Get Adobe Flash player

Instalacja certyfikatu SSL w programie Exchange 2013

Instalacja certyfikatu SSL w programie Exchange 2013

 1. Pobierz i otwórz plik  zawierający certyfikat – twoja_domena.cer.
 2. Skopiuj plik twoja_domena.cer na serwera Exchange do folderu sieciowego (w miejscu, w którym zapisany został plik CSR).
 3. Uruchom Exchange Admin Center otwierając przeglądarkę i przechodząc do https://localhost/ecp
 4. Zaloguj się podaj następująca format loginu: „domena\nazwa użytkownika” i wprowadź hasło.
 5. Wybierz „Serwery” (Servers) z lewej kolumny, a następnie „Certyfikaty” (Certificates) z prawego górnego rogu.
 6. Wybierz certyfikat po środku ekranu (wylistowane zgodnie z ich nazwą (Friendly Name)), a następnie kliknij przycisk „Zakończ” (Complete) w prawej kolumnie.
 7. Wprowadź lokalizację, w której znajduje się certyfikat.
 8. Certyfikat powinien zostać pomyślnie zainstalowany na serwerze.
 9. Aby umożliwić użycie certyfikatu wróć do sekcji „Certyfikaty” (Certificates) zaznacz certyfikat, którego chcesz użyć, a następnie go edytuj.
 10. Kliknij „Usługi” (Services) po lewej stronie.
 11. Zaznacz usługi dla których chciałbyś aktywować SSL i kliknij „zapisz” (save).
 12. Certyfikat powinien zostać zainstalowany i aktywowany.
UWAGA: Eksport do ISA Server
Eksportując certyfikat upewnij się, że uwzględniłeś wszystkie certyfikaty tworzące łańcuch certyfikacji. W przeciwnym razie certyfikat nie będzie działał poprawnie.