Get Adobe Flash player

Indeksowanie

Proponujemy opracowanie elektroniczne dokumentów.

Może ono polegać na:

  • przygotowaniu odpowiedniej bazy danych – dedykowanej do zestawu, lub zestawów dokumentów,
  • opracowaniu treści dokumentów i pdpięciu ich pod łatwo przesukiwalną bazę danych,
  • przygotowaniu zestawu indeksów ułatwiających zadawanie pytań bazie.

Zadając pytanie bazie, będą państwo mogli szbko dotrzeć do zesawu dokmentów związanych z zadanym pytaniem.