Get Adobe Flash player

Problem – komputer z systemem Windows 7 lub Windows Vista loguje się do profilu tymczasowego

Komunikat:

Podczas logowania się na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows Vista przy użyciu profilu tymczasowego jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Logowanie usługi profilów użytkowników nie powiodło się. Nie można załadować profilu użytkownika.

Rozwiązanie tego problemu opisane jest np.: w artykule KB Microsoft http://support.microsoft.com/kb/947215/pl

poniżej rozwiązania z tego artykułu:

Metoda 1. Naprawianie profilu konta użytkownika

Aby naprawić profil konta użytkownika, wykonaj następujące czynności:

Ważne

W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows

 1. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg regedit w polu Wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 2. W Edytorze rejestru znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
 3. W okienku nawigacyjnym odszukaj folder o nazwie rozpoczynającej się od ciągu S-1-5 (klucz SID), po którym następuje długa liczba.
 4. Kliknij każdy folder S-1-5, a następnie znajdź i kliknij dwukrotnie wpis ProfileImagePathw okienku szczegółów, aby upewnić się, że odpowiada on profilowi konta użytkownika, w którym wystąpił błąd.
  • Jeśli istnieją dwa foldery rozpoczynające się od ciągu S-1-5, po którym następuje długa liczba, ale jeden z nich jest zakończony rozszerzeniem bak, zmień nazwę folderu z rozszerzeniem bak. W tym celu wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder bez rozszerzenia bak, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Wpisz ciąg .ba, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder z rozszerzeniem bak, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Usuń wartość .bak znajdującą się na końcu nazwy folderu i naciśnij klawisz Enter.
   3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder z rozszerzeniem ba, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Na końcu nazwy folderu zmień rozszerzenie ba na bak i naciśnij klawisz Enter.
  • Jeśli tylko jeden folder zaczyna się ciągiem S-1-5, po którym następuje długa liczba i rozszerzenie bak, kliknij ten folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Usuń wartość „.bak” znajdującą się na końcu nazwy folderu i naciśnij klawisz Enter.
  • Jeśli istnieją dwa foldery rozpoczynające się od ciągu S-1-5, po którym następuje długa liczba, ale jeden z nich jest zakończony rozszerzeniem bak, zmień nazwę folderu z rozszerzeniem bak. W tym celu wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder bez rozszerzenia bak, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Wpisz ciąg .ba, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder z rozszerzeniem bak, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Usuń wartość .bak znajdującą się na końcu nazwy folderu i naciśnij klawisz Enter.
   3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder z rozszerzeniem ba, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Na końcu nazwy folderu zmień rozszerzenie ba na bak i naciśnij klawisz Enter.
  • Jeśli tylko jeden folder zaczyna się ciągiem S-1-5, po którym następuje długa liczba i rozszerzenie bak, kliknij ten folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Usuń wartość „.bak” znajdującą się na końcu nazwy folderu i naciśnij klawisz Enter.
 5. Kliknij dwukrotnie folder bez rozszerzenia bak, kliknij dwukrotnie pole RefCount w okienku szczegółów, a następnie wpisz wartość 0 i kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij folder bez rozszerzenia bak, kliknij dwukrotnie pole State w okienku szczegółów, a następnie wpisz wartość 0 i kliknij przycisk OK.
 7. Zamknij Edytor rejestru.
 8. Uruchom ponownie komputer.
 9. Zaloguj się ponownie przy użyciu swojego konta.

Metoda 2. Zalogowanie się do systemu Windows i skopiowanie danych na nowe konto

Utwórz nowe konto i skopiuj na nie dane ze starego konta.

Metoda 3. Usunięcie błędnego identyfikatora SID i utworzenie nowego profilu

Aby usunąć błędny identyfikator SID i utworzyć nowy profil, wykonaj następujące czynności:
 1. Usuń błędny identyfikator SID.

  Automatyczne rozwiązywanie problemu

  Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie plikui wykonać kroki kreatora.

        Rozwiąż ten problem Microsoft Fix it 50446

  Uwagi

  • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim, ale ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
  • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

  Samodzielne rozwiązywanie problemu

  Ważne

W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić rejestr z kopii zapasowej w systemie Windows

Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

 1. Usuń profil w oknie dialogowym Właściwości komputera. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Kliknij łącze Zmień ustawienia.
  3. W oknie dialogowym Właściwości systemu kliknij kartę Zaawansowane.
  4. W obszarze Profile użytkownika kliknij pozycję Ustawienia.
  5. W oknie dialogowym Profile użytkownika wybierz profil, który chcesz usunąć, kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg regedit w polu Wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy identyfikator SID, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.
 1. Zaloguj się na komputerze i utwórz nowy profil.