Get Adobe Flash player

Inwentaryzacja zasobów IT

Przygotowujemy dedykowaną do potrzeb użytkownika bazę danych zbierającą i umożliwiającą raportowanie na bieżącao informacji o stanie posiadania i przyależności sprzętu i oprogramowania

Baza może być dostępna np w środowisku SharePoint

Kontakt w sprawie Inwentaryzacji

 

Verification


 

Narzędzia – Inwentaryzacji infrastruktury
e-Audytor 3.2
Rozbudowany, polski system do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w firmie. Pozwala na inwentaryzację i kontrolę sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji i plików, planowanie czynności serwisowych, a także upgrade’ów sprzętu i…
Microsoft Assessment and Planning Toolkit 4.0
Microsoft Assessment and Planning Solution Accelerator to narzędzie przeznaczone do inwentaryzacji pracujące w trybie bez agentów, które działając pod kontrolą Windows XP/Vista/7 lub Windows Server 2003/2008 skanuje otoczenie sieciowe przy pomocy…
AuditPro 5.0.3
Rozbudowany program czeskiej produkcji, służący do audytu oprogramowania, zarządzania posiadanymi licencjami i ewidencjonowania zasobów komputerowych w firmach. Umożliwia sprawdzenie zainstalowanego oprogramowania na stanowiskach w sieci lokalnej i…
Menedżer Licencji 1.4.1.19
Program służący do inwentaryzacji oprogramowania w firmie o niezbyt rozbudowanej funkcjonalności. Menedżer Licencji pozwala zdalnie pobrać informacje o zainstalowanym oprogramowaniu ze wszystkich firmowych komputerów w sieci lokalnej. Opcjonalnie…
uplook 2.2.4
uplook to jeden z czołowych programów do zarządzania infrastrukturą IT, w tym w szczególności przeprowadzania audytów oprogramowania w firmie. Podstawową funkcjonalnością programu jest identyfikacja i inwentaryzacja zainstalowanych aplikacji na…
Microsoft Software Inventory Analyser  4.0.0008
Microsoft Software Inventory Analyser (MSIA) to proste, bezpłatne narzędzie wyszukujące informacje o oprogramowaniu firmy Microsoft zainstalowanym na poszczególnych komputerach. Korzystając z tego narzędzia, można przeprowadzić inwentaryzację…
Ewida Standard 2.7
Ewida Standard jest rozbudowanym narzędziem przeznaczonym do ewidencjonowania oraz zarządzania sprzętem komputerowym i oprogramowaniem w firmie. Umożliwia prowadzenie bardzo szczegółowej ewidencji posiadanych komputerów, podzespołów komputerowych i…