Get Adobe Flash player

Płatnik – Jak korzystać z Płatnika bez użycia certyfikatu kwalifikowanego

należy wykonać następujące kroki: F8 -> CTRL+O -> Tak

na dole pierwszej formatki w pozycji
‚Zakres danych pobieranych podczas aktualizacji kartotek ubezpieczonych’ zmienić zakres z

‚Pełny zakres’ na ‚Bez aktualizacji kartotek’.