Get Adobe Flash player

Kompleksowe Wrdożenia Informatyczne

 • Windows Server

 •  Exchange Server

 •  SQL Server

 •  Project Server

 •  SharePoint Server

 •  Search Server

 •  IIS

 •  serwisy sieciowe

 •  Media Server

 •  Wirtualizcja serwerów

 •  Stacje robocze

 •  Programy księgowe

 • Zabezpiecenia antywirusowe i antyspamowe

 • Archiwiacja danych – systemy odtwarznia systemów i ustawień.

 • Przepływ dokumentów

 • Instalacja sprzętu peryferyjnego

 • instalacja sprzętu sieciowego

 • Sieci WiFi

 • Dostęp zdalny – urządzenia przenośne (smartfon, palmtop, Ipod, tablet, laptop, notebook, ebook,…)