Get Adobe Flash player

Ubuntu ustawienie hasła dla konta root

sudo passwd