Get Adobe Flash player

Przygotowanie Pendrive zamiast DVD z obrazem pakietu instalacyjnego.

Litery dysków należy dopasować do stanu zgodnego w danej instalacji !!!
w przykładzie obraz znajduje się na dysku X i przygotowujemy Pendrive Y.

 • C:\WINDOWS\system32>diskpart
  Microsoft DiskPart version 10.0.14393.0
  Copyright (C) 1999-2013 Microsoft Corporation.
  On computer: ……
 • DISKPART> list disk
  Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
  ——– ————- ——- ——- — —
  Disk 2 Online 476 GB 0 B *
  Disk 3 Online 1853 GB 0 B *
  Disk 4 Online 14 GB 0 B
 • DISKPART> select disk 4
  Disk 4 is now the selected disk.
 • DISKPART> clean
  DiskPart succeeded in cleaning the disk.
 • DISKPART> create partition primary
  DiskPart succeeded in creating the specified partition.
 • DISKPART> select partition 1
  Partition 1 is now the selected partition.
 • DISKPART> active
  DiskPart marked the current partition as active.
 • DISKPART> format fs=ntfs quick label=”2016″
  100 percent completed
  DiskPart successfully formatted the volume.
  ASSIGN
 • DISKPART> exit
  Leaving DiskPart…
  C:\WINDOWS\system32>X:
  exit
 • X:\>cd boot
 • X:\boot>bootsect /nt60 Y:
  Target volumes will be updated with BOOTMGR compatible bootcode.
  cd
  Y: (\\?\Volume{1d782b00-383c-11e6-9bc5-f62fb78d6ab6})
  Successfully updated NTFS filesystem bootcode.
  Bootcode was successfully updated on all targeted volumes.
 • xcopy X:\*   Y: /H /F /E