco BBSM Administrator Administrator changeme
Cisco BBSM MSDE Administrator sa (brak)
CISCO Cache Engine admin diamond
Cisco CallManager admin admin
Cisco Catalyst 4000/5000/6000 (brak) public/private/secret
Cisco Cisco Wireless Location Appliance root password
Cisco CiscoWorks 2000 admin cisco
Cisco CiscoWorks 2000 guest (brak)
Cisco Ciso Aironet 1100 series (brak) Cisco
Cisco CNR admin changeme
Cisco ConfigMaker cmaker cmaker
Cisco ConfigMaker cmaker cmaker
Cisco Content Engine admin default
cisco cva 122 admin admin
cisco GSR admin admin
Cisco HSE hsa hsadb
Cisco HSE root blender
Cisco MeetingPlace technician 2 + last 4 of Audio Server chasis Serial case-sensitive + 561384
Cisco Netranger/secure IDS netrangr attack
Cisco Netranger/secure IDS root attack
Cisco ONS CISCO15 otbu+1
Cisco PIX enable (brak)
Cisco PIX firewall (brak) cisco
Cisco VPN Concentrator 3000 series admin admin
Cisco WLSE enable (brak)
Cisco WLSE root blender
Cisco WLSE wlse wlsedb
Cisco WSLE wlseuser wlsepassword
Cisco-Arrowpoint Arrowpoint admin system
Citel Handset Gateway (brak) citel
Citel Handset Gateway citel password
CNET CNET 4PORT ADSL MODEM admin epicrouter
CNET CSH-2400W admin 1234
CNet CWR- 500 Wireless-B Router Admin admin
Colubris MSC admin admin
COM3 OLe admin admin
Comcast Home Networking Comcast Home Networking comcast (brak)
Compaq Insight Manager administrator administrator
Compaq Insight Manager anonymous (brak)
Compaq Insight Manager operator operator
Compaq Insight Manager PFCUser 240653C9467E45
Compaq Insight Manager user user
Compaq Insight Manager user public
Comtrend ct-536+ admin admin
Comtrend ct-536+ admin 1234
comtrend ct536+ admin (brak)
Conceptronic C54BRS4 admin 1234
conexant ACCESS RUNNER ADSL CONSOLE PORT 3.27 Administrator admin
Conexant Router n/a epicrouter
Conexant Router n/a admin
corecess 3113 admin (brak)
Corecess 6808 APC corecess corecess
Corecess Corecess 3112 Administrator admin
creative 2015U n/a (brak)
Crossbeam COS / XOS (brak) x40rocks
CTC Union ATU-R130 root root
cuproplus bus n/a (brak)
cyberguard all firewalls cgadmin cgadmin
Cyclades PR 1000 super surt
Cyclades TS800 root tslinux
d-link 504g adsl router admin admin
d-link ads500g admin admin
D-Link D-704P admin (brak)
D-Link D-704P admin admin
D-Link DI-514 user (brak)
D-Link DI-524 admin (brak)
d-link di-524 admin (brak)
D-Link DI-524 Alphanetworks wrgg15_di524
D-Link DI-524 user (brak)
D-Link DI-604 admin (brak)
D-Link DI-604 admin (brak)
D-Link DI-604 admin admin
D-Link DI-614+ admin (brak)
D-Link DI-614+ admin admin
D-Link DI-614+ user (brak)
D-Link DI-624 admin (brak)
D-Link DI-624 User (brak)
D-Link DI-624+ admin admin
D-Link DI-634M admin (brak)
D-Link DI-704 (brak) admin
D-Link DI-704 n/a admin
D-link Di-707p router admin (brak)
D-Link DI-804 admin (brak)
D-Link Dsl-300g+ (brak) private
D-Link DSL-300g+ admin admin
D-Link DSL-302G admin admin
D-link DSL-504T admin admin
D-link DSL-G604T admin admin
D-LINK DSL-G664T admin admin
D-link DSL500G admin admin
D-Link DWL 1000 admin (brak)
D-Link DWL 2100AP admin (brak)
D-Link DWL 900AP (brak) public
D-Link DWL-2000AP+ admin (brak)
D-Link DWL-614+ admin (brak)
D-Link DWL-614+ admin (brak)
D-Link DWL-900+ admin (brak)
D-link DWL-900AP+ admin (brak)
D-Link DWL-G730AP admin (brak)
D-Link firewall admin admin
D-Link G624T admin admin
D-Link hubs/switches D-Link D-Link
D-Link WBR-1310 admin (brak)
D9287ar Pavilion6640c Clarissa
Dallas Semiconductors TINI embedded JAVA Module root tini
Datacom BSASX/101 n/a letmein
Datawizard.net FTPXQ server anonymous any@
Davolink DV2020 user user
Davox Unison admin admin
Davox Unison davox davox
Davox Unison root davox
Davox Unison sa (brak)
Deerfield MDaemon MDaemon MServer
Dell 2161DS Console Switch Admin (brak)
Dell Laser Printer 3000cn / 3100cn admin password
Dell PowerConnect 2724 admin (brak)
Dell Remote Access Card root calvin
Dell WRTA-108GD admin admin
Demarc Network Monitor admin my_DEMARC
Deutsch Telekomm T-Sinus 130 DSL (brak) 0
Deutsche Telekom T-Sinus 1054 DSL (brak) 0
Deutsche Telekom T-Sinus 154 DSL (brak) 0
Deutsche Telekom T-Sinus DSL 130 admin (brak)
Develcon Orbitor Default Console n/a BRIDGE
Develcon Orbitor Default Console n/a password
DI624 D-LINK admin password
Dictaphone ProLog NETOP (brak)
Dictaphone ProLog NETWORK NETWORK
Dictaphone ProLog PBX PBX
Digicom Michelangelo admin michelangelo
Digicom Michelangelo user password
DIGICOM Michelangelo Wave108 root admin
digicom Wavegate 54C Admin (brak)
Digicorp Router n/a BRIDGE
Digicorp Router n/a password
Digicorp Viper n/a BRIDGE
Digicorp Viper n/a password
DLINK 604 n/a admin
dlink adsl admin admin
Dlink DSL-500 admin admin
Draytek Vigor admin admin
Draytek Vigor 2600 admin (brak)
Draytek Vigor 2900+ admin admin
draytek Vigor3300 series draytek 1234
Dynalink RTA230 admin admin
E-Con Econ DSL Router admin epicrouter
E-Tech ADSL Ethernet Router admin epicrouter
E-Tech Router (brak) admin
E-Tech Wireless 11Mbps Router Model:WLRT03 (brak) admin
Edimax Broadband Router admin 1234
Edimax Edimax Fast Ethernet Switch admin password
Edimax ES-5224RXM admin 123
Edimax EW-7205APL guest (brak)
Edimax EW-7206APG admin 1234
Edimax PS-1203/PS-1205Um/PS-3103 admin (brak) OR su@psir
Edimax PS-1208MFG edimax software01
edimax wireless adsl router admin epicrouter
Efficient 5851 login password
Efficient 5871 DSL Router login admin
Efficient Speedstream DSL n/a admin
Efficient Speedstream DSL n/a admin
Efficient Networks 5851 SDSL Router (brak) hs7mwxkk
Efficient Networks EN 5861 login admin
Efficient Networks Speedstream 5711 n/a 4getme2
Elsa LANCom Office ISDN Router n/a cisco
EMC DS-4100B admin (brak)
Enterasys ANG-1105 (brak) netadmin
Enterasys ANG-1105 admin netadmin
Enterasys Vertical Horizon admin (brak)
Enterasys Vertical Horizon tiger tiger123
Entrust getAccess websecadm changeme
Ericsson BP250 admin default
ericsson ericsson acc n/a (brak)
Ericsson Ericsson Acc netman netman
Ericsson Ericsson Acc netman netman
Ericsson MD110 MD110 help
ericsson md110 pabx (brak) help
Ericsson SBG expert expert
Ericsson ACC Tigris Platform public (brak)
EverFocus PowerPlex admin admin
EverFocus PowerPlex operator operator
EverFocus PowerPlex supervisor supervisor
Exabyte Magnum20 anonymous Exabyte
Extended Systems Print Servers admin extendnet
Extreme Networks All Switches admin (brak)
F5 Bigip 540 root default
F5-Networks BIGIP n/a (brak)
Flowpoint 100 IDSN admin admin
Flowpoint 2200 SDSL admin admin
Flowpoint 40 IDSL admin admin
Flowpoint DSL n/a password
Flowpoint Flowpoint DSL admin admin
fon La fonera admin admin
Fortinet Fortigate admin (brak)
Fortinet Fortigate maintainer bcpb+serial#
Fortinet Fortigate maintainer admin
Foundry Networks IronView Network Manager admin admin
Freetech BIOS n/a Posterie
Freetech PC BIOS n/a Posterie
Fujitsu Siemens Fibre Channel SAN storage FX 60 manage !manage
Fujitsu Siemens Fibre Channel SAN storage FX 60 manage !manage
Fujitsu Siemens Routers (brak) connect
Funk Software Steel Belted Radius admin radius
Gericom Phoenix Administrator (brak)
giga 8ippro1000 Administrator admin
Grandstream GXP-2000 admin 1234
greatspeed DSL netadmin nimdaten
Guru Wireless ADSL2 admin admin
GVC e800/rb4 Administrator admin
Hewlett Packard Power Manager admin admin
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx ADVMAIL HPOFFICE DATA
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx ADVMAIL HP
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx FIELD SUPPORT
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx FIELD MGR
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx FIELD SERVICE
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx FIELD MANAGER
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx FIELD HPP187 SYS
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx FIELD LOTUS
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx FIELD HPWORD PUB
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx FIELD HPONLY
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx HELLO MANAGER.SYS
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx HELLO MGR.SYS
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx HELLO FIELD.SUPPORT
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx HELLO OP.OPERATOR
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MAIL MAIL
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MAIL REMOTE
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MAIL TELESUP
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MAIL HPOFFICE
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MAIL MPE
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MANAGER TCH
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MANAGER SYS
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MANAGER SECURITY
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MANAGER ITF3000
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MANAGER HPOFFICE
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MANAGER COGNOS
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MANAGER TELESUP
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MGR HPP187
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MGR HPP189
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MGR HPP196
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MGR INTX3
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MGR ITF3000
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MGR NETBASE
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MGR REGO
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MGR RJE
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MGR CONV
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MGR SYS
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MGR CAROLIAN
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MGR VESOFT
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MGR XLSERVER
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MGR SECURITY
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MGR TELESUP
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MGR HPDESK
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MGR CCC
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MGR CNAS
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MGR WORD
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MGR COGNOS
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MGR ROBELLE
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MGR HPOFFICE
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx MGR HPONLY
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx OPERATOR SYS
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx OPERATOR DISC
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx OPERATOR SYSTEM
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx OPERATOR SUPPORT
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx OPERATOR COGNOS
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx PCUSER SYS
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx RSBCMON SYS
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx SPOOLMAN HPOFFICE
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx WP HPOFFICE
Hewlett-Packard LaserJet Net Printers (brak) (brak)
Hewlett-Packard LaserJet Net Printers (brak) (brak)
Hewlett-Packard LaserJet Net Printers (brak) (brak)
Hewlett-Packard LaserJet Net Printers Anonymous (brak)
Hewlett-Packard webmin admin hp.com
hp 2300 admin admin
HP E1200 root password
HP ISEE admin isee
HP MSL Series Libraries Factory 56789
hp sa7200 admin admin
hp sa7200 admin (brak)
HP t5000 Thin Client series Administrator admin
Huawei E960 admin admin
Huawei mt820 admin admin
Huawei MT880 admin admin
Huawei MT880r TMAR#HWMT8007079 (brak)
huawei incorporate k3765 admin admin
iblitzz BWA711/All Models admin admin
IBM 3534 F08 Fibre Switch admin password
IBM 3583 Tape Library admin secure
IBM 390e n/a admin
IBM 8224 HUB vt100 public
IBM 8239 Token Ring HUB n/a R1QTPS
ibm a20m n/a admin
IBM A21m n/a (brak)
IBM Ascend OEM Routers n/a ascend
IBM BladeCenter Mgmt Console USERID PASSW0RD
IBM Directory – Web Administration Tool superadmin secret
IBM Hardware Management Console hscroot abc123
IBM IBM n/a (brak)
IBM Infoprint 6700 root (brak)
IBM Remote Supervisor Adapter (RSA) USERID PASSW0RD
IBM switch admin (brak)
IBM T20 n/a admin
IBM T42 Administrator admin
IBM TotalStorage Enterprise Server storwatch specialist
iDirect iNFINITY series admin P@55w0rd!
iDirect iNFINITY series root iDirect
ihoi oihoh Administrator pilou
IMAI Traffic Shaper n/a (brak)
inchon inchon admin admin
infacta group mail Administrator (brak)
Infoblox INFOBLOX Appliance admin (brak)
Infosmart SOHO router admin 0
INOVA ONT4BKP (IP clock) iclock timely
Integral Technologies RemoteView Administrator letmein
Intel Express 520T Switch setup setup
Intel Express 9520 Router NICONEX NICONEX
intel netstructure admin (brak)
Intel Shiva Guest (brak)
Intel Shiva root (brak)
Intel Shiva root (brak)
Intel Wireless AP 2011 (brak) Intel
Intel Wireless Gateway intel intel
Intel/Shiva Access Port admin hello
Intel/Shiva Mezza ISDN Router admin hello
Interbase Interbase Database Server SYSDBA masterkey
Intermec Mobile LAN intermec intermec
Intershop Intershop operator $chwarzepumpe
Intersystems Cache Post-RDMS system sys
intex organizer n/a (brak)
Intracom jetSpeed admin admin
Inventel Livebox admin admin
ion nelu Administrator admin
ion nelu n/a admin
iPSTAR iPSTAR Network Box admin operator
iPSTAR iPSTAR Satellite Router/Radio admin operator
Irongate NetSurvibox 266 admin NetSurvibox
IronPort Messaging Gateway Appliance admin ironport
JAHT adsl router admin epicrouter
JD Edwards WorldVision/OneWorld JDE JDE
JDE WorldVision/OneWorld PRODDTA PRODDTA
JDS Microprocessing Hydra 3000 hydrasna (brak)
Juniper ISG2000 netscreen netscreen
Juniper Netscreen serial# serial#
Kalatel Calibur DSR-2000e n/a 3477
Kalatel Calibur DSR-2000e n/a 8111
KASDA KD318-MUI admin adslroot
Konica Minolta magicolor 1690MF (non) sysAdmin
Konica Minolta magicolor 1690MF (non) sysAdmin
Konica Minolta magicolor 2300 DL (brak) 1234
Konica Minolta magicolor 2430DL (brak) (brak)
Konica Minolta magicolor 5430 DL admin administrator
Konica/ Minolta Di 2010f n/a 0
KTI KS-2260 superuser 123456
KTI KS2260 admin 123
KTI KS2600 admin 123456
Kyocera EcoLink n/a PASSWORD
Kyocera FS-2020D admin00
Kyocera Intermate LAN FS Pro 10/100 admin admin
Kyocera Printer (brak) admin00
Kyocera Telnet Server IB-20/21 root root
Kyocera Printers 2020D n/a admin00
LANCOM IL11 n/a (brak)
Lanier Digital Imager admin (brak)
Lanier LD335 supervisor (brak)
Lantronics Lantronics Terminal Server n/a access
Lantronics Lantronics Terminal Server n/a system
Lantronix ETS16P n/a (brak)
Lantronix ETS32PR n/a (brak)
Lantronix ETS422PR n/a (brak)
Lantronix ETS4P n/a (brak)
Lantronix Lantronix Terminal n/a lantronix
Lantronix SCS100 n/a access
Lantronix SCS1620 sysadmin PASS
Lantronix SCS200 n/a admin
Lantronix SCS3200 login access
Lantronix SCS400 n/a admin
latis network border guard n/a (brak)
LAXO IS-194G admin admin
Leviton 47611-GT5 admin leviton
LG Aria iPECS (brak) jannie
LG LAM200E / LAM200R admin epicrouter
Linksys ADSLME3 root orion99
Linksys AG 241 – ADSL2 Gateway with 4-Port Switch admin admin
linksys ap 1120 n/a (brak)
Linksys BEFSR41 (brak) admin
linksys BEFW11S4 (brak) admin
Linksys BEFW11S4 admin (brak)
Linksys Comcast comcast 1234
Linksys DSL n/a admin
Linksys EtherFast Cable/DSL ROuter Administrator admin
Linksys Linksys DSL n/a admin
Linksys Linksys Router DSL/Cable (brak) admin
Linksys model WRT54GC compact wireless-G broadband router (brak) admin
Linksys rv082 admin (brak)
Linksys WAG354G admin admin
linksys wag354g admin admin
Linksys WAG54G admin admin
Linksys WAG54GS admin admin
Linksys WAP11 n/a (brak)
Linksys WAP54G (brak) admin
Linksys WRT54G (brak) admin
Linksys WRT54G admin admin
linksys wrt54g admin admin
Linksys WRT54GS admin admin
Linksys/ Cisco RTP300 w/2 phone ports admin admin
Linksys/ Cisco RTP300 w/2 phone ports user tivonpw
Livingston IRX Router !root (brak)
Livingston Livingston Portmaster 3 !root (brak)
Livingston Officerouter !root (brak)
Livingstone Portmaster 2R root (brak)
Lockdown Networks All Lockdown Products setup changeme(exclamation)
LogiLink WL0026 admin 1234
Logitech Logitech Mobile Headset (brak) 0
longshine isscfg admin 0
Lucent Anymedia LUCENT01 UI-PSWD-01
Lucent Anymedia LUCENT02 UI-PSWD-02
Lucent B-STDX9000 (any 3 characters) cascade
Lucent B-STDX9000 n/a cascade
Lucent B-STDX9000 n/a cascade
Lucent CBX 500 (any 3 characters) cascade
Lucent CBX 500 n/a cascade
Lucent Cellpipe n/a admin
Lucent Cellpipe 22A-BX-AR USB D admin AitbISP4eCiG
Lucent GX 550 n/a cascade
LUCENT M770 super super
Lucent MAX-TNT admin Ascend
Lucent PacketStar Administrator (brak)
Lucent PSAX 1200 and below root ascend
Lucent PSAX 1250 and above readonly lucenttech2
Lucent PSAX 1250 and above readwrite lucenttech1
Lucent System 75 bciim bciimpw
Lucent System 75 bcim bcimpw
Lucent System 75 bcms bcmspw
Lucent System 75 bcnas bcnaspw
Lucent System 75 blue bluepw
Lucent System 75 browse browsepw
Lucent System 75 browse looker
Lucent System 75 craft craft
Lucent System 75 craft craftpw
Lucent System 75 cust custpw
Lucent System 75 enquiry enquirypw
Lucent System 75 field support
Lucent System 75 inads indspw
Lucent System 75 inads inads
Lucent System 75 init initpw
Lucent System 75 locate locatepw
Lucent System 75 maint maintpw
Lucent System 75 maint rwmaint
Lucent System 75 nms nmspw
Lucent System 75 rcust rcustpw
Lucent System 75 support supportpw
Lucent System 75 tech field
m0n0wall m0n0wall admin mono
m0n0wall m0n0wall admin mono
Marconi Fore ATM Switches ami (brak)
maxdata 7000x n/a (brak)
maxdata ms2137 n/a (brak)
McAfee SCM 3100 scmadmin scmchangeme
McData FC Switches/Directors Administrator password
McData i10k Switch McdataSE redips
Mediatrix MDD 2400/2600 administrator (brak)
mediatrix 2102 mediatrix 2102 admin 1234
medion Routers n/a medion
Megastar BIOS n/a star
Mentec Micro/RSX MICRO RSX
Mentec Micro/RSX MICRO RSX
MERCURY 234234 Administrator admin
MERCURY KT133A/686B Administrator admin
Meridian PBX service smile
Micronet 3351 / 3354 admin epicrouter
Micronet Access Point root default
Micronet Micronet SP5002 mac (brak)
Microplex Print Server root root
microRouter 900i n/a letmein
Mikrotik Mikrotik admin (brak)
Mikrotik Router OS admin (brak)
Mikrotik Router OS admin (brak)
Milan mil-sm801p root root
Minolta PagrPro QMS 4100GN PagePro n/a sysadm
Minolta QMS Magicolor 3100 admin (brak)
Minolta QMS Magicolor 3100 operator (brak)
Mintel Mintel PBX n/a SYSTEM
Mintel Mintel PBX n/a SYSTEM
Mitel 3300 ICP system password
Mitel SX2000 n/a (brak)
Motorola Cablerouter cablecom router
Motorola Motorola Cablerouter cablecom router
Motorola SBG900 admin motorola
motorola sgb900 admin motorola
Motorola SURFboard admin motorola
motorola vanguard n/a (brak)
Motorola Wireless Router admin motorola
Motorola WR850G admin motorola
mro software maximo SYSADM sysadm
Mutare Software EVM Admin (brak) admin
NAI Entercept GlobalAdmin GlobalAdmin
NAI Intrushield IPS admin admin123
NEC WARPSTAR-BaseStation n/a (brak)
Netcomm NB1300 admin password
Netgea FR314 admin password
Netgear ADSL Modem DG632 admin password
Netgear CG814CCR cusadmin highspeed
NetGear Comcast comcast 1234
netgear dg834 n/a admin
Netgear dg834g admin password
NETGEAR DG834G admin password
netgear DG834GT admin Password
Netgear DM602 admin password
netgear FM114P n/a (brak)
Netgear FR114P admin password
Netgear FSM7326P 24+2 L3 mANAGED PoE Switch admin (brak)
Netgear FVS114 admin password
Netgear FVS318 admin password
Netgear FWG114P n/a admin
Netgear GS724t n/a password
Netgear GSM7224 admin (brak)
Netgear ME102 (brak) private
Netgear MR-314 admin 1234
Netgear MR314 admin 1234
Netgear MR814 admin password
Netgear MR814 admin password
Netgear ReadyNas Duo admin netgear1
Netgear ReadyNas Duo admin infrant1
NetGear RM356 (brak) 1234
Netgear RO318 admin 1234
Netgear Router/Modem admin password
Netgear RP114 (brak) 1234
Netgear RP114 admin 1234
Netgear RP614 admin password
Netgear RT314 admin admin
netgear sc101 admin password
Netgear WG602 admin password
Netgear WG602 super 5777364
Netgear WG602 super 5777364
Netgear WG602 superman 21241036
Netgear WGR614 admin password
Netgear WGR614 admin draadloos
Netgear WGR614 admin password
NetGear WGT624 admin password
Netgear WGT624 Gearguy Geardog
Netgear WGT634U admin password
Netgear Wifi Router admin password
NetGenesis NetAnalysis Web Reporting naadmin naadmin
Netopia 3351 n/a (brak)
Netopia 4542 admin noway
Netopia Netopia 7100 (brak) (brak)
Netopia Netopia 9500 netopia netopia
Netopia Netopia 9500 netopia netopia
Netopia R910 admin (brak)
Netport Express 10/100 setup setup
netscreen firewall admin (brak)
netscreen firewall Administrator (brak)
netscreen firewall Administrator (brak)
Netscreen Firewall netscreen netscreen
netscreen firewall operator (brak)
Netstar Netpilot admin password
Network Appliance NetCache admin NetCache
Network Associates WebShield Security Appliance e250 e250 e250changeme
Network Associates WebShield Security Appliance e500 e500 e500changeme
Network Everywhere NWR11B (brak) admin
NGSec NGSecureWeb admin (brak)
NGSec NGSecureWeb admin asd
Niksun NetDetector vcr NetVCR
Nimble BIOS n/a xdfk9874t3
Nimble PC BIOS n/a xdfk9874t3
NOKIA 7360 (brak) 9999
Nokia ADSL router M1921 (brak) nokia
Nokia DSL Router M1122 m1122 m1122
Nokia M1122 (brak) Telecom
Nokia M1921 (brak) nokai
Nokia MW1122 telecom telecom
NOMADIX AG5000 admin (brak)
Nortel Accelar (Passport) 1000 series routing switches l2 l2
Nortel Accelar (Passport) 1000 series routing switches l3 l3
Nortel Accelar (Passport) 1000 series routing switches ro ro
Nortel Accelar (Passport) 1000 series routing switches rw rw
Nortel Accelar (Passport) 1000 series routing switches rwa rwa
Nortel Baystack 350-24T n/a secure
Nortel Business Communications Manager supervisor PlsChgMe
Nortel Contivity admin setup
nortel dms n/a (brak)
Nortel Extranet Switches admin setup
Nortel Matra 6501 PBX (brak) 0
Nortel Meridian n/a (brak)
Nortel Meridian CCR ccrusr ccrusr
Nortel Meridian CCR disttech 4tas
Nortel Meridian CCR maint maint
Nortel Meridian CCR service smile
Nortel Meridian Link disttech 4tas
Nortel Meridian Link maint maint
Nortel Meridian Link mlusr mlusr
Nortel Meridian Link service smile
Nortel Meridian MAX maint ntacdmax
Nortel Meridian MAX root 3ep5w2u
Nortel Meridian MAX service smile
Nortel Meridian PBX login 0
Nortel Meridian PBX login 1111
Nortel Meridian PBX login 8429
Nortel Meridian PBX spcl 0
Nortel Norstar 266344 266344
nortel p8600 n/a (brak)
Nortel Passport 2430 Manager (brak)
Nortel Phone System n/a 266344
Nortel Remote Office 9150 admin root
Nortel VPN Gateway admin admin
NRG or RICOH DSc338 Printer (brak) password
Nullsoft Shoutcast admin changeme
OKI 6120e and 421n admin OkiLAN
OKI C5700 root the 6 last digit of the MAC adress
olitec sx 200 adsl modem router admin adslolitec
olitec (Trendchip) sx 202 adsl modem router admin admin
Omnitronix Data-Link (brak) SUPER
Omnitronix Data-Link (brak) SMDR
OMRON MR104FH n/a (brak)
OPEN Networks 812L root 0P3N
OpenConnect OC://WebConnect Pro admin OCS
OpenConnect OC://WebConnect Pro adminstat OCS
OpenConnect OC://WebConnect Pro adminuser OCS
OpenConnect OC://WebConnect Pro adminview OCS
OpenConnect OC://WebConnect Pro adminview OCS
OpenConnect OC://WebConnect Pro helpdesk OCS
Openwave MSP cac_admin cacadmin
Openwave WAP Gateway sys uplink
Oracle Oracle RDBMS system/manager sys/change_on_install
Osicom JETXPrint sysadm sysadm
Osicom JETXPrint sysadm sysadm
Osicom JETXPrint sysadm sysadm
Osicom JETXPrint sysadm sysadm
Osicom NETCommuter d.e.b.u.g User
Osicom NETCommuter echo User
Osicom NETCommuter guest User
Osicom NETCommuter Manager Admin
Osicom NETCommuter sysadm Admin
Osicom NETCommuter Remote Access Server sysadm sysadm
Osicom NETPrint 1500 and 2000 Series
Osicom NETPrint Manager Manager
Osicom NETPrint and JETX Print sysadm sysadm
Osicom Osicom Plus T1/PLUS 56k write private
Osicom Osicom Plus T1/PLUS 56k write private
Overland NEO Series Libraries Factory 56789
ovislink WL-1120AP root (brak)
Pacific Micro Data MAST 9500 Universal Disk Array pmd (brak)
panasonic cf 27 n/a (brak)
Panasonic CF-28 n/a (brak)
Panasonic CF-45 n/a (brak)
Panasonic PBX TDA 100/200/400 (brak) 1234
Pansonic KXTD1232 admin 1234
penril datability vcp300 terminal server n/a system
Pentagram Cerberus ADSL modem + router admin password
Pentagram Cerberus ADSL admin password
Pentagram Cerberus P 6331-42 admin admin
Pentagram Cerberus P 6381-2 admin admin
Pentagram other admin 1234
Pentagram other root 1234
Pentagram other admin epicrouter
Pentaoffice Sat Router (brak) pento
PentaSafe VigilEnt Security Manager PSEAdmin $secure$
Perle CS9000 admin superuser
pfSense pfSense Firewall admin pfsense
Phoenix v1.14 Phoenix v1.14 Administrator admin
Pirelli AGE ADSL Router admin microbusiness
Pirelli AGE ADSL Router user password
Pirelli DRG A125G admin admin
Pirelli Pirelli AGE-SB admin smallbusiness
Pirelli Pirelli Router admin mu
Pirelli Pirelli Router admin microbusiness
Pirelli Pirelli Router user password
Planet ADE-4000 admin epicrouter
Planet ADE-4110 admin epicrouter
planet Akcess Point admin admin
planet akcess point admin admin
Planet WAP 4000 admin admin
Planet WAP-1900/1950/2000 (brak) default
Planet XRT-401D admin 1234
Planex BRL-04UR admin 0
Polycom iPower 9000 (brak) (brak)
Polycom SoundPoint IP Phones Polycom 456
Polycom Soundpoint VoIP phones Polycom SpIp
Polycom ViewStation 4000 (brak) admin
Prestigio Nobile n/a (brak)
Prolink H9000 Series admin password
Promise NS4300N NAS engmode hawk201
Proxim Orinoco 600/2000 (brak) (brak)
Psion Teklogix 9150 support h179350
Psionteklogix 9160 admin admin
Psionteklogix 9160 admin admin
ptcl zxdsl831cii admin admin
Pyramid Computer BenHur admin admin
QLogic SANbox 5602 Fibre Channel Switch admin password
QLogic SANbox 5602 Fibre Channel Switch images images
Quintum Technologies Inc. Tenor Series admin admin
Radware AppDirect radware radware
Radware AppXcel radware radware
Radware Linkproof lp lp
Radware Linkproof radware radware
Raidzone raid arrays n/a raidzone
Ramp Networks WebRamp wradmin trancell
Ramp Networks WebRamp wradmin trancell
RedHat Redhat 6.2 piranha q
RedHat Redhat 6.2 piranha piranha
Research BIOS n/a Col2ogro2
Research PC BIOS n/a Col2ogro2
Ricoh Aficio (brak) password
Ricoh Aficio sysadmin password
Ricoh Aficio 1013F n/a sysadm
Ricoh Aficio 1018d n/a sysadm
Ricoh Aficio 2020D admin password
Ricoh Aficio 2228c sysadmin password
Ricoh Aficio 2232C n/a password
Ricoh Aficio 551 (brak) sysadm
Ricoh Aficio AP3800C (brak) password
Ricoh Aficio MP 161L ( none – Not required ) sysadm
Ricoh AP410N admin (brak)
Ricoh Ricoh admin (brak)
RM RM Connect admin rmnetlm
RM RM Connect admin2 changeme
RM RM Connect adminstrator changeme
RM RM Connect deskalt password
RM RM Connect deskman changeme
RM RM Connect desknorm password
RM RM Connect deskres password
RM RM Connect guest (brak)
RM RM Connect replicator replicator
RM RM Connect RMUser1 password
RM RM Connect setup changeme
RM RM Connect teacher password
RM RM Connect temp1 password
RM RM Connect topicalt password
RM RM Connect topicnorm password
RM RM Connect topicres password
RoamAbout RoamAbout R2 Wireless Access Platform admin password
SAF Tehnika CFQ series modems administrator d1scovery
SAF Tehnika CFQ series modems integrator p1nacate
SAF Tehnika CFQ series modems monitor monitor
SAF Tehnika CFQ series modems operator col1ma
Sagem F@st 1200 (Fast 1200) root 1234
SAGEM FAST 1400 admin epicrouter
sagem fast 1400w root 1234
Sagem Fast 3504 v2 Menara Menara
Sagem Livebox admin admin
Samsung MagicLAN SWL-3500RG public public
samsung modem/router admin password
samsung n620 n/a (brak)
Scientific Atlanta DPX2100 admin w2402
Secure Computing Webwasher admin (brak)
Sempre 54M Wireless Router admin admin
Senao 2611CB3+D (802.11b Wireless AP) admin (brak)
seninleyimben @skan admin admin
Sercom IP806GA admin admin
Sercom IP806GB admin admin
Server Technology Sentry Remote Power Manager ADMN admn
Server Technology Sentry Remote Power Manager GEN1 gen1
Server Technology Sentry Remote Power Manager GEN2 gen2
Sharp AL-1655CS admin Sharp
sharp AR-407/S402 n/a (brak)
Sharp AR-M155 admin Sharp
Sharp AR-M237 admin Sharp
Sharp AR-M237 admin Sharp
Sharp AR-M355N admin Sharp
Sharp MX-3501n Administrator admin
Sharp MX-5500 admin admin
Shoretel ALL admin changeme
siemen speedstream 5400 admin (brak)
Siemens 5940 T1E1 Router superuser admin
Siemens Gigaset (brak) 0
Siemens Hipath 31994 31994
siemens hipath n/a (brak)
Siemens PhoneMail poll tech
Siemens PhoneMail poll tech
Siemens PhoneMail sysadmin sysadmin
Siemens PhoneMail sysadmin sysadmin
Siemens PhoneMail tech tech
Siemens PhoneMail tech tech
Siemens ROLM PBX admin pwp
Siemens ROLM PBX admin pwp
Siemens ROLM PBX eng engineer
Siemens ROLM PBX eng engineer
Siemens ROLM PBX op op
Siemens ROLM PBX op operator
Siemens ROLM PBX op op
Siemens ROLM PBX op operator
Siemens ROLM PBX su super
Siemens ROLM PBX su super
SIEMENS SE515 admin n/a
Siemens SE560dsl admin admin
Siemens SpeedStream 4100 admin hagpolm1
Siemens Speedstream SS2614 n/a admin
Siemens Nixdorf BIOS n/a SKY_FOX
Siemens Nixdorf PC BIOS n/a SKY_FOX
Siemens Pro C5 Siemens n/a (brak)
Sigma Sigmacoma IPshare admin admin
Signamax 065-7726S admin admin
Siips Trojan Administrator ganteng
silex technology PRICOM (Printserver) root (brak)
Silvercrest WR-6640Sg admin admin
sitara qosworks root (brak)
Sitecom All WiFi routers (brak) sitecom
Sitecom WL-0xx up to WL-17x admin admin
SmartSwitch Router 250 ssr2500 admin (brak)
SMC 2804wr (brak) smcadmin
SMC 7204BRA smc smcadmin
SMC 7401BRA admin barricade
SMC 7401BRA smc smcadmin
SMC Barricade 7004 AWBR admin (brak)
SMC Barricade7204BRB admin smcadmin
SMC Modem/Router cusadmin highspeed
SMC Router admin admin
SMC Router/Modem admin barricade
SMC SMB2804WBR Administrator smcadmin
smc smc 7904BRA (brak) smcadmin
SMC SMC broadband router admin admin
SMC SMC2804WBR (brak) smcadmin
SMC SMC7004VBR n/a smcadmin
SMC smc7904wbrb (brak) smcadmin
SMC SMC8013WG-CCR mso w0rkplac3rul3s
SMC SMCWBR14-G (brak) smcadmin
SMC SMCWBR14-G (brak) smcadmin
SMC SMCWBR14-G n/a smcadmin
SMC WiFi Router n/a smcadmin
Snapgear Pro 1.79 Multi
Solution 6 Viztopia Accounts aaa often blank
Sonic-X SonicAnime root admin
SonicWALL ALL admin password
SOPHIA (Schweiz) AG Protector admin Protector
SOPHIA (Schweiz) AG Protector root root
Sorenson SR-200 (brak) admin
Sparklan Wx-6215 D and G admin admin
Spectra Logic 64000 Gator administrator (brak)
Spectra Logic 64000 Gator operator (brak)
SpeedStream 5660 n/a adminttd
Speedstream 5667 (brak) admin
Speedstream 5861 SMT Router admin admin
Speedstream 5871 IDSL Router admin admin
Speedstream DSL admin admin
Speedstream Router 250 ssr250 admin admin
SpeedStream 5200-Serie SpeedStream Administrator admin
SpeedXess HASE-120 (brak) speedxess
Sphairon (Versatel WLAN-Router) admin passwort
Spike CPE enable (brak)
SSA BPCS SSA SSA
stratacom all stratacom stratauser
Sun Cobalt admin admin
Sun JavaWebServer admin admin
Sun Microsystems ILOM of X4100 root changeme
SWEEX sweex mysweex
Swissvoice IP 10S target password
Syabas Technology Popcorn Hour A-110 ftpuser 1234
Syabas Technology Popcorn Hour A-110 nmt 1234
Syabas Technology Popcorn Hour C-200 nmt 1234
Sybase EAServer jagadmin (brak)
Symbol AP-2412 n/a Symbol
Symbol AP-3020 n/a Symbol
Symbol AP-4111 n/a Symbol
Symbol AP-4121 n/a Symbol
Symbol AP-4131 n/a Symbol
Symbol CB3000 admin symbol
Symbol Spectrum n/a Symbol
Symmetricom NTS-200 guest truetime
Symmetricom NTS-200 operator mercury
SysMaster M10 admin 12345
System/32 VOS install secret
T com sinus veda 12871
T-Com Speedport n/a 0
T-Com Speedport 503V 123456
T-Com Speedport Router Family (brak) 0
T-Com Speedport W701V n/a 0
T-Com Speedport W900V n/a 0
T-Comfort Routers Administrator (brak)
Tandberg 6000MXP Admin (brak)
TANDBERG TANDBERG (brak) TANDBERG
Tandberg Data DLT8000 Autoloader 10x n/a 10023
Tandem TACL super.super (brak)
Tandem TACL super.super master
Team Xodus XeniumOS xbox xbox
Teklogix Accesspoint Administrator (brak)
Telco Systems Edge Link 100 telco telco
telecom home hauwei operator (brak)
Teledat Routers admin 1234
Teletronics WL-CPE-Router admin 1234
Telewell TW-EA200 admin password
Telewell TW-EA501 admin admin
Telindus 1124 n/a (brak)
Telindus SHDSL1421 admin admin
telindus telindus admin admin
Tellabs 7120 root admin_1
Tellabs Titan 5500 tellabs tellabs#1
Terayon Unknown (brak) (brak)
Terayon Unknown (brak) (brak)
thomson speedtouch 585 v7 admin password
Thomson SpeedTouch AP n/a admin
Thomson TCW-710 (brak) admin
Thomson Wireless Cable Gateway (brak) admin
Tiara 1400 tiara tiaranet
Topcom Skyr@cer Pro AP 554 admin admin
Topcom Wireless Webr@cer 1154+ PSTN (Annex A) admin admin
Topcom Wireless Webr@cer 1154+ PSTN (Annex A) admin admin
Topcom Wireless Webr@cer 1154+ PSTN (Annex A) admin admin
topsec firewall superman talent
Toshiba E-Studio 3511c Admin 123456
Toshiba E-Studio 4511c admin 123456
Toshiba Most e-Studio copiers admin 123456
TrendMicro InterScan 7.0 admin imss7.0
TrendNET TEW-435BRM admin password
Troy ExtendNet 100zx admin extendnet
TVT System Expresse G5 craft (brak)
TVT System Expresse G5 DS1 Module (brak) enter
U.S. Robotics SureConnect 9003 ADSL Ethernet/USB Router root 12345
U.S. Robotics SureConnect 9105 ADSL 4-Port Router admin admin
UNEX Routers n/a password
Unisys ClearPath MCP ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR
Unisys ClearPath MCP HTTP HTTP
Unisys ClearPath MCP NAU NAU
us robotic adsl gateway wireless router support support
US ROBOTICS ADSL Ethernet Modem (brak) 12345
US Robotics SureConnect ADSL support support
US Robotics USR5462 n/a admin
US Robotics USR8000 root admin
US Robotics USR8550 Any 12345
US Robotics USR9106 admin admin
US Robotics USR9110 admin (brak)
us21100060 hp omibook 6100 n/a (brak)
Various DD-WRT root admin
VASCO VACMAN Middleware admin (brak)
Verifone Verifone Junior (brak) 166816
Verilink NE6100-4 NetEngine (brak) (brak)
Visual Networks Visual Uptime T1 CSU/DSU admin visual
VxWorks misc admin admin
VxWorks misc guest guest
Wanadoo Livebox admin admin
Wang Wang CSG SESAME
Watch guard firebox 1000 admin (brak)
Watchguard Firebox (blank) wg
Watchguard SOHO and SOHO6 user pass
Weidmüeller IE-SW16-M admin detmond
westell 2200 admin password
Westell Ultraline Series3 A90-9100EM15-10 admin password1
Westell Versalink 327 admin (brak)
Westell Wang CSG SESAME
Westell Wirespeed admin password
Westell Wirespeed wireless router admin sysAdmin
WLAN_3D Router Administrator admin
wline w3000g admin 1234
Wyse rapport rapport r@p8p0r+
Wyse Winterm (brak) Fireport
Wyse Winterm root wyse
Wyse winterm root (brak)
Wyse Winterm VNC winterm
Wyse Winterm 3150 n/a password
X-Micro WLAN 11b Access Point super super
X-Micro X-Micro WLAN 11b Broadband Router 1502 1502
X-Micro X-Micro WLAN 11b Broadband Router super super
XAMPP XAMPP Filezilla FTP Server newuser wampp
Xavi 7001 n/a (brak)
Xavi 7000-ABA-ST1 n/a (brak)
xd xdd xd xd
Xerox 6204 n/a 0
Xerox 240a admin x-admin
Xerox DocuCentre 425 admin 22222
Xerox Document Centre 405 admin admin
Xerox Document Centre 425 admin (brak)
Xerox DocumentCenter 186 admin x-admin
Xerox Multi Function Equipment admin 2222
xerox work centre pro 35 admin 1111
Xerox WorkCenter Pro 428 admin admin
Xerox WorkCentre 7132 11111 x-admin
xerox xerox admin admin
xerox xerox n/a admin
Xylan Omniswitch admin switch
Xylan omniswitch admin switch
Xylan Omniswitch diag switch
Xyplex Routers n/a system
Xyplex Routers n/a access
Xyplex Routers n/a access
xyplex switch n/a (brak)
Xyplex Terminal Server n/a access
Xyplex Terminal Server n/a system
Xyplex Terminal Server n/a access
Xyplex Terminal Server n/a system
Yakumo Routers admin admin
Zcom Wireless root admin
Zebra 10/100 Print Server admin 1234
ZOOM ZOOM ADSL Modem admin zoomadsl
ZTE ZXDSL 831 ADSL expert03
ZyXeL 660HW admin (brak)
Zyxel adsl routers admin 1234
Zyxel ES-2108 admin 1234
zyxel g-570s n/a admin
Zyxel G570S 1234
Zyxel NWA1100 1234
ZyXEL Prestige (brak) 1234
ZyXEL Prestige n/a 1234
ZyXEL Prestige root 1234
ZyXEL Prestige 100IH n/a 1234
ZyXEL Prestige 643 (brak) 1234
ZyXEL Prestige 645 admin 1234
ZyXEL Prestige 650 1234 1234
Zyxel Prestige 650HW31 192.168.1.1 60020 @dsl_xilno
ZyXEL Prestige 652HW-31 ADSL Router admin 1234
Zyxel Prestige 660HW admin admin
ZyXEL Prestige 900 webadmin 1234
ZyXel Prestige P660HW admin 1234
Zyxel Router (brak) 1234
Zyxel ZyWall 2 n/a (brak)
ZyXel Based (Generic) Broadband SOHO Router admin 0
ZyXEL ZyWALL Series Prestige 660R-61C n/a admin

XRDP – Install XRDP on Ubuntu 16.04 Server Edition – Part II

XRDP – Install XRDP on Ubuntu 16.04 Server Edition – Part II

How To Install Webmin on Ubuntu 16.04

How To Install Webmin on Ubuntu 16.04

First, we need to add the Webmin repository so that we can easily install and update Webmin using our package manager. We do this by adding the repository to the /etc/apt/sources.list file.

Open the file in your editor:

 • sudo nano /etc/apt/sources.list

Then add this line to the bottom of the file to add the new repository:

/etc/apt/sources.list
 . . . 
deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib

Save the file and exit the editor.

Next, add the Webmin PGP key so that your system will trust the new repository:

 • wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
 • sudo apt-key add jcameron-key.asc

Next, update the list of packages to include the Webmin repository:

 • sudo apt update

Then install Webmin:

 • sudo apt install webmin

Once the installation finishes, you’ll be presented with the following output:

Output
Webmin install complete. You can now login to 
https://your_server_ip:10000 as root with your 
root password, or as any user who can use `sudo`.

Now, let’s secure access to Webmin by putting it behind the Apache web server and adding a valid TLS/SSL certificate.

Ubuntu ustawienie hasła dla konta root

sudo passwd

Ubuntu Server instalacja GUI

Ubuntu Server instalacja GUI

Instalacja XRDP w środowisku Ubuntu

pełen opis znajduje się pod tym adresem

 

Standard XRDP installation on Ubuntu 16.04

Assumptions

For this post, we have make some assumptions.

 • Ubuntu 16.04 (Final Release version) is used
 • The Mate-desktop will be installed on the machine (as alternative desktop environment)
 • We will configure our system to match on localized version (i.e. we are using a Belgian french keyboard)
 • Since Ubuntu 15.04, upstart has been replaced by systemd component. The systemd component is used in our scenario
 • No additional configuration is needed to reconnect to the same session if you are using the latest version of the xrdp package found in the Ubuntu Repository

Installation Process

Step 1 – Install XRDP Package from Ubuntu Repository

A standard installation for us means that we will be using the xrdp package available within the Ubuntu repository. To install the xrdp software from Ubuntu repository, you will need to issue the following command in a terminal.

sudo apt-get install xrdp

Because of the sudo command, you will be prompted for a password. After entering your password, you will be asked to confirm your action by pressing Y (see screenshot below)

U16_Xrdp_1

Click on picture for better resolution

Step 2 – Install an alternative Desktop 

xrdp and Unity desktop (or Gnome 3) are not working well together.  If you do not install another desktop environment, when you will try to connect to your Ubuntu machine, you will see only a gray screen.  The workaround to this situation is to install an alternate desktop that can work with xrdp software solution.

Our preferred desktop alternative is Mate-Desktop.  This post will show you how to install the Mate-Desktop and have it working with the xrdp software solution.

To install the Mate-desktop, issue the following command from the Terminal Session

sudo apt-get update

sudo apt-get install mate-core mate-desktop-environment mate-notification-daemon

Note :

Desktop interface such as xfce, LXDE,LXQT, KDE  are all potential candidates.  Check the following links for more information and installation and configuration procedures

 

Step 3 – Configuring xRDP to use your desktop environment

At this stage, we need to configure our system in order to tell xrdp that an alternate desktop needs to be used.  In our case, we have to tell xrdp that we want to use Mate-Desktop as alternate desktop. With the previous version of Ubuntu, you would need to create the ~/.xsession file.  In Ubuntu 16.04, it seems that this approach is not working anymore.  We need to configure the system differently when working with Ubuntu 16.04

Starting the alternate desktop environment

Important Note : 

In our scenario, we have installed mate-desktop, If you have installed another Desktop alternative, you will have to adapt the configuration of the startwm.sh file to reflect your settings.

If you use the  ~/.xsession file approach, you will experience the same symptoms as before i.e. grey screen. We will need to configure the system in a different way.  To have xRDP working in Ubuntu 16.04, you will need to  update the /etc/xrdp/startwm.sh file. To configure this, issue the following command in your Terminal console

sudo sed -i.bak '/fi/a #xrdp multiple users configuration \n mate-session \n' /etc/xrdp/startwm.sh

ubxprd16.04

Click on picture for better resolution

Note :

Remember that the command above is to be used when you have installed the Mate-Desktop.  If you have installed a different desktop environment, you will need to adapt the command accordingly. Please check the following links

Step 4 – Configuring xRDP Keyboard 

By default, the xRDP login screen will use an en-us keyboard layout. You remote session will also be using the en-us keyboard layout.  If you are using a different keyboard layout than the english one, you need to perform the following actions in order to update the configuration of the xrdp software.

In my case, I’m using a Belgian French keyboard, so I had to tell xrdp to use the belgian french keyboard as well.  To do that, you need to perform the following actions :

Step 1 : You go to the /etc/xrdp directory

Step 2 : you issue the command setxkbmap -layout <%your layout%> to define which keyboard map/layout to use

XRDP_15.04_5.PNG

Click on Picutre for better Resolution 

Step 3 : create a copy of the km-0409.ini file into the same directory. It seems that this is the default file used by xrdp to define the keyboard layout. You will need to use sudo in order to be able to write into the directory

Step 4 : Check that you have a backup of your file by typing the dir or ls command

Step 5 : update the file by issuing the following command sudo xrdp-genkeymap km-0409.ini

XRDP_15.04_6.PNG

Click on Picutre for better Resolution 

Step 5 – Reconnect to the Same Session

Since Ubuntu 14.10, a new xrdp package has been made available in the Ubuntu repository. This package fixes a long time issue related to the fact that users could not reconnect to the same session.  If you are using the package xrdp 0.6.1-1, you do not need to perform any customization, you will reconnect automatically to the same session.

Płatnik – Jak korzystać z Płatnika bez użycia certyfikatu kwalifikowanego

należy wykonać następujące kroki: F8 -> CTRL+O -> Tak

na dole pierwszej formatki w pozycji
‚Zakres danych pobieranych podczas aktualizacji kartotek ubezpieczonych’ zmienić zakres z

‚Pełny zakres’ na ‚Bez aktualizacji kartotek’.

Nazwy w Active Directory i Ldap

 

Name in AD LDAP Name (header in CSV file)
First Name givenName
Middle Name / Initials initials
Last Name sn
Logon Name userPrincipalName
Logon Name (Pre Windows 2000) sAMAccountName
Display Name displayName
Full  Name name/cn
Description description
Office physicalDeliveryOfficeName
Telephone Number telephoneNumber
Email mail
Web Page wWWHomePage
Password password
Street streetAddress
PO Box postOfficeBox
City l
State/Province st
Zip/Postal Code postalCode
Country co
Country 2 Digit Code – eg. US c
Country code -eg. for US country code is 840 countryCode
Group memberOf
Account Expires (use same date format as server) accountExpires
User Account Control userAccountControl
Profile Path profilePath
Login Script scriptPath
Home Folder homeDirectory
Home Drive homeDrive
Log on to userWorkstations
Home homePhone
Pager pager
Mobile mobile
Fax facsimileTelephoneNumber
IP Phone ipPhone
Notes info
Title title
Department department
Company company
Manager manager
Mail Alias mailNickName
Simple Display Name displayNamePrintable
Hide from Exchange address lists msExchHideFromAddressLists
Sending Message Size (KB) submissionContLength
Receiving Message Size (KB) delivContLength
Accept messages from Authenticated Users only msExchRequireAuthToSendTo
Reject Messages From unauthOrig
Accept Messages From authOrig
Send on Behalf publicDelegates
Forward To altRecipient
Deliver and Redirect deliverAndRedirect
Reciepient Limits msExchRecipLimit
Use mailbox store defaults mDBuseDefaults
Issue Warning at (KB) mDBStorageQuota
Prohibit Send at (KB) mDBOverQuotaLimit
Prohibit Send and receive at (KB) mDBOverHardQuotaLimit
Do not permanaently delete messages until the store has been backed up deletedItemFlags
keep deleted items for (days) garbageCollPeriod
Outlook Mobile Access msExchOmaAdminWirelessEnable
Outlook Web Access protocolSettings
Allow Terminal Server Logon tsAllowLogon
Terminal Services Profile Path tsProfilePath
Terminal Services Home Directory tsHomeDir
Terminal Services Home Drive tsHomeDirDrive
Start the following program at logon tsInheritInitialProgram
Starting Program file name tsIntialProgram
Start in tsWorkingDir
Connect client drive at logon tsDeviceClientDrives
Connect client printer at logon tsDeviceClientPrinters
Default to main client printer tsDeviceClientDefaultPrinter
End disconnected session tsTimeOutSettingsDisConnections
Active Session limit tsTimeOutSettingsConnections
Idle session limit tsTimeOutSettingsIdle
When session limit reached or connection broken tsBrokenTimeOutSettings
Allow reconnection tsReConnectSettings
Remote Control tsShadowSettings

VBA znaki specjalne

VBA Character Codes and Character Constants
Code                   Character
Chr(9)                 Tab
Chr(10)                Line-feed
Chr(11)                Soft return (Shift+Enter)
Chr(12)                Page break
Chr(13)                Carriage return
Chr(13) + Chr(10)      Carriage return/line-feed combination
Chr(14)                Column break
Chr(34)                Double straight quotation marks (”)
Chr(39)                Single straight quote mark/apostrophe (‚)
Chr(145)               Opening single smart quotation mark (‚)
Chr(146)               Closing single smart quotation mark/ apostrophe (‚)
Chr(147)               Opening double smart quotation mark („)
Chr(148)               Closing double smart quotation mark („)
Chr(149)               Bullet
Chr(150)               En dash
Chr(151)               Em dash

Zmienne środowiskowe Windows

Można ustawić własne zmienne systemowe np.:
set zmienna=tekst
aby wyświetlić zmienną można użyć polecenia echo
echo %zmienna%
albo set
set zmienna
zmienna=tekst

zmienna systemowa
 %ALLUSERSPROFILE%
 %APPDATA%
 %COMPUTERNAME%
 %COMMONPROGRAMFILES%
 %COMMONPROGRAMFILES(x86)%
 %COMSPEC%
 %HOMEDRIVE%
 %HOMEPATH%
 %PATH%
 %PATHEXT%
 %PROGRAMFILES%
 %PROGRAMFILES(X86)%
 %PROMPT%
 %SYSTEMDRIVE%
 %SystemRoot%
 %TEMP% i %TMP%
 %USERNAME%
 %USERPROFILE%
 %WINDIR%
 %PUBLIC%

 

Poza tymi wymienionymi występują również:
%DATE% – podaje datę w formacie polecenia date
%TIME% – podaje czas w formacie polecenia time
%CD% – podaje ścieżkę do bieżącego katalogu
%ERRORLEVEL% – podaje kod zwrócony przez ostatnie polecenie

Informacje userinfo.vbs

'userinfo.vbs
' Usage:
'    cscript //Nologo userinfo.vbs
' List User properties as displayed in ADUC
On Error Resume Next
Dim objSysInfo, objUser
Set objSysInfo = CreateObject("ADSystemInfo")
' Currently logged in User
'Set objUser = GetObject("LDAP://" & objSysInfo.UserName)
 ' or specific user:
 Set objUser = GetObject("LDAP://CN=johndoe,OU=Users,DC=ss64,DC=com")
WScript.Echo "DN: " & objUser.distinguishedName
WScript.Echo ""
WScript.Echo "GENERAL"
WScript.Echo "First name: " & objUser.givenName
'WScript.Echo "First name: " & objUser.FirstName
WScript.Echo "Initials: " & objUser.initials
WScript.Echo "Last name: " & objUser.sn
'WScript.Echo "Last name: " & objUser.LastName
WScript.Echo "Display name: " & objUser.displayName
'WScript.Echo "Display name: " & objUser.FullName
WScript.Echo "Description: " & objUser.description
WScript.Echo "Office: " & objUser.physicalDeliveryOfficeName
WScript.Echo "Telephone number: " & objUser.telephoneNumber
WScript.Echo "Other Telephone numbers: " & objUser.otherTelephone
WScript.Echo "Email: " & objUser.mail
' WScript.Echo "Email: " & objUser.EmailAddress
WScript.Echo "Web page: " & objUser.wWWHomePage
WScript.Echo "Other Web pages: " & objUser.url
WScript.Echo ""
WScript.Echo "ADDRESS"
WScript.Echo "Street: " & objUser.streetAddress
WScript.Echo "P.O. Box: " & objUser.postOfficeBox
WScript.Echo "City: " & objUser.l
WScript.Echo "State/province: " & objUser.st
WScript.Echo "Zip/Postal Code: " & objUser.postalCode
WScript.Echo "Country/region: " & objUser.countryCode
'WScript.Echo "Country/region: " & objUser.c  '(ISO 4217)
WScript.Echo ""
WScript.Echo "ACCOUNT"
WScript.Echo "User logon name: " & objUser.userPrincipalName
WScript.Echo "pre-Windows 2000 logon name: " & objUser.sAMAccountName
WScript.Echo "AccountDisabled: " & objUser.AccountDisabled
' WScript.Echo "Account Control #: " & objUser.userAccountControl
WScript.Echo "Logon Hours: " & objUser.logonHours
WScript.Echo "Logon On To (Logon Workstations): " & objUser.userWorkstations
' WScript.Echo "User must change password at next logon: " & objUser.pwdLastSet
WScript.Echo "User cannot change password: " & objUser.userAccountControl
WScript.Echo "Password never expires: " & objUser.userAccountControl
WScript.Echo "Store password using reversible encryption: " & objUser.userAccountControl
' WScript.Echo "Account expires end of (date): " & objUser.accountExpires
WScript.Echo ""
WScript.Echo "PROFILE"
WScript.Echo "Profile path: " & objUser.profilePath
' WScript.Echo "Profile path: " & objUser.Profile
WScript.Echo "Logon script: " & objUser.scriptPath
WScript.Echo "Home folder, local path: " & objUser.homeDirectory
WScript.Echo "Home folder, Connect, Drive: " & objUser.homeDrive
WScript.Echo "Home folder, Connect, To:: " & objUser.homeDirectory
WScript.Echo ""
WScript.Echo "TELEPHONE"
WScript.Echo "Home: " & objUser.homePhone
WScript.Echo "Other Home phone numbers: " & objUser.otherHomePhone
WScript.Echo "Pager: " & objUser.pager
WScript.Echo "Other Pager numbers: " & objUser.otherPager
WScript.Echo "Mobile: " & objUser.mobile
WScript.Echo "Other Mobile numbers: " & objUser.otherMobile
WScript.Echo "Fax: " & objUser.facsimileTelephoneNumber
WScript.Echo "Other Fax numbers: " & objUser.otherFacsimileTelephoneNumber
WScript.Echo "IP phone: " & objUser.ipPhone
WScript.Echo "Other IP phone numbers: " & objUser.otherIpPhone
WScript.Echo "Notes: " & objUser.info
WScript.Echo ""
WScript.Echo "ORGANISATION"
WScript.Echo "Title: " & objUser.title
WScript.Echo "Department: " & objUser.department
WScript.Echo "Company: " & objUser.company
WScript.Echo "Manager: " & objUser.manager

Hyper-v Server udostępnianie plików i drukarek – firewall z wiersza poleceń

netsh firewall set service fileandprint

 

Example 1: Enable a program

Collapse this tableExpand this table
Old command New command
netsh firewall add allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe „My Application” ENABLE netsh advfirewall firewall add rule name=”My Application” dir=in action=allow program=”C:\MyApp\MyApp.exe” enable=yes
netsh firewall add allowedprogram program=C:\MyApp\MyApp.exe name=”My Application” mode=ENABLE scope=CUSTOM addresses=157.60.0.1,172.16.0.0/16,LocalSubnet profile=Domain netsh advfirewall firewall add rule name=”My Application” dir=in action=allow program=C:\MyApp\MyApp.exe enable=yes remoteip=157.60.0.1,172.16.0.0/16,LocalSubnet profile=domain
netsh firewall add allowedprogram program=C:\MyApp\MyApp.exe name=”My Application” mode=ENABLE scope=CUSTOM addresses=157.60.0.1,172.16.0.0/16,LocalSubnet profile=ALL Run the following commands:

netsh advfirewall firewall add rule name=My Application dir=in action=allow program=C:\MyApp\MyApp.exe enable=yes remoteip=157.60.0.1,172.16.0.0/16,LocalSubnet profile=domain

netsh advfirewall firewall add rule name=My Application dir=in action=allow program=C:\MyApp\MyApp.exe enable=yes remoteip=157.60.0.1,172.16.0.0/16,LocalSubnet profile=private

For more information about how to add firewall rules, run the following command:

netsh advfirewall firewall add rule ?

Example 2: Enable a port

Collapse this tableExpand this table
Old command New command
netsh firewall add portopening TCP 80 Open Port 80 netsh advfirewall firewall add rule name=Open Port 80 dir=in action=allow protocol=TCP localport=80

For more information about how to add firewall rules, run the following command:

netsh advfirewall firewall add rule ?

Example 3: Delete enabled programs or ports

Collapse this tableExpand this table
Old command New command
netsh firewall delete allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe netsh advfirewall firewall delete rule name=rule name program=C:\MyApp\MyApp.exe
delete portopening protocol=UDP port=500 netsh advfirewall firewall delete rule name=rule name protocol=udp localport=500

For more information about how to delete firewall rules, run the following command:

netsh advfirewall firewall delete rule ?

Example 4: Configure ICMP settings

Collapse this tableExpand this table
Old command New command
netsh firewall set icmpsetting 8 netsh advfirewall firewall add rule name=ICMP Allow incoming V4 echo request protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow
netsh firewall set icmpsetting type=ALL mode=enable netsh advfirewall firewall add rule name=All ICMP V4 protocol=icmpv4:any,any dir=in action=allow
netsh firewall set icmpsetting 13 disable all netsh advfirewall firewall add rule name=Block Type 13 ICMP V4 protocol=icmpv4:13,any dir=in action=block

For more information about how to configure ICMP settings, run the following command:

netsh advfirewall firewall add rule ?

Example 5: Set logging

Collapse this tableExpand this table
Old command New command
netsh firewall set logging %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log 4096 ENABLE ENABLE Run the following commands:

netsh advfirewall set currentprofile logging filename %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log

netsh advfirewall set currentprofile logging maxfilesize 4096
netsh advfirewall set currentprofile logging droppedconnections enable

netsh advfirewall set currentprofile logging allowedconnections enable

For more information, run the following command:

netsh advfirewall set currentprofile ?

If you want to set logging for a particular profile, use one of the following options instead of the „currentprofile” option:

 • Domainprofile
 • Privateprofile
 • Publicprofile

Example 6: Enable Windows Firewall

Collapse this tableExpand this table
Old command New command
netsh firewall set opmode ENABLE netsh advfirewall set currentprofile state on
netsh firewall set opmode mode=ENABLE exceptions=enable Run the following commands:

Netsh advfirewall set currentprofile state on

netsh advfirewall set currentprofile firewallpolicy blockinboundalways,allowoutbound

netsh firewall set opmode mode=enable exceptions=disable profile=domain Run the following commands:

Netsh advfirewall set domainprofile state on

netsh advfirewall set domainprofile firewallpolicy blockinbound,allowoutbound

netsh firewall set opmode mode=enable profile=ALL Run the following commands:

netsh advfirewall set domainprofile state on

netsh advfirewall set privateprofile state on

For more information, run the following command:

netsh advfirewall set currentprofile ?

If you want to set the firewall state for a particular profile, use one of the following options instead of the „currentprofile” option:

 • Domainprofile
 • Privateprofile
 • Publicprofile

Example 7: Restore policy defaults

Collapse this tableExpand this table
Old command New command
netsh firewall reset netsh advfirewall reset

For more information, run the following command:

netsh advfirewall reset ?

Example 8: Enable specific services

Collapse this tableExpand this table
Old command New command
netsh firewall set service FileAndPrint netsh advfirewall firewall set rule group=File and Printer Sharing new enable=Yes
netsh firewall set service RemoteDesktop enable netsh advfirewall firewall set rule group=”remote desktop” new enable=Yes
netsh firewall set service RemoteDesktop enable profile=ALL Run the following commands:

netsh advfirewall firewall set rule group=”remote desktop” new enable=Yes profile=domain

netsh advfirewall firewall set rule group=”remote desktop” new enable=Yes profile=private

znak & w SharePoint QueryString

znakowi & odpowiada ciąg   &amp;

Rozmiar załącznika przekracza dopuszczalny limit 20 MB e-mail w programie Outlook 2010

Rozwiązanie tego problemu opisane jest np. w artykule:

http://support.microsoft.com/kb/2222370

poniżej treść tego artykułu

Opis Problemu

Podczas próby dodania załącznika do wiadomości e-mail w programie Microsoft Office Outlook 2010 zwracany jest następujący komunikat o błędzie:

Rozmiar załącznika przekracza dopuszczalny limit.

Przyczyna

Ten problem ma jedną z poniższych przyczyn, zależnie od rodzaju używanego konta e-mail.
Internetowe konto e-mail (POP3, IMAP lub HTTP)
Ten komunikat o błędzie jest zwracany, ponieważ w programie Outlook 2010 wprowadzono nowy domyślny limit rozmiaru załącznika wynoszący 20 megabajtów (20480 KB) dla internetowych kont e-mail. Dzięki temu limitowi można zapobiec wielokrotnym próbom przekazania bardzo dużych załączników o rozmiarach przekraczających limity stosowane przez większość usługodawców internetowych. Ten limit ma zastosowanie w przypadku dodawania jednego dużego załącznika o rozmiarze przekraczającym 20 megabajtów (MB) lub kilku załączników o łącznym rozmiarze przekraczającym 20 MB.
Konto e-mail programu Microsoft Exchange Server
W przypadku korzystania ze skrzynki pocztowej programu Exchange Server ten komunikat o błędzie jest domyślnie zwracany po dołączeniu co najmniej jednego elementu do wiadomości, gdy łączny rozmiar załączników przekracza 10 MB (10240 KB). Ten limit dotyczący załączników nie ma związku z nowym limitem dla internetowych kont e-mail wprowadzonym w programie Outlook 2010. Limit dotyczący skrzynki pocztowej programu Exchange jest związany z ustawieniem Maksymalny rozmiar wysyłania konfigurowanym w oknie dialogowym Właściwości ustawień transportu przez administratora programu Exchange.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Rozwiązanie

Procedura modyfikowania domyślnego limitu dotyczącego załączników zależy od typu konta e-mail używanego w programie Outlook 2010.
Ważne
Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Użytkownik powinien wiedzieć, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756

      (http://vkbexternal/VKBWebService/ViewContent.aspx?scid=kb;EN-US;322756&PortalId=1)

Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemach Windows XP i Windows Vista

Internetowe konto e-mail (POP3, IMAP lub HTTP)

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.

    Rozwiąż ten problem

Microsoft Fix it 50510

Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby samodzielnie zmodyfikować domyślny limit rozmiaru załączników dotyczący internetowego konta e-mail w programie Outlook 2010, wykonaj następujące czynności:

 1. Zakończ pracę programu Outlook.
 2. Uruchom Edytor rejestru.
 3. Zlokalizuj i zaznacz jeden z następujących podkluczy rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences

  Uwaga Jeśli ta ścieżka rejestru nie istnieje, należy ją utworzyć ręcznie.

 4. W obszarze tego podklucza dodaj następujące dane rejestru:
  Typ wartości: DWORD
  Nazwa wartości: MaximumAttachmentSize
  Dane wartości: Liczba całkowita określająca największy dopuszczalny łączny rozmiar załączników. Aby na przykład skonfigurować limit o wartości 30 MB, określ wartość 30720 (dziesiętnie).

  Uwagi

  • Aby nie konfigurować limitu dla załączników, należy określić wartość zero (0).
  • Aby skonfigurować limit mniejszy niż wartość domyślna 20 MB, należy określić wartość mniejszą niż 20 MB.
 5. Zamknij Edytor rejestru.
 6. Uruchom program Outlook.

Konto e-mail programu Microsoft Exchange Server

W przypadku korzystania z konta programu Exchange Server w programie Outlook 2010 nie jest stosowany nowy limit o wartości 20 MB, który dotyczy internetowych kont e-mail. Zamiast tego program Outlook stosuje limit skonfigurowany na serwerze programu Exchange. Aby zmodyfikować ustawienie służące do sterowania rozmiarem wiadomości wysyłanych za pośrednictwem konta programu Exchange Server, wykonaj poniższe czynności.
Uwagi

 • Ta procedura dotyczy programu Exchange Server 2007. Podobną procedurę należy stosować dla innych wersji programu Exchange.
 • To ustawienie programu Exchange Server dotyczy wszystkich wersji programu Outlook, a nie tylko programu Outlook 2010.
 • Tylko administrator programu Exchange może wprowadzić zmiany podane w poniższej procedurze. Zwykli użytkownicy nie mają dostępu do Konsoli zarządzania programu Exchange.
 1. Uruchom Konsolę zarządzania programu Exchange.
 2. W obszarze Konfiguracja organizacji kliknij pozycję Transport centralny.
 3. Na karcie Ustawienia globalne kliknij pozycję Ustawienia transportu.

 4. W sekcji Ustawienia transportu w okienku Akcje kliknij pozycję Właściwości.
 5. Na karcie Ogólne w oknie dialogowym Właściwości ustawień transportu skonfiguruj wartość ustawienia Maksymalny rozmiar wysyłania (KB).
 6. Kliknij przycisk OK.

Uwaga W związku z tym, że serwer programu Exchange ma pamięć podręczną dla różnych ustawień, ta zmiana nie zostanie uwzględniona natychmiast. Zanim program Outlook rozpozna tę zmianę, może upłynąć kilka godzin.

Defragmentowanie bazy edb na serwerze pocztowym MS Exchange za pomocą Eseutil /D

Informacje na ten temat znajdują się między innymi w artykule

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa998863(v=exchg.80).aspx

 

poniżej jego treść:

——————————————————————————————————————————————-

How to Run Eseutil /D (Defragmentation)

17 out of 22 rated this helpful – Rate this topic
 Applies to: Exchange Server 2007 SP3, Exchange Server 2007 SP2, Exchange Server 2007 SP1, Exchange Server 2007Topic Last Modified: 2006-12-20

This topic explains how you can use the Exchange Server Database Utilities (Eseutil.exe) defragmentation command to defragment and compact an Exchange database offline. For more information about using the Eseutil /D command, see Eseutil /D Defragmentation Mode.

Before you perform the following procedure on an Exchange server that has a Mailbox server role, a Hub Transport server role, or an Edge Transport server role installed, note the following:

 • Make sure you log on by using an account that is delegated membership in the local Administrators group on that computer.
 • Make sure you have free disk space equal to 110 percent of the end size of the database that you want to process.
  noteNote:
  You only need as much extra logical drive disk space as the final size of the files after defragmentation. To get an approximate estimate of the database (mailbox or public folder database) file size after defragmentation, look at application event ID 1221. This will tell you how much free space is in the database file. From the current database size, subtract the amount of free space specified in event ID 1221 to determine the approximate end size of the database after defragmentation. Although it is impossible to precisely predict how much disk space will be reclaimed, you should leave a recommended 110 percent of free disk drive space. Similar to how the mailbox or public folder database generates event 1221 to report logical free space after an online defragmentation, the Microsoft Exchange Server 2007 Edge Transport or Hub Transport server Queue database files also generate an event ID 7007 that reports logical free space after an online defragmentation. In addition, Queue databases on the Exchange 2007 Edge Transport or Hub Transport servers generate event ID 7006 to report logical free space before the online defragmentation. The source for these events is MSExchangeTransport.
 • Dismount a mailbox or public folder database before defragmenting. During an offline defragmentation, the dismounted mailbox or public folder database will be inaccessible to clients. Before performing an Eseutil defragmentation on a transport Queue database (Exchange 2007 Edge Transport or Hub Transport server database), stop the Microsoft Exchange Transport Service on the server. In addition, because the Queue database is offline during defragmentation, messages from the Queue database will not be delivered through the Hub Transport or Edge Transport server.
 1. In the Exchange Management Console, right-click the database that you want to defragment, and then click Dismount Database.
 2. At the command prompt, point to the <Exchange install folder>\bin location.
  noteNote:
  <Exchange install folder> is the folder where you installed Exchange. The default location is \Program Files\Microsoft\Exchange Server.
 3. Type the Eseutil /D command, a database switch, and any options that you want to use. For example, the following command (all in one command) runs the standard defragmentation tool on a mailbox database:
   
  C:\program files\microsoft\exchange server\bin Eseutil /d c:\program files\exchange server\mailbox\<storage_group_name>\<database_name>.edb
  noteNote:
  The default storage group name is First Storage Group, and the default database name is Mailbox Database, so the default path is C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Mailbox\First Storage Group\Mailbox Database.edb.

  Use the following database switch to run Eseutil defragmentation on a specific database:

   
  Eseutil /d <database_name> [options]
 • To defragment an Exchange database while keeping the temporary file intact, from the command prompt, run the following command:
   
  eseutil /d <database_path_and_file_name> /p
  noteNote:
  This command can be valuable because it leaves the original database in place and does not write over it. This option increases the amount of available disk space required for defragmentation. This is because you will need space for two additional copies of the Exchange database.
 • To defragment the Exchange database but have the temporary file on another logical drive, from the command prompt, run the following command:
   
  eseutil /d <database_path_and_file_name> /t <temp_database_path_and_file_name>
  noteNote:
  If the logical drive is accessible over a network connection, this can affect the amount of time that it will take defragment the database.
 1. To dismount the Queue database, from the Services snap-in, stop the Microsoft Exchange Transport Service.
 2. At the command prompt, point to the <Exchange install folder>\bin location.
  noteNote:
  <Exchange install folder> is the folder where you installed Exchange. The default location is \Program Files\Microsoft\Exchange Server.
 3. Type the Eseutil /D command, a database switch, and any options that you want to use. For example, the following command (all in one command) runs the standard defragmentation tool on a transport Queue database:
   
  Eseutil /d c:\program files\exchange server\TransportRoles\data\queue\mail.que
  noteNote:
  The default name of the Queue database is mail.que.

You can see the complete command-line reference and syntax by typing Eseutil ./? at the command prompt and by selecting D for defragmentation.

For more information about Eseutil, see the following Eseutil topics:

To ensure that you are reading the most up-to-date information and to find additional Exchange Server 2007 documentation, visit the Exchange Server TechCenter.

Zdalny restart komputera z poziomu terminala systemu Windows 8

Z poziomu Pulpitu Zdalnego (RDP) podłączonego do maszyny z Windows 8 nie ma dostępu w funkcji zamykania systemu do standardowych opcji Zasilania (Uśpij, Zamknij , Uruchom Ponownie) można jedynie wybrać polecenie – Rozłącz.

Metoda 1

Aby wyłączyć maszynę należy w wierszu poleceń wpisać:
shutdown -s
Aby zresetować komputer:
shutdown -r

Metoda 2

Z poziomu pulpitu użyć skrótu Alt+F4. Pojawi się menu służące do zamykania systemu

 

Resetowanie urządzenia BlackBerry

 • SOFT RESET: restartuje wszystkie aplikacje na BlackBerry ALT+RIGHT SHIFT(CAP)+DELETE
  (nie działa na BlackBerry Pearl)
 • Podwójny SOFT ( DOUBLE-SOFT): resetuje wszystkie aplikacje na BlackBerryi ma przybliżone działanie jak HARD RESET ALT+RIGHT SHIFT(CAP)+DELETE pojawi się czysty obraz potem czarny i należy wcisnąć ponownie ALT+RIGHT SHIFT(CAP)+DELETE (nie działa na BlackBerry Pearl)
 • HARD RESET:  Należy wyciągnąć baterię z urządzenia  i odczekać kilka sekund.
 • WIPE: kasuje wszystko co jest na urządzeniu i przywraca do stanu fabrycznego, usuwa dane, zainstalowane dodatkowe oprogramowanie, pozostawia aplikacje standardowe!

Procedura:

* OS5.0 i niższe: opcje > opcje bezpieczeństwa > ustawienia ogólne > menu > „wyczyść pamięć urządzenia” > kontynuuj > wpisujemy blackberry
* OS6.0/7.0: opcje > zabezpieczenia > bezpieczne czyszczenie > zaznaczyć ptaszkami co czyścimy, wpisać blackberry i kliknąć wyczyść

Instalowanie systemu Android w środowisku Hyper-V

informacje na ten temat znajdują się np. na stronie

http://blogs.msdn.com/b/virtual_pc_guy/archive/2012/03/07/installing-android-2-2-on-hyper-v.aspx

Poniżej informacje z  tego artykułu

Instalacja Androida 2.2 na Hyper-V.

Standardowo Android jest przeznaczony dla smartfonów

Android 2.2  jest starszą wersją Androida – ale tą wersję najłatwiej uaktywnić w środowisku Hyper-V.

Aby rozpocząć potrzebna w pierwszym kroku zdobyć pakiet instalacyjny – 32 bitowe (x86) media instalacyjne dla systemu Android 2.2. można go pobrać stąd:

 

http://code.google.com/p/android-x86/downloads/detail?name=android-x86-2.2-generic.iso

następnie trzeba przygotować maszynę wirtualną:

 • 1 virtual processor
 • A legacy network adapter
 • A blank 16GB virtual hard disk

i podłączyć plik ISO do DVD-ROM w środowisku virtual machine  a następnie uruchomić proces bootowania.

po chwili zobaczymy Installation – Install Android-x86 to harddisk:

image

(You can use the Live CD options – but I prefer to have a real install).

At this point you will get dumped into text mode to do some partitioning.  First select to Create / Modify partitions

image

 

image

Here you will need to:

 • Select New
 • Select Primary
 • Accept the default partition size that the tool offers
 • Select Bootable
 • Select Write and type in yes
 • Select Quit

Now you will have a new partition that you can select for the installation:

image

 

image

image

 

image

 

image

 

image

 

image

 

imageimageimage

 

image

 

Office 2013 – OCR, PDF

MODI nie jest już częścią pakietu Office 2013.

Funkcjonalność OCR  rozpoznawanie pisma z plików graficznych została przeniesiona do programu OneNote (oczywiście OCR musi być zainstalowany – opcja instalacji OCR zaznaczona w procesie instalacji pakietu, włączenie tej opcji jest konieczne, aby OCR był dostępny w OneNote)

Po wklejeniu  zdjęcia do programu OneNote, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na grafikę i wybrać polecenie  „Kopiuj tekst z obrazu ” do schowka.

Następnie można wkleić go ze schowka do innych aplikacji.

W programie Word 2013 umożliwiono wczytywanie plików  PDF i konwertowanie ich do formatu plików otwartych do edycji .

 

Program Microsoft Office Document Imaging (MODI) nie jest dostępny w pakiecie Microsoft Office 2010/2013, ale można go doinstalować.
Poniżej informacje z artykułu:

Instalowanie programu MODI do użytku z pakietem Microsoft Office 2010

W tym artykule przedstawiono metody instalowania programu MODI na komputerze. Opisano tu także metody alternatywne, które pozwalają ponownie uzyskać niektóre funkcje dostępne w programie MODI.

Rozwiązanie

Aby zainstalować program Microsoft Office Document Imaging (MODI) do użytku z pakietem Microsoft Office 2010, należy skorzystać z jednej z następujących metod:

Metoda 1. Pobranie i zainstalowanie konwertera plików MDI na TIFF

Aby pobrać i zainstalować konwertera plików MDI na TIFF, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30328

      (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30328)

Metoda 2. Zainstalowanie programu MODI przez zainstalowanie programu SharePoint Designer 2007

Program SharePoint Designer 2007 jest dostępny do bezpłatnego pobrania w Centrum pobierania Microsoft. Aby pobrać program SharePoint Designer 2007, ale w instalacji uwzględnić tylko program MODI, wykonaj następujące czynności:

 1. Pobierz plik SharePointDesigner.exe z poniższej lokalizacji i uruchom go:
  Pobierz program SharePoint Designer 2007

        (http://www.microsoft.com/downloads/pl-pl/details.aspx?familyid=baa3ad86-bfc1-4bd4-9812-d9e710d44f42&displaylang=pl)
 2. Przejrzyj i zaakceptuj licencję na oprogramowanie.
 3. Kliknij pozycję Dostosuj, aby otworzyć opcje instalacji.
 4. Na karcie Opcje instalacji kliknij strzałkę w dół i dla poniższych trzech sekcji wybierz pozycję Niedostępne:
  • Microsoft Office SharePoint Designer
  • Funkcje wspólne pakietu Office
  • Narzędzia Office
 5. Rozwiń węzeł Narzędzia Office.
 6. Kliknij strzałkę w dół dla opcji Microsoft Office Document Imaging i wybierz pozycję Uruchom wszystko z mojego komputera.
 7. Kliknij przycisk Zainstaluj teraz, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Zrzut ekranu z lokalizacją programu MODI w trakcie instalacji programu SharePoint Designer 2007:

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Aby uruchomić program Microsoft Office Document Imaging, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz polecenie Wszystkie programy.
 2. Kliknij pozycję Microsoft Office i wybierz polecenie Narzędzia Microsoft Office.
 3. Kliknij pozycję Microsoft Office Document Imaging.

Metoda 3. Zainstalowanie programu MODI za pomocą nośnika pakietu Office System 2007

Aby korzystać z programu MODI w pakiecie Office System 2007 z pakietem Office 2010, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom proces instalacji pakietu Office System 2007.
 2. Przejrzyj i zaakceptuj licencję na oprogramowanie.
 3. Kliknij pozycję Dostosuj, aby otworzyć opcje instalacji.
 4. Na karcie Opcje instalacji kliknij strzałkę w dół i dla wszystkich sekcji wybierz pozycję Niedostępne.
 5. Rozwiń węzeł Narzędzia Office.
 6. Kliknij strzałkę w dół dla opcji Microsoft Office Document Imaging i wybierz pozycję Uruchom wszystko z mojego komputera.
 7. Kliknij przycisk Zainstaluj teraz, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Zrzut ekranu z lokalizacją programu MODI w trakcie instalacji pakietu Office System 2007:

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Aby uruchomić program Microsoft Office Document Imaging, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz polecenie Wszystkie programy.
 2. Kliknij pozycję Microsoft Office i wybierz polecenie Narzędzia Microsoft Office.
 3. Kliknij pozycję Microsoft Office Document Imaging.

Uwaga Instalacje 32- i 64-bitowych wersji pakietu Office istniejące obok siebie nie są obsługiwane. Więcej informacji na temat 64-bitowych wersji pakietu Office 2010 można znaleźć w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
Pakiet Office 2010 w wersjach 64-bitowych

      (http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/ee681792.aspx)

Więcej informacji

Jeśli metody przedstawione w sekcji „Rozwiązanie” tego artykułu nie umożliwiają zainstalowania programu MODI, posługując się pewnymi metodami alternatywnymi, można ponownie uzyskać niektóre funkcje, które były dostępne w programie Microsoft Office Document Imaging.

Microsoft Office Document Scanning

Składnik Microsoft Office Document Scanning programu MODI służy do skanowania dokumentów i udostępniania ich na komputerze przy użyciu zainstalowanego skanera. W celu skanowania dokumentów należy używać usługi Faksowanie i skanowanie w systemie Windows. Więcej informacji na temat usługi Faksowanie i skanowanie w systemie Windows można znaleźć w następujących witrynach firmy Microsoft w sieci Web:

Wysyłanie faksu

      (http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/send-a-fax)
Konfigurowanie komputera w celu wysyłania i odbierania faksów

      (http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/Set-up-your-computer-to-send-and-receive-faxes)

Uwaga Aby uzyskać więcej informacji w przypadku używania oprogramowania do skanowania innej firmy lub oprogramowania dołączonego do skanera bądź drukarki, należy skontaktować się z producentem tego urządzenia.

Sterownik drukarki programu Microsoft Office Document Image Writer

Sterownik drukarki programu Microsoft Office Document Image Writer jest dołączony do programu MODI. Ten sterownik umożliwia zapisywanie dowolnych dokumentów pakietu Microsoft Office w formatach tiff i mdi. Zalecamy korzystanie ze sterownika drukarki modułu zapisywania dokumentów XPS firmy Microsoft lub sterownika drukarki usługi faksowania systemu Windows. Więcej informacji na temat modułu zapisywania dokumentów XPS firmy Microsoft można znaleźć w następujących witrynach firmy Microsoft w sieci Web:

Moduł zapisywania dokumentów XPS firmy Microsoft — informacje

      (http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/dd183313(VS.85).aspx)
Drukowanie do modułu zapisywania dokumentów XPS firmy Microsoft

      (http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/Print-to-the-Microsoft-XPS-Document-Writer)

Wyświetlanie plików w formatach tiff i mdi

Do wyświetlania plików w formatach tiff można używać jednej z następujących aplikacji:

 • Windows XP: Podgląd obrazów i faksów systemu Windows
 • Windows Vista i nowsze wersje: Podgląd fotografii w systemie Windows lub Galeria fotografii systemu Windows

Obecnie firma Microsoft nie udostępnia żadnej przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie plików mdi w pakiecie Office 2010. Aby otworzyć plik mdi, należy użyć konwertera innej firmy lub przekonwertować ten plik na format tiff, a następnie wyświetlić plik w programie MODI z pakietu Office 2003 bądź pakietu Office System 2007.

Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR)

Program MODI umożliwia też przeprowadzanie optycznego rozpoznawania znaków (OCR, Optical Character Recognition). Optyczne rozpoznawanie znaków pozwala kopiować tekst z zeskanowanego obrazu lub faksu do innej lokalizacji. Aby zastosować tę funkcję, należy użyć programu Microsoft OneNote 2010. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. W programie OneNote 2010 na karcie Wstawianie kliknij pozycję Obraz.
 2. Znajdź i otwórz zeskanowany plik. Plik zostanie wstawiony w programie OneNote 2010 jako obraz.
 3. Kliknijobraz prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Kopiuj tekst z obrazu, a następnie wklej informacje w innej lokalizacji.

Na potrzeby drukowania do programu OneNote 2010 używany jest sterownik drukarki modułu zapisywania dokumentów XPS.

Interfejs iFilter

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Plik do pobrania

Pobierz teraz pakiet przewodnika dotyczącego instalacji i obsługi interfejsu IFilter TIFF w systemie Windows (Windows TIFF IFilter Installation and Operations Guide.doc).

      (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=d220d961-5130-4279-b913-28b5f4be7a57)

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591

      (http://support.microsoft.com/kb/119591/pl/            )

Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online

Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Live Meeting

Wcześniej usługa Microsoft Live Meeting używała programu MODI do przekazywania dokumentów programu Microsoft Word do spotkań. Teraz usługa Live Meeting instaluje odpowiednią wersję sterownika drukarki programu MODI.  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

940842

      (http://support.microsoft.com/kb/940842/            )

Po zainstalowaniu klienta Live Meeting 2007 dla systemu Windows nie można importować dokumentów na spotkania (strona może być w języku angielskim)

Instalacja wtyczki Adobe Flash Player na Androidzie

 1. włączony dostęp do internetu
 2. w Ustawieniach>Bezpieczeństwo>ADMINISTRACJA URZĄDZENIA> musi być zaznaczone zezwolenie na „Nieznane źródła”
 3. instalujemy wtyczkę  np ze strony  http://download.macromedia.com/pub/flashplayer/installers/archive/android/11.1.115.20/install_flash_player_ics.apk

Problem – komputer z systemem Windows 7 lub Windows Vista loguje się do profilu tymczasowego

Komunikat:

Podczas logowania się na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows Vista przy użyciu profilu tymczasowego jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Logowanie usługi profilów użytkowników nie powiodło się. Nie można załadować profilu użytkownika.

Rozwiązanie tego problemu opisane jest np.: w artykule KB Microsoft http://support.microsoft.com/kb/947215/pl

poniżej rozwiązania z tego artykułu:

Metoda 1. Naprawianie profilu konta użytkownika

Aby naprawić profil konta użytkownika, wykonaj następujące czynności:

Ważne

W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows

 1. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg regedit w polu Wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 2. W Edytorze rejestru znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
 3. W okienku nawigacyjnym odszukaj folder o nazwie rozpoczynającej się od ciągu S-1-5 (klucz SID), po którym następuje długa liczba.
 4. Kliknij każdy folder S-1-5, a następnie znajdź i kliknij dwukrotnie wpis ProfileImagePathw okienku szczegółów, aby upewnić się, że odpowiada on profilowi konta użytkownika, w którym wystąpił błąd.
  • Jeśli istnieją dwa foldery rozpoczynające się od ciągu S-1-5, po którym następuje długa liczba, ale jeden z nich jest zakończony rozszerzeniem bak, zmień nazwę folderu z rozszerzeniem bak. W tym celu wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder bez rozszerzenia bak, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Wpisz ciąg .ba, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder z rozszerzeniem bak, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Usuń wartość .bak znajdującą się na końcu nazwy folderu i naciśnij klawisz Enter.
   3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder z rozszerzeniem ba, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Na końcu nazwy folderu zmień rozszerzenie ba na bak i naciśnij klawisz Enter.
  • Jeśli tylko jeden folder zaczyna się ciągiem S-1-5, po którym następuje długa liczba i rozszerzenie bak, kliknij ten folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Usuń wartość „.bak” znajdującą się na końcu nazwy folderu i naciśnij klawisz Enter.
  • Jeśli istnieją dwa foldery rozpoczynające się od ciągu S-1-5, po którym następuje długa liczba, ale jeden z nich jest zakończony rozszerzeniem bak, zmień nazwę folderu z rozszerzeniem bak. W tym celu wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder bez rozszerzenia bak, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Wpisz ciąg .ba, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder z rozszerzeniem bak, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Usuń wartość .bak znajdującą się na końcu nazwy folderu i naciśnij klawisz Enter.
   3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder z rozszerzeniem ba, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Na końcu nazwy folderu zmień rozszerzenie ba na bak i naciśnij klawisz Enter.
  • Jeśli tylko jeden folder zaczyna się ciągiem S-1-5, po którym następuje długa liczba i rozszerzenie bak, kliknij ten folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Usuń wartość „.bak” znajdującą się na końcu nazwy folderu i naciśnij klawisz Enter.
 5. Kliknij dwukrotnie folder bez rozszerzenia bak, kliknij dwukrotnie pole RefCount w okienku szczegółów, a następnie wpisz wartość 0 i kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij folder bez rozszerzenia bak, kliknij dwukrotnie pole State w okienku szczegółów, a następnie wpisz wartość 0 i kliknij przycisk OK.
 7. Zamknij Edytor rejestru.
 8. Uruchom ponownie komputer.
 9. Zaloguj się ponownie przy użyciu swojego konta.

Metoda 2. Zalogowanie się do systemu Windows i skopiowanie danych na nowe konto

Utwórz nowe konto i skopiuj na nie dane ze starego konta.

Metoda 3. Usunięcie błędnego identyfikatora SID i utworzenie nowego profilu

Aby usunąć błędny identyfikator SID i utworzyć nowy profil, wykonaj następujące czynności:
 1. Usuń błędny identyfikator SID.

  Automatyczne rozwiązywanie problemu

  Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie plikui wykonać kroki kreatora.

        Rozwiąż ten problem Microsoft Fix it 50446

  Uwagi

  • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim, ale ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
  • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

  Samodzielne rozwiązywanie problemu

  Ważne

W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić rejestr z kopii zapasowej w systemie Windows

Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

 1. Usuń profil w oknie dialogowym Właściwości komputera. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Kliknij łącze Zmień ustawienia.
  3. W oknie dialogowym Właściwości systemu kliknij kartę Zaawansowane.
  4. W obszarze Profile użytkownika kliknij pozycję Ustawienia.
  5. W oknie dialogowym Profile użytkownika wybierz profil, który chcesz usunąć, kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg regedit w polu Wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy identyfikator SID, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.
 1. Zaloguj się na komputerze i utwórz nowy profil.

 

Sprawdzenie czy serwer pocztowy nie widnieje na Blacklist

 

Serwis speawdzający dostępny jest np: na stronie http://www.mxtoolbox.com/blacklists.aspx

 

 

Włączenie funkcji antyspam na serwerze Exchange 2010

  • w  PowerShell  prejdź do katalogu %system drive%/Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Scripts
  • uruchom komendę
   .\install-AntispamAgents.ps1
  • po czym zrestartuj Microsoft Exchange Transport service  uruchamiając poniższą komendę:
   Restart-Service MSExchangeTransport

 

 

cały opis znajduje się między innymi na stronie

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb201691.aspx

poniżej zawartość tego artykułu

Enable Anti-Spam Functionality on a Hub Transport Server

            13 out of 20 rated this helpful – Rate this topic

Applies to: Exchange Server 2010 SP2

Topic Last Modified: 2012-07-23

In some small organizations, it may make sense to run Microsoft Exchange Server 2010 anti-spam features on Hub Transport servers. For example, some organizations may not have enough e-mail volume to justify the cost of installing and maintaining a full perimeter network together with an Edge Transport server. You can enable Exchange anti-spam functionality on Hub Transport servers.

Bb201691.important(en-us,EXCHG.141).gifImportant:
It isn’t a best practice to run anti-spam functionality on the Hub Transport server. We recommend that you run anti-spam features on the Edge Transport server at the perimeter of your organization. Only run anti-spam features on the Hub Transport server if you haven’t deployed an Edge Transport server.

To install and enable the anti-spam features on a Hub Transport server, you must run the Install-AntispamAgents.ps1 script. This script is installed when you run Exchange Setup. After you run the script, you must restart the Microsoft Exchange Transport service to finish the installation of the following anti-spam features:

 • Connection filtering
 • Content filtering
 • Sender ID
 • Sender filtering
 • Recipient filtering
 • Sender reputation

Notice that attachment filtering is an antivirus feature that isn’t enabled or installed. Attachment filtering only runs on the Edge Transport server. However, the file filtering functionality that’s provided by Microsoft Forefront Protection for Exchange Server includes advanced features that are unavailable in the default Attachment Filter agent that’s included with Microsoft Exchange Server 2010 Standard Edition. Forefront Protection for Exchange Server is fully supported on the Hub Transport server role.

Bb201691.important(en-us,EXCHG.141).gifImportant:
Most Exchange 2010 documentation doesn’t refer to the anti-spam features in the context of the Hub Transport server. Therefore, as you read documentation about how to configure, manage, and maintain anti-spam features, remember that all functionality that’s documented in the context of the Edge Transport server is also available on the Hub Transport server, unless specifically noted otherwise.

Looking for other management tasks related to managing anti-spam and antivirus features? Check out Managing Anti-Spam and Antivirus Features.

After you run the Install-AntispamAgents.ps1 script, restart the Microsoft Exchange Transport service, and set the InternalSMTPServers parameter.

You need to be assigned permissions before you can perform this procedure. To see what permissions you need, see the „Hub Transport server” entry in the Transport Permissions topic.

 1. Run the following command from the %system drive%/Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Scripts folder.
  Copy
  .\install-AntispamAgents.ps1
 2. After the script has run, restart the Microsoft Exchange Transport service by running the following command.
  Copy
  Restart-Service MSExchangeTransport

You need to be assigned permissions before you can perform this procedure. To see what permissions you need, see the „Transport configuration” entry in the Transport Permissions topic.

You must specify all internal SMTP servers on the transport configuration object in Active Directory forest before you run connection filtering. Specify the internal SMTP servers by using the InternalSMTPServers parameter on the Set-TransportConfig cmdlet.

Bb201691.important(en-us,EXCHG.141).gifImportant:
For all anti-spam features to work correctly, you must have at least one IP address of an internal SMTP server set on the InternalSMTPServers parameter on the Set-TransportConfig cmdlet. If the Hub Transport server on which you’re running the anti-spam features is the only SMTP server in your organization, enter the IP address of that computer.

This example adds the internal SMTP server addresses 10.0.1.10 and 10.0.1.11 to the transport configuration of your organization.

Copy
Set-TransportConfig -InternalSMTPServers 10.0.1.10,10.0.1.11

For detailed syntax and parameter information, see Set-TransportConfig.

Instalacja serwera Exchange 2010 na serwerze Windows 2008 R2 nie pełniącym roli AD

serwer nie pełni ról serwera AD

Przygotowania:    na skruty ->

– dodanie:    Funkcji środowiska  .NET Framework 3.5.1

– dodanie ról:

 • Serwer sieci Web (IIS)
 • Usługi domenowe w usudze Active Directory

– uruchomienie setup.com /PrepareAD /OrganizationName:…

– zainstalowanie filtra FilterPack64bit

– ustawienie  automatycznego włączania Usługi  udostępniania portów NET.Tcp

 • Start Windows powershell.
 • Run the command and hit enter
 • Set-Service NetTcpPortSharing -StartupType Automatic

– włączenie  Funkcji Środowisko pulpitu

 

Uruchomienie instalacji serwera

 

 

Problemy z synchronizacją kontaktów Outlook – BlackBerry

Problem:

po zainstalowaniu BlackBerry  Desktop  w wersji 7 występują porblemy z synchronizacją kontaktów do urządzenia BlackBerry – wczytuje ok 700 pozycji , po czym zawiesza się

 

Obejście problemu:

– 0dinstalowanie BlackBerry Desktop w wersji 7

–  zainstalowanie wcześniejszej wersji  6 (dostępna np. na stronie : http://members.a1.net/updateservice/…ager_6.0.1.exe)

problem nie występuje przy pracy z wcześniejszą 6 wersją oprogramowania BlackBerry Desktop

usługa W32time – Jak skonfigurować autorytatywny serwer czasu w systemie Windows Server

informacje na ten temat znajdują się np na stronie  http://support.microsoft.com/kb/816042/pl

poniżej zawartość tego artykułu

System Windows zawiera narzędzie usługi zegara, W32Time, wymagane przez protokół uwierzytelniania Kerberos. Celem usługi zegara systemu Windows jest zapewnienie, że wszystkie komputery w obrębie organizacji, na których działa system Windows 2000 lub nowszy, używają wspólnego czasu.
Aby zagwarantować odpowiednie użycie wspólnego czasu, usługa zegara systemu Windows używa relacji hierarchicznej, która kontroluje źródło. Ponadto usługa zegara systemu Windows nie zezwala na pętle. Komputery z systemem Windows używają domyślnie następującej hierarchii:

 • Wszystkie stacjonarne komputery klienckie wyznaczają uwierzytelniający kontroler domeny jako swojego partnera czasu przychodzącego.
 • Wszystkie serwery członkowskie wykonują ten sam proces, co stacjonarne komputery klienckie.
 • Wszystkie kontrolery domeny w domenie wyznaczają wzorzec operacji podstawowego kontrolera domeny jako swojego partnera czasu przychodzącego.
 • Wszystkie wzorce operacji podstawowego kontrolera domeny zachowują hierarchię domen w wyborze partnera czasu przychodzącego.

W tej hierarchii wzorzec operacji podstawowego kontrolera domeny w katalogu głównym lasu staje się autorytatywnym serwerem czasu dla organizacji.  Zdecydowanie zalecane jest skonfigurowanie autorytatywnego serwera czasu do pobierania czasu ze Źródła sprzętowego. W przypadku skonfigurowania autorytatywnego serwera czasu do synchronizacji ze Źródłem czasu w Internecie uwierzytelnianie nie jest przeprowadzane. Zalecane jest również obniżenie ustawień związanych z korektą czasu dla serwerów i klientów autonomicznych. Te zalecenia zapewniają większą dokładność i wyższy poziom zabezpieczeń w domenie.

Konfigurowanie usługi zegara systemu Windows do korzystania z wewnętrznego zegara sprzętowego

Aby automatycznie skonfigurować usługę Czas systemu Windows do korzystania z wewnętrznego zegara sprzętowego, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.

Rozwiąż ten problem Microsoft Fix it 50394

Uwagi

 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Ważne: W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322756      Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows

Aby skonfigurować wzorzec podstawowego kontrolera domeny bez korzystania z zewnętrznego Źródła czasu, należy zmienić flagę anonsowania na wzorcu podstawowego kontrolera domeny.  Wzorzec podstawowego kontrolera domeny jest serwerem odgrywającym rolę wzorca podstawowego kontrolera domeny w katalogu głównym lasu dla domeny. Ta konfiguracja zmusza wzorzec podstawowego kontrolera domeny do anonsowania siebie jako Źródła prawidłowego czasu, wykorzystującego wbudowany zegar CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).  Aby skonfigurować wzorzec podstawowego kontrolera domeny przy użyciu wewnętrznego zegara sprzętowego, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags
 3. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję AnnounceFlags, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 4. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD wpisz A w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Zamknij Edytor rejestru.
 6. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, aby uruchomić ponownie usługę Czas systemu Windows, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  net stop w32time && net start w32time

Uwaga: Nie wolno konfigurować wzorca podstawowego kontrolera domeny do synchronizacji z samym sobą. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn, dla których nie należy konfigurować wzorca podstawowego kontrolera domeny tak, aby synchronizował się sam ze sobą, odwiedź następującą witrynę sieci Web w celu wyświetlenia dokumentu RFC (Request For Comment) 1305:

Jeśli wzorzec podstawowego kontrolera domeny jest skonfigurowany w celu synchronizacji z samym sobą, w dzienniku systemu są rejestrowane następujące zdarzenia:Typ zdarzenia: Informacje Źródło zdarzenia: W32Time Kategoria zdarzenia: Brak Identyfikator zdarzenia: 38 Komputer: NazwaKomputera Opis: Dostawca czasu NtpClient nie może się połączyć lub otrzymuje obecnie nieprawidłowe dane o czasie z Adres_IP_serwera_NTP. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Centrum pomocy i obsługi technicznej w witrynie http://support.microsoft.com.

Typ zdarzenia: Ostrzeżenie Źródło zdarzenia: W32Time Kategoria zdarzenia: Brak Identyfikator zdarzenia: 47 Komputer: NazwaKomputera Opis: Dostawca czasu NtpClient: Nie odebrano prawidłowej odpowiedzi od ręcznie skonfigurowanej końcówki Adres_IP_serwera_NTP po 8 próbach kontaktu. Końcówka zostanie odrzucona jako źródło czasu i dostawca czasu NtpClient podejmie próbę wykrycia nowej końcówki z tą nazwą DNS. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Centrum pomocy i obsługi technicznej w witrynie http://support.microsoft.com.

Typ zdarzenia: Błąd Źródło zdarzenia: W32Time Kategoria zdarzenia: Brak Identyfikator zdarzenia: 29 Komputer: NazwaKomputera Opis: Dostawca czasu NtpClient jest skonfigurowany, tak aby pobierać czas z jednego lub kilku Źródeł czasu, jednak żadne ze Źródeł nie jest dostępne. Przez 15 min nie nastąpi próba kontaktu ze Źródłem. NtpClient nie ma Źródła dokładnego czasu. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Centrum pomocy i obsługi technicznej w witrynie http://support.microsoft.com.

Jeżeli wzorzec podstawowego kontrolera domeny jest uruchomiony bez korzystania z zewnętrznego Źródła czasu,  w dzienniku aplikacji rejestrowane jest następujące zdarzenie:Typ zdarzenia: Błąd Źródło zdarzenia: W32Time Kategoria zdarzenia: Brak Identyfikator zdarzenia: 12 Opis: Dostawca czasu NtpClient: Ten komputer został skonfigurowany do używania hierarchii domen w celu określenia Źródła czasu, ale jest to emulator podstawowego kontrolera domeny dla domeny w katalogu głównym lasu, więc nie ma nad nim żadnego komputera w hierarchii domeny, który mógłby być używany jako źródło czasu. Zalecane jest skonfigurowanie usługi zegara rzeczywistego w domenie głównej lub ręczne skonfigurowanie podstawowego kontrolera domeny w celu zsynchronizowania z zewnętrznym Źródłem czasu. W przeciwnym wypadku ten komputer będzie działał jako autorytatywne źródło czasu w hierarchii domen. Jeśli dla tego komputera nie jest skonfigurowane lub nie jest używane zewnętrzne źródło czasu, możesz wybrać wyłączenie klienta NtpClient.

Ten tekst przypomina o korzystaniu z zewnętrznego Źródła czasu i można go zignorować.

Konfigurowanie usługi Czas systemu Windows do korzystania z zewnętrznego źródła czasu

Aby automatycznie skonfigurować wewnętrzny serwer czasu do synchronizacji z zewnętrznym źródłem czasu, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.

Rozwiąż ten problem Microsoft Fix it 50395

Serwery czasu

Uwagi

 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby samodzielnie skonfigurować wewnętrzny serwer czasu w celu synchronizacji z zewnętrznym źródłem czasu, wykonaj następujące czynności:

 1. Zmień typ serwera na NTP. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Type
  3. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję Type, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  4. W oknie dialogowym Edytowanie wartości wpisz NTP w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Ustaw
  AnnounceFlags

  na wartość 5. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags
  2. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję AnnounceFlags, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  3. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD wpisz 5 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
   Uwagi

   • Jeśli autorytatywny serwer czasu skonfigurowany do używania ustawienia AnnounceFlag o wartości 0x5 nie jest synchronizowany z nadrzędnym serwerem czasu, serwer kliencki może nie być poprawnie synchronizowany z autorytatywnym serwerem czasu po wznowieniu synchronizacji autorytatywnego serwera czasu z nadrzędnym serwerem czasu. Dlatego w przypadku słabego połączenia sieciowego lub w razie innych problemów mogących wywoływać błędy synchronizacji czasu serwera autorytatywnego z serwerem nadrzędnym dla ustawienia AnnounceFlag należy ustawić wartość 0xA zamiast 0x5.
   • Jeśli autorytatywny serwer czasu jest skonfigurowany do używania ustawienia AnnounceFlag o wartości 0x5 i synchronizacji z nadrzędnym serwerem czasu w stałych odstępach czasu określonych w ustawieniu SpecialPollInterval, serwer kliencki może nie być poprawnie synchronizowany z autorytatywnym serwerem czasu po ponownym uruchomieniu autorytatywnego serwera czasu. Dlatego w przypadku skonfigurowania autorytatywnego serwera czasu do synchronizacji z nadrzędnym serwerem NTP w stałych odstępach czasu określonych w ustawieniu SpecialPollInterval dla ustawienia AnnounceFlag należy ustawić wartość 0xA zamiast 0x5.
 3. Włącz obiekt NTPServer. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.
  1. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer
  2. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję Enabled, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  3. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD wpisz 1 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Określ Źródła czasu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.
  1. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję NtpServer, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  3. W oknie dialogowym Edytowanie wartości w polu Dane wartości wpisz wartość obiekty_równorzędne, a następnie kliknij przycisk OK.
   Uwaga: Obiekty_równorzędne to symbol zastępczy rozdzielanej spacjami listy obiektów równorzędnych, od których dany komputer otrzymuje sygnatury czasowe. Każda nazwa DNS wymieniona na liście musi być unikatowa.     Należy dołączyć ciąg ,0x1 na końcu każdej nazwy DNS.   Jeżeli ciąg ,0x1 nie zostanie dołączony na końcu każdej nazwy DNS, zmiany wprowadzone w kroku 5 nie zostaną uwzględnione.
 5. Wybierz interwał sondowania. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.
  1. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\SpecialPollInterval
  2. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję SpecialPollInterval, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  3. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD w polu Dane wartości wpisz wartość czas_w_sekundach, a następnie kliknij przycisk OK.
   Uwaga: Czas_w_sekundach to symbol zastępczy żądanej liczby sekund między poszczególnymi sondowaniami.  Zalecana wartość to 384.  Ta wartość konfiguruje serwer czasu do sondowania co 15 minut.
 6. Skonfiguruj ustawienia korekty czasu.    Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.
  1. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxPosPhaseCorrection
  2. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję MaxPosPhaseCorrection, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  3. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD kliknij opcję Dziesiętny w polu System, aby ją zaznaczyć.
  4. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD w polu Dane wartości wpisz wartość czas_w_sekundach, a następnie kliknij przycisk OK.
   Uwaga: Czas_w_sekundach to symbol zastępczy uzasadnionej wartości, takiej jak 1 godzina (3600) lub 30 minut (1800).  Na wybór tej wartości wpływa interwał sondowania, stan sieci i zewnętrzne źródło czasu.
  5. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxNegPhaseCorrection
  6. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję MaxNegPhaseCorrection, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  7. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD kliknij opcję Dziesiętny w polu System, aby ją zaznaczyć.
  8. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD w polu Dane wartości wpisz wartość czas_w_sekundach, a następnie kliknij przycisk OK.
   Uwaga: Czas_w_sekundach to symbol zastępczy uzasadnionej wartości, takiej jak 1 godzina (3600) lub 30 minut (1800).  Na wybór tej wartości wpływa interwał sondowania, stan sieci i zewnętrzne źródło czasu.
 7. Zamknij Edytor rejestru.
 8. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, aby uruchomić ponownie usługę Czas systemu Windows, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  net stop w32time && net start w32time

UWAGA Listę dostępnych serwerów czasu można znaleźć w artykule z bazy wiedzy Microsoft KB: 262680    (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;262680)

— „Lista serwerów czasu SNTP (Simple Network Time Protocol) dostępnych w Internecie”

Rozwiązywanie problemów

Aby zapewnić poprawne działanie usługi Czas systemu Windows, infrastruktura sieciowa musi funkcjonować poprawnie. Najczęściej występują następujące problemy wpływające na usługę zegara systemu Windows:

 • Wystąpił problem z połączeniami protokołu TCP/IP, taki jak brama nieaktywna.
 • Usługa rozpoznawania nazw nie działa poprawnie.
 • W sieci występują opóźnienia przy dużym natężeniu ruchu sieciowego, zwłaszcza podczas synchronizacji za pośrednictwem łączy sieci rozległej (WAN) o długim czasie oczekiwania.
 • Usługa zegara systemu Windows usiłuje przeprowadzić synchronizację z niedokładnymi Źródłami czasu.

Firma Microsoft zaleca rozwiązywanie problemów sieciowych przy użyciu narzędzia Netdiag.exe. Narzędzie Netdiag.exe jest częścią pakietu narzędzi obsługi systemu Windows Server 2003. W Pomocy narzędzi obsługi zamieszczono pełną listę parametrów wiersza polecenia, których można używać z narzędziem Netdiag.exe. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, można włączyć dziennik debugowania usługi zegara systemu Windows. Dziennik debugowania może zawierać szczegółowe informacje, dlatego firma Microsoft zaleca skontaktowanie się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w przypadku włączenia dziennika logowania usługi zegara systemu Windows.
Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o kosztach związanych ze świadczeniem pomocy, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;[LN];CNTACTMS

UwagaW wyjątkowych przypadkach opłaty pobierane normalnie za połączenia telefoniczne z pomocą techniczną mogą zostać anulowane, jeśli specjalista ds. pomocy technicznej firmy Microsoft uzna, że zgłoszony problem można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej określonej aktualizacji.

Więcej informacji

Protokół NTP obsługuje kilka różnych typów pakietów. Zazwyczaj klienci protokołu NTP oraz protokołu SNTP (Simple Network Time Protocol) wysyłają do serwera NTP pakiety żądań w trybie klienta. Serwer NTP odpowiada pakietem w trybie serwera. W celu skonfigurowania usługi W32time w taki sposób, aby wysyłała do serwera NTP pakiety w trybie symetrycznym aktywnym zamiast pakietów w trybie klienta, należy wpisać następujące polecenie w wierszu polecenia:

w32tm /config /manualpeerlist:<serwer>,0x4 /syncfromflags:MANUAL

UwagaAby wymusić wysyłanie przez usługę W32time normalnych żądań klienta zamiast pakietów w trybie symetrycznym aktywnym, należy użyć flagi 0x8. Serwer NTP odpowiada w normalny sposób na te zwykłe żądania klienta.

Konfigurowanie niezawodnego źródła czasu

Komputer skonfigurowany jako niezawodne źródło czasu jest rozpoznawany jako rdzeń usługi Czas systemu Windows. Rdzeń usługi zegara jest serwerem autorytatywnym dla domeny i zazwyczaj jest skonfigurowany do pobierania czasu z zewnętrznego serwera NTP lub jakiegoś urządzenia sprzętowego. Serwer czasu można skonfigurować jako źródło prawidłowego czasu, aby zoptymalizować sposób przesyłania czasu przez hierarchię domen. Jeśli jako źródło prawidłowego czasu jest skonfigurowany kontroler domeny, usługa Net Logon ogłasza, że dany kontroler domeny jest źródłem prawidłowego czasu, gdy loguje się on do sieci. Gdy inne kontrolery domeny szukają źródła czasu do zsynchronizowania się z nim, w pierwszej kolejności wybierają źródło prawidłowego czasu, jeśli jest ono dostępne.

Synchronizacja określona ręcznie

W przypadku synchronizacji określonej ręcznie można wyznaczyć jedną końcówkę lub listę końcówek, z których komputer uzyskuje czas. Jeśli komputer nie jest członkiem domeny, musi on być ręcznie skonfigurowany do synchronizacji z określonym źródłem czasu. Komputer, który jest członkiem domeny, jest domyślnie skonfigurowany do synchronizacji z hierarchii domen.  Synchronizacja określona ręcznie jest najbardziej użyteczna w przypadku katalogu głównego lasu dla domeny lub w przypadku komputerów, które nie są dołączone do domeny. Ręczne określenie zewnętrznego serwera NTP do synchronizacji z komputerem autorytatywnym dla domeny zapewnia prawidłowy czas. Aby zapewnić wysoki poziom dokładności i zabezpieczeń w domenie, zaleca się jednak skonfigurowanie komputera autorytatywnego dla domeny do synchronizacji z zegarem sprzętowym.
Jeśli żadne sprzętowe źródło czasu nie jest dostępne, usługa W32time jest konfigurowana jako usługa typu NTP. Należy ponownie skonfigurować wpisy rejestru MaxPosPhaseCorrection i MaxNegPhaseCorrection. Zalecane jest skonfigurowanie wartości 15 minut, a nawet niższej, zależnie od Źródła czasu, stanu sieci i wymogów zabezpieczeń. Odnosi się to również do dowolnego Źródła prawidłowego czasu skonfigurowanego jako źródło czasu katalogu głównego lasu w podsieci synchronizacji czasu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tych wpisów rejestru, zobacz sekcję „Wpisy rejestru związane z usługą zegara systemu Windows”  w tym artykule.
Uwaga: Ręcznie określone Źródła czasu nie są uwierzytelniane, o ile nie jest dla nich napisany określony dostawca czasu, więc są narażone na ataki. Ponadto, jeśli komputer jest synchronizowany z ręcznie określonym Źródłem czasu, a nie z jego uwierzytelniającym kontrolerem domeny, może się zdarzyć, że te dwa komputery nie będą zsynchronizowane. W tym scenariuszu próba uwierzytelniania Kerberos zakończy się niepowodzeniem i może być również przyczyną niepowodzenia innych działań wymagających uwierzytelnienia, takich jak drukowanie czy udostępnianie plików. Jeśli do synchronizacji ze Źródłem zewnętrznym jest skonfigurowany tylko katalog główny lasu, wszystkie inne komputery w lesie pozostają zsynchronizowane ze sobą. Ta konfiguracja utrudnia włamania.

Wszystkie dostępne mechanizmy synchronizacji

Opcja wszystkich dostępnych mechanizmów synchronizacji jest najcenniejszą metodą synchronizacji dla użytkowników sieci. Ta metoda umożliwia synchronizację z hierarchią domen i może również zapewnić alternatywne źródło czasu, jeśli hierarchia domen jest niedostępna, zależnie od konfiguracji. Jeśli klient nie może zsynchronizować zegara z hierarchią domen, automatycznie używane jest źródło czasu określone przez ustawienie NtpServer. Ta metoda synchronizacji jest najlepszą metodą zapewnienia dokładnego czasu klientom.

Wpisy rejestru związane z usługą Czas systemu Windows

Następujące wpisy rejestru znajdują się w kluczu:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\

 

Wpis rejestru MaxPosPhaseCorrection
Ścieżka
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Uwaga: Ten klucz określa największą dodatnią korektę czasu w sekundach, wprowadzaną przez tę usługę. Jeżeli usługa ustali, że konieczne jest wprowadzenie większej zmiany, rejestruje odpowiednie zdarzenie w dzienniku. W szczególnym wypadku (0xFFFFFFFF) korekta czasu jest zawsze wprowadzana. Wartość domyślna dla członków domeny jest równa 0xFFFFFFFF.  Wartość domyślna dla klientów i serwerów autonomicznych jest równa 54 000 (15 godzin).
Wpis rejestru MaxNegPhaseCorrection
Ścieżka
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Uwaga: Ten klucz określa największą ujemną korektę czasu w sekundach, wprowadzaną przez tę usługę. Jeżeli usługa ustali, że konieczne jest wprowadzenie większej zmiany, rejestruje odpowiednie zdarzenie w dzienniku.  W szczególnym wypadku (-1) korekta czasu jest zawsze wprowadzana. Wartość domyślna dla członków domeny jest równa 0xFFFFFFFF.  Wartość domyślna dla klientów i serwerów autonomicznych jest równa 54 000 (15 godzin).
Wpis rejestru MaxPollInterval
Ścieżka
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Uwaga: Ten wpis określa największy dopuszczalny systemowy interwał sondowania (w sekundach). Należy zauważyć, że system musi sondować zgodnie z zaplanowanym interwałem, jednak dostawca może odmówić utworzenia żądanych próbek. Wartość domyślna dla członków domeny jest równa 10. Wartość domyślna dla klientów i serwerów autonomicznych jest równa 15.
Wpis rejestru SpecialPollInterval
Ścieżka
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
Uwaga Ten wpis określa specjalny interwał sondowania w sekundach dla końcówek konfigurowanych ręcznie. Po włączeniu flagi SpecialInterval 0x1 usługa W32Time używa tego interwału sondowania zamiast interwału sondowania określonego przez system operacyjny. Wartość domyślna dla członków domeny jest równa 3600. Wartość domyślna dla klientów i serwerów autonomicznych jest równa 604 800.
Wpis rejestru MaxAllowedPhaseOffset
Ścieżka
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Uwaga: Ten wpis określa maksymalne przesunięcie (w sekundach), dla którego usługa W32Time usiłuje dostosować zegar komputera, modyfikując częstotliwość. W przypadku większego przesunięcia usługa W32Time konfiguruje zegar komputera bezpośrednio. Wartość domyślna dla członków domeny jest równa 300. Wartość domyślna dla klientów i serwerów autonomicznych jest równa 1.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o usłudze Czas systemu Windows, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

816043       (http://support.microsoft.com/kb/816043/            )

Jak włączyć rejestrowanie debugowania w usłudze Czas systemu Windows (strona może być w języku angielskim)

884776        (http://support.microsoft.com/kb/884776/pl/            )

Konfigurowanie usługi Czas systemu Windows w celu eliminacji dużych przesunięć czasowych

321708       (http://support.microsoft.com/kb/321708/pl/            )

JAK: Korzystanie z narzędzia do diagnostyki sieci (Netdiag.exe) w systemie Windows 2000

314054       (http://support.microsoft.com/kb/314054/pl/            )

Jak skonfigurować autorytatywny serwer czasu w systemie Windows XP

216734       (http://support.microsoft.com/kb/216734/pl/            )

Jak skonfigurować autorytatywny serwer czasu w systemie Windows 2000

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Czas systemu Windows w lesie opartym na systemie Windows Server 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Właściwości

Numer ID artykułu: 816042 – Ostatnia weryfikacja: 29 lutego 2012 – Weryfikacja: 4.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Słowa kluczowe:
kbfixme kbmsifixme kbsecurity kbhowto KB816042

Wspierane ścieżki uaktualnień Windows Server 2008 R2 (Upgrade Paths)

 Dotyczy: Windows Server 2008 R2
Są to informacje zawarte w artykule dd979563 Microsoft Technet

This document outlines supported and unsupported upgrade paths for editions of the Windows Server® 2008 R2 operating system.

Unsupported Upgrade Scenarios

 • Upgrades to Windows Server 2008 R2 from the following operating systems are not supported:
  • Windows® 95, Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows XP, Windows Vista®, Windows Vista Starter, or Windows 7
  • Windows NT® Server 4.0, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 RTM, Windows Server 2003 with SP1, Windows Server 2003 Web, Windows Server 2008 R2 M3, or Windows Server 2008 R2 Beta
  • Windows Server 2003 for Itanium-based Systems, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 for Itanium-based Systems, Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems
 • Cross-architecture in-place upgrades (for example, x86 to x64) are not supported.
 • Cross-language in-place upgrades (for example, en-us to de-de) are not supported.
 • Cross-edition upgrades (for example, the Windows Server 2008 Foundation SKU to the Windows Server 2008 Datacenter SKU) are not supported.
 • Cross-build type in-place upgrades (for example, fre to chk) are not supported.

Supported Upgrade Scenarios

From Windows Server 2003 (SP2, R2) Upgrade to Windows Server 2008 R2
Datacenter Datacenter
Enterprise Enterprise, Datacenter
Standard Standard, Enterprise

From Windows Server 2008 (RTM-SP1, SP2) Upgrade to Windows Server 2008 R2
Datacenter Datacenter
Datacenter Core Datacenter Core
Enterprise Enterprise, Datacenter
Enterprise Core Enterprise Core, Datacenter Core
Foundation (SP2 only) Standard
Standard Standard, Enterprise
Standard Core Standard Core, Enterprise Core
Web Standard, Web
Web Core Standard Core, Web Core
noteNote
Windows Server 2008 RTM is marked as „RTM-SP1” because a user sees „Windows Server 2008 Service Pack 1” in the system information.

 

From Windows Server 2008 (RC, IDS, RTM) Upgrade to Windows Server 2008 R2
Datacenter Datacenter
Datacenter Core Datacenter Core
Enterprise Enterprise, Datacenter
Enterprise Core Enterprise Core, Datacenter Core
Foundation Standard, Foundation
Standard Standard, Enterprise
Standard Core Standard Core, Enterprise Core
Web Standard, Web
Web Core Standard Core, Web Core

Upgrade Windows 2008 Fondation do Windows 2008 R2 Standard

dotyczy windows 7 , wodows

Do podniesienia wersji Windows 7 lub Windows 2008 wystarczy użyć komendy DISM.exe i klucza wyższej wersji produktu.

Upgrade można zrobić w ramach Wspieranych ścieżek uaktualnień

przykład składni komendy

Dism /Image:C:\test\offline /Set-ProductKey:12345-67890-12345-67890-

(Uwaga! : Serwer nie może mieć roli DC co w przypadku Windows 2008 Fondatin może stanowić dodatkowe utrudnienie w migracji systemu do wyższej wersji.)

dokładniejsze informacje znajdują się w artykule dd744380 z Microsoft Technet

poniżej jego kopia

You can use the Windows® edition-servicing commands to change one edition of Windows® 7 to a higher edition within the same edition family. The edition packages for each potential target edition are staged within a Windows 7 image. This is referred to as an edition-family image. Because the target editions are staged, you can service a single image, and the updates will be applied appropriately to each edition in the image. This can help reduce the number of images you have to manage, but it might increase the factory time or end-user time spent in the specialize configuration pass.

Offline changes do not require a product key. If you change to a higher edition using offline servicing, you can add the product key using one of the following methods:

 • Enter the product key during the out-of-box experience (OOBE).
 • Use an unattended answer file to enter the product key during the specialize configuration pass.
 • Use Deployment Image Servicing and Management (DISM) and the Windows edition-servicing command-line option /Set-ProductKey after you set the edition offline.

The base syntax fImage:<path_to_ image_directory> | /Online} [dism_options] {servicing_commandor servicing a Windows image using DISM is:

DISM.exe {/} [<servicing_argument>]

You can use the following edition-servicing options on an offline image to list editions or to change a Windows image to a higher edition:

DISM.exe /Image:<path_to_ image_directory> [/Get-CurrentEdition | /Get-TargetEditions |/Set-Edition | /Set-ProductKey]

The following edition-servicing options are available for a running Windows operating system:

DISM.exe /Online [/Get-CurrentEdition | /Get-TargetEditions]

The following table provides a description for how each edition-servicing option can be used. These options are not case sensitive.

Option Description
/Get-Help/? When used immediately after an edition-servicing command-line option, information about the option and the arguments is displayed. Additional Help topics might become available when an image is specified.Examples:

Copy
Dism /Image:C:\test\offline /Get-CurrentEdition /?
Copy
Dism /Online /Get-CurrentEdition /?
/Get-CurrentEdition Displays the edition of the specified image.Examples:

Copy
Dism /Image:C:\test\offline /Get-CurrentEdition
Copy
Dism /Online /Get-CurrentEdition
/Get-TargetEditions Displays a list of Windows editions that an image can be changed to.Examples:

Copy
Dism /Image:C:\test\offline /Get-TargetEditions
Copy
Dism /Online /Get-TargetEditions
/Set-Edition:<target_edition_ID> {/ProductKey:<product_key>} Use the /Set-Edition option without the /ProductKey option to change an offline Windows image to a higher edition. Use /Get-TargetEditionsto find the edition ID.Use the /Set-Edition option with the /ProductKeyoption only to change a running Windows Server® 2008 R2 operating system to a higher edition.

ImportantImportant
You should not use the /Set-Editionoption on an image that has already been changed to a higher edition. We recommend that you use this option on the lowest edition available in the edition family.

 

Example:

Copy
Dism /Image:C:\test\offline /Set-Edition:Ultimate

On a running Windows Server operating system only:

Copy
Dism /online /Set-Edition:Datacenter /ProductKey:12345-67890-12345-67890-12345
/Set-ProductKey:<productKey> The /Set-ProductKey option can only be used to enter the product key for the current edition in an offline Windows image after you change an offline Windows image to a higher edition using the /Set-Editionoption.Example:

Copy
Dism /Image:C:\test\offline /Set-ProductKey:12345-67890-12345-67890-12345

Limitations

 • If you do not enter the product key when you set the edition of your offline image, you must either enter the product key during OOBE, or use an unattended answer file to enter the product key during the specialize configuration pass.
 • You cannot use edition-servicing commands on a Windows Preinstallation Environment (Windows PE) image.
 • To maintain edition-specific customizations, you should apply edition-specific answer files after the edition upgrade.
 • If you want to run the /Set-Edition option against a 64-bit image with more than 30 language packs, you must run it from a 64-bit computer. Otherwise, you might receive an out-of-memory error. This limitation only exists if you are manipulating a 64-bit image from a 32-bit computer. This limitation does not exist when you run this option on a computer that matches the architecture of the image.
 • You cannot set a Windows image to a lower edition. The lowest edition will not appear when you run the /Get-TargetEditions option.
 • When you run the /Get-TargetEditions option, only the edition of Windows that you can change the image to will appear. Note that end users will not be able to use Windows Anytime Upgrade (WAU) to change Windows 7 Starter edition to the Windows 7 Home Basic edition. They can use WAU only to upgrade from Windows 7 Starter to Windows 7 Home Premium or higher editions, or to upgrade from the Windows 7 Home Basic edition to the Windows 7 Home Premium or higher editions.
 • You cannot set a Windows image to a higher edition in a different Windows family.
  Windows families and edition ranking: (ranked lowest to highest)
  Consumer and Retail Family

  1. Windows 7 Starter
  2. Windows 7 Home Basic
  3. Windows 7 Home Premium
  4. Windows 7 Professional
  5. Windows 7 Ultimate

  A European regulatory edition of Windows will be identified with an N appended to the edition name and can be changed to a higher edition only within this family.
  A Korean regulatory edition of Windows, with the Korean Language Pack, will be identified with a KN appended to the edition name and can be changed to a higher edition only within this family.
  Volume Licensed
  The Windows Edition Servicing commands are not applicable to Volume Licensed editions of Windows. You can only upgrade to a higher edition of Windows if it is in the Consumer and Retail family.

 

 

Instalacja usługi roli serwera terminali

Instrukcja z TechNet

Instalacja usługi roli serwera terminali

 1. Otwórz Menedżer serwerów. Aby otworzyć Menedżer serwerów, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer serwerów.
 2. Woknie Podsumowanie ról kliknij polecenie Dodaj role.
 3. Na stronie Przed rozpoczęciem Kreatora dodawania ról kliknij przycisk Dalej.
 4. Na stronie Wybieranie ról serwera zaznacz pole wyboru Usługi terminalowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Usługi terminalowe kliknij przycisk Dalej.
 6. Na stronie Wybieranie ról serwera zaznacz pole wyboru Serwer terminali, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Przejrzyj informacje na stronie Odinstalowywanie i ponowne instalowanie aplikacji w celu zapewnienia zgodności, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Na stronie Określanie metody uwierzytelniania serwera terminali wybierz żądaną metodę uwierzytelniania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Uwaga
  Jeśli wybrana zostanie opcja Wymagaj uwierzytelniania na poziomie sieci: w momencie ukazania się na rynku systemu Windows Server 2008 RC0, z serwerem terminali mogą łączyć się tylko komputery klienckie z systemem Windows Server 2008 lub Windows Vista z programem RDC 6.0 lub z nowszą wersją klienta RDC.
 9. Na stronie Określanie trybu licencjonowania wybierz tryb licencjonowania stosowany w danym środowisku Usług terminalowych, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 10. Na stronie Wybieranie grup użytkowników z prawem dostępu do serwera terminali dodaj dowolną liczbę użytkowników lub grup do grupy użytkowników pulpitu zdalnego, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 11. Na stronie Potwierdzanie opcji instalacji sprawdź, czy usługa roli serwera terminali będzie instalowana, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
 12. Na stronie Wyniki instalacji pojawi się monit o ponownym uruchomieniu serwera, w celu zakończenia procesu instalacji. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk Tak, aby ponownie uruchomić serwer.
 13. Po ponownym uruchomieniu serwera, Kreator konfiguracji po wznowieniu kończy instalację. Kiedy pojawi się komunikat dotyczący statusu Instalacja powiodła się na stronie Wyniki instalacji, kliknij przycisk Zamknij.

 

Instalacja programów na serwerze terminali

Zaleca się, aby programy instalować na serwerze terminali po zainstalowaniu usługi roli serwera terminali. Jeśli instalacja wykonywana jest instalacja z pakietu instalatora Windows, program ten automatycznie zainstaluje się w trybie instalacji serwera terminali. W wypadku instalacji z innego rodzaju pakietu instalacyjnego, należy skorzystać z jednej z metod przedstawionych poniżej w celu przełączenia serwera na tryb instalacji:

 • Aby zainstalować program, skorzystaj z opcji Instalowanie aplikacji na serwerze terminali znajdującej się w Panelu sterowania.
 • Przed instalacją programu z wiersza poleceń uruchom polecenie change user /install. Po zainstalowaniu programu uruchom polecenie change user /execute, aby wyjść z trybu instalacji.

Jeśli używane są programy powiązane ze sobą lub wzajemnie od siebie zależne, zaleca się zainstalowanie ich na tym samym serwerze terminali. Zaleca się na przykład zainstalowanie oprogramowania Microsoft Office jako pakietu, zamiast instalowania poszczególnych programów Office na różnych serwerach terminali.

Umieszczenie indywidualnych programów na różnych serwerach należy rozważyć w następujących przypadkach:

 • Program ma problemy ze zgodnością, które mogą wpłynąć na pozostałe programy.
 • Pojedynczy program oraz określona liczba związanych z nim użytkowników mogą zapełnić pojemność serwera.

Sprawdzanie ustawień zdalnego połączenia

Po zainstalowania usługi roli serwera terminali, połączenia zdalne są domyślnie włączone. Aby dodać użytkowników i grupy, którzy łączą się z serwerem terminali oraz aby sprawdzić lub zmienić ustawienia zdalnego połączenia, można wykonać następującą procedurę.

Sprawdzanie ustawień zdalnego podłączania

 1. Uruchom narzędzie systemowe. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz: control system w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W sekcji Zadania kliknij polecenie Ustawienia zdalne.
 3. W polu dialogowym Właściwości systemu, w karcie Zdalne, upewnij się, że ustawienia podłączania pulpitu zdalnego zostały poprawnie skonfigurowane w zależności od środowiska. Można wykorzystać jedną z następujących opcji:
  • Zezwalaj na połączenia z komputera z dowolną wersją pulpitu zdalnego (opcja mniej bezpieczna)
  • Zezwalaj na połączenia z komputera z pulpitem zdalnym z uwierzytelnianiem na poziomie sieci (opcja bardziej bezpieczna)

  Aby uzyskać więcej informacji na temat powyższych opcji, w karcie Zdalne kliknij łącze Pomóż mi wybrać.

 4. Aby dodać użytkowników i grupy, które podłączają się do serwera terminali przy użyciu pulpitu zdalnego, kliknij polecenie Wybieranie użytkowników, a następnie kliknij przycisk Dodaj.Dodani użytkownicy i grupy zostają dodani do grupy użytkowników pulpitu zdalnego.
  Uwaga
  Członkowie grupy lokalnych administratorów mogą podłączyć się nawet, jeśli nie są na liście.
 5. Po zakończeniu kliknij przycisk OK, aby zamknąć pole dialogowe Właściwości systemu.

Dodawanie programów trybu RemoteApp i konfiguracja globalnych ustawień wdrażania

Po przygotowaniu serwera terminali do obsługi programów trybu RemoteApp, można skorzystać z menedżera funkcji RemoteApp usług terminalowych w celu:

 • Dodania prorgamów do listy programów trybu RemoteApp
 • Skonfigurowania globalnych ustawień wdrażania

W menedżerze funkcji RemoteApp usług terminalowych można również usuwać, modyfikować oraz importować programy trybu RemoteApp i ustawienia z innego serwera terminali, a także eksportować programy trybu RemoteApp i ustawienia na inny serwer terminali.

Dodawanie programów do listy programów trybu RemoteApp

Aby udostępnić użytkownikom program trybu RemoteApp przy użyciu dowolnego mechanizmu dystrybucyjnego, należy dodać dany program do listy Programy trybu RemoteApp. Programy dodawane do listy są domyślnie konfigurowane tak, aby były udostępnione przez dostęp w sieci Web do usług terminalowych.

Dodawanie programów do listy programów trybu RemoteApp

 1. Uruchom menedżera funkcji RemoteApp usług terminalowych. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, wskaż polecenie Usługi terminalowe, a następnie kliknij polecenie Menedżer funkcji RemoteApp usług terminalowych.
 2. W okienku Akcje kliknij polecenie Dodaj programy trybu RemoteApp.
 3. Na stronie Kreator funkcji RemoteApp – Zapraszamy kliknij przycisk Dalej.
 4. Na stronie Wybierz programy, które zostaną dodane do listy programów trybu RemoteApp zaznacz pole wyboru obok każdego programu, jaki ma zostać dodany do listy Programów trybu RemoteApp. Możliwe jest wybranie wielu programów.
  Uwaga
  Programy pokazane na stronie Wybierz programy, które zostaną dodane do listy programów trybu RemoteApp to programy, które są dostępne w menu Start wszystkich użytkowników na serwerze terminali. Jeśli program, który ma zostać dodany do listy Programów trybu RemoteApp nie znajduje się na tej liście, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie określ lokalizację pliku .exe danego programu.
 5. Aby skonfigurować właściwości programu trybu RemoteApp, kliknij na nazwę programu, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Skonfigurować można następujące elementy:
  • Nazwę programu, jaka pokaże się użytkownikom. Aby zmienić nazwę, wpisz nową nazwę w polu Nazwa programu trybu RemoteApp.
  • Ścieżkę wykonywalnego pliku programu. Aby zmienić ścieżkę, wpisz nową ścieżkę w polu Lokalizacja, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować plik.exe.
   Uwaga
   W nazwie ścieżki można użyć zmiennych środowiska systemowego. Na przykład, jawną ścieżkę folderu systemu Windows (taką jak C:\Windows) zastąpić można ścieżką %windir%.Nie można stosować zmiennych środowiska dla poszczególnych użytkowników.
  • Alias programu trybu RemoteApp. Alias to unikalny identyfikator dla programu, który domyślnie odnosi się do nazwy pliku programu (bez rozszerzenia). Nie zaleca się zmiany tej nazwy.
  • Czy program trybu RemoteApp dostępny jest przy użyciu programu Dostęp w sieci Web do usług terminalowych. Ustawienie Program trybu RemoteApp jest dostępny przy użyciu programu Dostęp w sieci Web do usług terminalowych jest domyślnie włączone. Aby je zmienić, zaznacz lub wyłącz zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.
  • Czy argumenty wiersza poleceń są dozwolone, niedozwolone, lub czy należy zawsze używać tych samych argumentów wiersza poleceń.
  • Ikonę programu, jaka zostanie użyta. Aby zmienić ikonę, kliknij przycisk Zmień ikonę.
 6. Po zakończeniu konfigurowania właściwości programu, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Na stronie Przegląd ustawień sprawdź ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zakończ.Wybrane programy powinny pojawić się na liście Programy trybu RemoteApp.

Konfiguracja globalnych ustawień wdrażania

Możliwe jest skonfigurowanie globalnych ustawień wdrażania, które stosuje się we wszystkich programach trybu RemoteApp z listy Programów trybu RemoteApp. Ustawienia te stosuje się w każdym programie trybu RemoteApp dostępnych przy użyciu programu Dostęp w sieci Web do usług terminalowych. Ponadto ustawienia te zostaną użyte jako domyślne przy tworzeniu plików .rdp, lub pakietów instalatora systemu z dowolnych programów trybu RemoteApp znajdujących się na liście.

Uwaga
Dowolne zmiany ustawień wdrażania wprowadzane podczas korzystania z Menedżera funkcji RemoteApp usług terminalowych w celu utworzenia plików .rdp lub pakietów instalatora systemu Windows nadpiszą ustawienia globalne.

 

Do globalnych ustawień zaliczają się:

 • Ustawienia serwera terminali
 • Ustawienia bramy usług terminalowych
 • Zwykłe ustawienia protokołu Remote Desktop Protocol (RDP)
 • Niestandardowe ustawienia protokołu RDP
 • Ustawienia podpisu cyfrowego

Konfiguracja ustawień serwera terminali

Aby określić, w jaki sposób użytkownicy podłączają się do serwera terminali (lub do farmy serwerów terminali) w celu uzyskania dostępu do programów trybu RemoteApp, należy skonfigurować ustawienia wdrożeniowe serwera terminali.

Konfiguracja ustawień serwera terminali

 1. W okienku Akcje Menedżera funkcji RemoteApp usług terminalowych, kliknij polecenie Ustawienia serwera terminali. (Lub w okienku Przegląd, obok Ustawień serwera terminali, kliknij przycisk Zmień.)
 2. W karcie Serwer terminali, w Ustawieniach połączenia, zaakceptuj lub zmodyfikuj nazwę serwera lub farmy serwerów, numer portu protokołu RDP oraz ustawienia uwierzytelniania serwera.
  Uwaga
  Jeśli pole wyboru Wymagaj uwierzytelnienia serwerazostanie zaznaczone, należy wziąć pod uwagę następujące sytuacje:

  • Jeśli na komputerach klienckich działa system Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 lub Windows XP z dodatkiemSP2, należy skonfigurować serwer terminali tak, aby korzystał z certyfikatu protokołu Secure Sockets Layer (SSL). (Nie można skorzystać z certyfikatu z podpisem własnym.)
  • Jeśli program trybu RemoteApp przeznaczony jest do użycia w intranecie, a na wszystkich komputerach klienckich działa system Windows Server 2008 lub Windows Vista, nie ma potrzeby konfigurowania serwera terminali do korzystania z certyfikatu protokołu SLL. W takim przypadku wykorzystywane jest uwierzytelnianie na poziomie sieci.
 3. Aby zapewnić połączenie z pełnym pulpitem serwera terminali przy użyciu programu Dostęp w sieci Web do serwera terminali, w oknie Dostęp do pulpitu zdalnego zaznacz pole wyboru Pokaż podłączanie pulpitu zdalnego do tego serwera terminali w programie Dostęp w sieci Web do serwera terminali.
 4. W oknie Dostęp do programów spoza listywybierz jedną z następujących opcji:
  • Nie zezwalaj użytkownikom na uruchamianie programów spoza listy przy połączeniu początkowym (zalecane)Zalecamy wybranie powyższego ustawienia, aby wspomóc ochronę przed złośliwymi użytkownikami lub użytkownikami, którzy w trakcie połączenia początkowego nieświadomie uruchamiają program z pliku .rdp.
   Uwaga
   Ustawienie to nie zapobiega zdalnemu uruchamianiu programów spoza listy przez użytkowników po połączeniu się z serwerem terminali przy użyciu programu trybu RemoteApp. Jeśli, na przykład, program Microsoft Word znajduje się na liście Programów trybu RemoteApp, a program Microsoft Internet Explorer nie, to w sytuacji, gdy użytkownicy zdalnie uruchamiają sesję programu Word, a następnie klikają hiperłącze w dokumencie Word, mogą uruchomić przeglądarkę Internet Explorer.
  • Zezwalaj użytkownikom na uruchamianie programów z listy i spoza niej przy połączeniu początkowym
   Uwaga
   Jeśli wybrana zostanie powyższa opcja, użytkownicy mogą uruchamiać dowolne programy zdalnie z pliku .rdp podczas połączenia początkowego, a nie tylko programy z listy Programów trybu RemoteApp. Zalecamy, aby nie wybierać powyższego ustawienia, aby wspomóc ochronę przed złośliwymi użytkownikami lub użytkownikami, którzy w trakcie połączenia początkowego nieświadomie uruchamiają program z pliku .rdp.
 5. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Konfigurowanie ustawień bramy usług terminalowych

Konfigurowanie ustawień bramy usług terminalowych

 1. W okienku Akcje menedżera funkcji RemoteApp usług terminalowych kliknij polecenie Ustawienia bramy usług terminalowych. (Lub w okienku Przegląd, obok Ustawień bramy usług terminalowych, kliknij przycisk Zmień.)
 2. W karcie Brama usług terminalowychskonfiguruj pożądane zachowanie bramy usług terminalowych. Skonfigurować można automatyczne wykrywanie ustawień serwera bramy usług terminalowych, użycie wskazanych ustawień serwera bramy usług terminalowych, lub brak użycia serwera bramy usług terminalowych.Jeśli wybrana zostanie opcja Automatycznie wykryj ustawienia serwera bramy usług terminalowych, urządzenie klienckie próbuje skorzystać z ustawień zasad grupy w celu określenia zachowania urządzenia klienckiego podczas łączenia się z bramą usług terminalowych.
  Uwaga
  Więcej informacji o ustawieniach klienta zasad grupy znajduje się w temacie Pomocy „Wykorzystanie zasad grupy do zarządzania połączeniami klienta przy użyciu bramy usług terminalowych”. (Aby otworzyć pomoc dotyczącą bramy usług terminalowych na serwerze opartym na systemie Windows Server 2008, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz: hh ts_gateway.chm, a następnie kliknij przycisk OK.)

  Jeśli wybrana zostanie opcja Użyj tych ustawień serwera bramy usług terminalowych, wykonaj następujące działania:

  1. Skonfiguruj nazwę serwera bramy usług terminalowych oraz metodę logowania.
   Uwaga
   Nazwa serwera musi być zgodna z informacjami zawartymi w certyfikacie protokołu SSL dla serwera bramy usług terminalowych.
  2. Jeśli chcesz, aby połączenie korzystało z tych samych poświadczeń użytkownika podczas uzyskiwania dostępu zarówno do bramy usług terminalowych, jak i do serwera terminali, zaznacz pole wyboru Użyj tych samych poświadczeń użytkownika dla bramy usług terminalowych oraz serwera terminali. Użytkownicy mogą, jednak, nadal otrzymywać dwa monity o poświadczenia, jeśli w dowolnym źródle, takim jak ustawienia zasad grupy, istnieją sprzeczne poświadczenia oraz, gdy poświadczenia te nie działają.
  3. Jeśli chcesz, aby komputer kliencki automatycznie wykrywał, kiedy wymagana jest brama usług terminalowych, zaznacz pole wyboru Nie używaj serwera bramy usług terminalowych dla adresów lokalnych. (Wybór tej opcji optymalizuje wydajność urządzenia klienckiego.)Aby zawsze korzystać z serwera bramy usług terminalowych w przypadku połączeń urządzenia klienckiego, wyłącz zaznaczenie pola wyboru Nie używaj serwera bramy usług terminalowych dla adresów lokalnych.
 3. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Jak umożliwić działanie pakietu Office Professional Plus 2010 na serwerze terminali

Pakiet Office potrzebuje odpowiedniego klucza licencji grupowej.
Dodanie takiego klucza dla licencji MSDN lub Technet opisane jest np w artykule NB Microsoft
Jak umożliwić działanie pakietu Office Professional Plus 2010 na serwerze terminali

Jak zainstalować dodatkowy klucz produktu dla pakietu Office Professional Plus 2010 w celu włączenia usług terminalowych

Aby zainstalować dodatkowy klucz produktu w celu włączenia usług terminalowych, należy zastosować jedną z poniższych metod.

Metoda 1

 1. Jeśli korzystasz z subskrypcji MSDN, odwiedź stronę dotyczącą kluczy produktów subskrypcji MSDN, klikając następujące łącze:
  https://msdn.microsoft.com/pl-pl/subscriptions/securedownloads/cc137106(en-us).aspx            (https://msdn.microsoft.com/pl-pl/subscriptions/securedownloads/cc137106(en-us).aspx)

  Jeśli korzystasz z subskrypcji TechNet, odwiedź stronę dotyczącą kluczy produktów subskrypcji TechNet, klikając następujące łącze:

  https://technet.microsoft.com/pl-pl/subscriptions/securedownloads/cc137106.aspx            (https://technet.microsoft.com/pl-pl/subscriptions/securedownloads/cc137106.aspx)
 2. Rozpocznij aktualizowanie bieżącej instalacji pakietu Office Professional Plus 2010.
  1. Zamknij wszystkie aplikacje pakietu Office 2010.
  2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  3. Jeśli korzystasz z systemu Windows Server 2003, kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy. Jeśli korzystasz z systemu Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2, kliknij pozycję Programy i funkcje.
  4. Na liście zainstalowanych programów kliknij pozycję Microsoft Office Professional Plus 2010, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 3. W oknie dialogowym Microsoft Office Professional Plus 2010 kliknij opcję Wprowadź klucz produktu, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
 4. Zainstaluj klucz produktu dla usług terminalowych uzyskany od dostawcy subskrypcji MSDN lub TechNet.
  1. Upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem.
  2. Wprowadź klucz produktu, kliknij pole wyboru Próba automatycznej aktywacji produktu w trybie online w celu jego zaznaczenia, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
  3. Kliknij pozycję Zainstaluj teraz.
  4. Kiedy zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją o pomyślnym zakończeniu konfiguracji, kliknij przycisk Zamknij.
 5. Ukończ aktywację.
  1. Uruchom aplikację pakietu Office 2010.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć aktywację.
 6. Sprawdź stan aktywacji.
  1. Uruchom ponownie aplikację pakietu Office 2010.
  2. W aplikacji pakietu Office 2010 kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Pomoc.
  3. Sprawdź stan aktywacji.

Metoda 2

 1. Wykonaj krok 1 metody 1 w celu uzyskania klucza produktu pakietu Office 2010 dla usług terminalowych od dostawcy subskrypcji MSDN lub TechNet.
 2. Otwórz okno wiersza polecenia.
  Jeśli korzystasz z systemu Windows Server 2003, wykonaj następującą czynność:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg cmd, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli korzystasz z systemu Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg cmd w polu Wyszukaj, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję cmd.exe, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
  2. W oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Tak.
 3. Zainstaluj dodatkowy klucz produktu i aktywuj pakiet Office Professional Plus 2010.
  Jeśli korzystasz z pakietu Office Professional Plus 2010 w wersji x86 w systemie operacyjnym Windows w wersji x64, wykonaj następujące czynności:

  1. W wierszu polecenia uruchom następujące polecenie:
   cscript „%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs” /inpkey: <klucz_produktu>

   Uwaga W tym poleceniu ciąg <klucz_produktu> odpowiada kluczowi produktu, który ma zostać zainstalowany.

  2. Uruchom następujące polecenie:
   cscript „%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs” /act

  W innych sytuacjach wykonaj następujące czynności:

  1. W wierszu polecenia uruchom następujące polecenie:
   cscript „%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs” /inpkey: <klucz_produktu>
  2. Uruchom następujące polecenie:
   cscript „%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs” /act

Uruchamianie Hyper-V na stacji z 8 korowym procesorem AMD FX-8150 na płycie GA-970A-DS3

Po standardowej instalacj serwera Windows 2008 R2 na komputerze z procesorem  AMD obsługującym funkcję AVX   i uruchomieniu na nim roli Hyper-V nie można uruchomić maszyny wirtualnej.

Płyta główna GA-970A-DS3

Procesor: AMD FX

Pojawiają się błędy :

14098 Hyper-V-VMMS Sterownik „Funkcja hypervisor” wymagany przez usługę zarządzania maszynami wirtualnymi nie jest zainstalowany lub jest wyłączony. Sprawdź ustawienia lub spróbuj ponownie zainstalować rolę Hyper-V.

3112 Hyper-V-Worker Nie można uruchomić maszyny wirtualnej, ponieważ funkcja hypervisor nie jest uruchomiona. W celu rozwiązania problemu można wykonać następujące czynności: 1) Sprawdź, czy procesor komputera fizycznego ma obsługiwaną wersję wirtualizacji wspomaganej sprzętowo. 2) Sprawdź, czy w systemie BIOS komputera fizycznego włączono wirtualizację wspomaganą sprzętowo i sprzętowe zapobieganie wykonywaniu danych. (Jeśli jedno z tych ustawień zostanie zmodyfikowane w systemie BIOS, należy wyłączyć zasilanie komputera fizycznego, a następnie włączyć je ponownie. Zresetowanie komputera fizycznego nie wystarczy). 3) Jeśli zostały wprowadzone zmiany w magazynie danych konfiguracji rozruchu, przejrzyj te zmiany i sprawdź, czy skonfigurowano automatyczne uruchamianie funkcji hypervisor.

3040 Hyper-V-Worker Nie można zainicjować maszyny wirtualnej

12030 Hyper-V-Worker Nie można uruchomić maszyny wirtualnej…….

Jest to błąd systemu Windows 2008 R2 z SP1 – system Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 nie obsługuje funkcji AVX na procesorach AMD.

hotfix:  Microsoft udostępnia poprawkę http://support.microsoft.com/hotfix/KBHotfix.aspx?kbnum=2568088&kbln=pl

Dodatkowe informacje : opis problemu  znajduje się w NB Microsoft artykuł:  2568088