Get Adobe Flash player

Zmienne środowiskowe Windows

Można ustawić własne zmienne systemowe np.:
set zmienna=tekst
aby wyświetlić zmienną można użyć polecenia echo
echo %zmienna%
albo set
set zmienna
zmienna=tekst

zmienna systemowa
 %ALLUSERSPROFILE%
 %APPDATA%
 %COMPUTERNAME%
 %COMMONPROGRAMFILES%
 %COMMONPROGRAMFILES(x86)%
 %COMSPEC%
 %HOMEDRIVE%
 %HOMEPATH%
 %PATH%
 %PATHEXT%
 %PROGRAMFILES%
 %PROGRAMFILES(X86)%
 %PROMPT%
 %SYSTEMDRIVE%
 %SystemRoot%
 %TEMP% i %TMP%
 %USERNAME%
 %USERPROFILE%
 %WINDIR%
 %PUBLIC%

 

Poza tymi wymienionymi występują również:
%DATE% – podaje datę w formacie polecenia date
%TIME% – podaje czas w formacie polecenia time
%CD% – podaje ścieżkę do bieżącego katalogu
%ERRORLEVEL% – podaje kod zwrócony przez ostatnie polecenie