Get Adobe Flash player

Jak umożliwić działanie pakietu Office Professional Plus 2010 na serwerze terminali

Pakiet Office potrzebuje odpowiedniego klucza licencji grupowej.
Dodanie takiego klucza dla licencji MSDN lub Technet opisane jest np w artykule NB Microsoft
Jak umożliwić działanie pakietu Office Professional Plus 2010 na serwerze terminali

Jak zainstalować dodatkowy klucz produktu dla pakietu Office Professional Plus 2010 w celu włączenia usług terminalowych

Aby zainstalować dodatkowy klucz produktu w celu włączenia usług terminalowych, należy zastosować jedną z poniższych metod.

Metoda 1

 1. Jeśli korzystasz z subskrypcji MSDN, odwiedź stronę dotyczącą kluczy produktów subskrypcji MSDN, klikając następujące łącze:
  https://msdn.microsoft.com/pl-pl/subscriptions/securedownloads/cc137106(en-us).aspx            (https://msdn.microsoft.com/pl-pl/subscriptions/securedownloads/cc137106(en-us).aspx)

  Jeśli korzystasz z subskrypcji TechNet, odwiedź stronę dotyczącą kluczy produktów subskrypcji TechNet, klikając następujące łącze:

  https://technet.microsoft.com/pl-pl/subscriptions/securedownloads/cc137106.aspx            (https://technet.microsoft.com/pl-pl/subscriptions/securedownloads/cc137106.aspx)
 2. Rozpocznij aktualizowanie bieżącej instalacji pakietu Office Professional Plus 2010.
  1. Zamknij wszystkie aplikacje pakietu Office 2010.
  2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  3. Jeśli korzystasz z systemu Windows Server 2003, kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy. Jeśli korzystasz z systemu Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2, kliknij pozycję Programy i funkcje.
  4. Na liście zainstalowanych programów kliknij pozycję Microsoft Office Professional Plus 2010, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 3. W oknie dialogowym Microsoft Office Professional Plus 2010 kliknij opcję Wprowadź klucz produktu, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
 4. Zainstaluj klucz produktu dla usług terminalowych uzyskany od dostawcy subskrypcji MSDN lub TechNet.
  1. Upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem.
  2. Wprowadź klucz produktu, kliknij pole wyboru Próba automatycznej aktywacji produktu w trybie online w celu jego zaznaczenia, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
  3. Kliknij pozycję Zainstaluj teraz.
  4. Kiedy zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją o pomyślnym zakończeniu konfiguracji, kliknij przycisk Zamknij.
 5. Ukończ aktywację.
  1. Uruchom aplikację pakietu Office 2010.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć aktywację.
 6. Sprawdź stan aktywacji.
  1. Uruchom ponownie aplikację pakietu Office 2010.
  2. W aplikacji pakietu Office 2010 kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Pomoc.
  3. Sprawdź stan aktywacji.

Metoda 2

 1. Wykonaj krok 1 metody 1 w celu uzyskania klucza produktu pakietu Office 2010 dla usług terminalowych od dostawcy subskrypcji MSDN lub TechNet.
 2. Otwórz okno wiersza polecenia.
  Jeśli korzystasz z systemu Windows Server 2003, wykonaj następującą czynność:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg cmd, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli korzystasz z systemu Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg cmd w polu Wyszukaj, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję cmd.exe, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
  2. W oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Tak.
 3. Zainstaluj dodatkowy klucz produktu i aktywuj pakiet Office Professional Plus 2010.
  Jeśli korzystasz z pakietu Office Professional Plus 2010 w wersji x86 w systemie operacyjnym Windows w wersji x64, wykonaj następujące czynności:

  1. W wierszu polecenia uruchom następujące polecenie:
   cscript „%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs” /inpkey: <klucz_produktu>

   Uwaga W tym poleceniu ciąg <klucz_produktu> odpowiada kluczowi produktu, który ma zostać zainstalowany.

  2. Uruchom następujące polecenie:
   cscript „%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs” /act

  W innych sytuacjach wykonaj następujące czynności:

  1. W wierszu polecenia uruchom następujące polecenie:
   cscript „%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs” /inpkey: <klucz_produktu>
  2. Uruchom następujące polecenie:
   cscript „%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs” /act