Get Adobe Flash player

Rozmiar załącznika przekracza dopuszczalny limit 20 MB e-mail w programie Outlook 2010

Rozwiązanie tego problemu opisane jest np. w artykule:

http://support.microsoft.com/kb/2222370

poniżej treść tego artykułu

Opis Problemu

Podczas próby dodania załącznika do wiadomości e-mail w programie Microsoft Office Outlook 2010 zwracany jest następujący komunikat o błędzie:

Rozmiar załącznika przekracza dopuszczalny limit.

Przyczyna

Ten problem ma jedną z poniższych przyczyn, zależnie od rodzaju używanego konta e-mail.
Internetowe konto e-mail (POP3, IMAP lub HTTP)
Ten komunikat o błędzie jest zwracany, ponieważ w programie Outlook 2010 wprowadzono nowy domyślny limit rozmiaru załącznika wynoszący 20 megabajtów (20480 KB) dla internetowych kont e-mail. Dzięki temu limitowi można zapobiec wielokrotnym próbom przekazania bardzo dużych załączników o rozmiarach przekraczających limity stosowane przez większość usługodawców internetowych. Ten limit ma zastosowanie w przypadku dodawania jednego dużego załącznika o rozmiarze przekraczającym 20 megabajtów (MB) lub kilku załączników o łącznym rozmiarze przekraczającym 20 MB.
Konto e-mail programu Microsoft Exchange Server
W przypadku korzystania ze skrzynki pocztowej programu Exchange Server ten komunikat o błędzie jest domyślnie zwracany po dołączeniu co najmniej jednego elementu do wiadomości, gdy łączny rozmiar załączników przekracza 10 MB (10240 KB). Ten limit dotyczący załączników nie ma związku z nowym limitem dla internetowych kont e-mail wprowadzonym w programie Outlook 2010. Limit dotyczący skrzynki pocztowej programu Exchange jest związany z ustawieniem Maksymalny rozmiar wysyłania konfigurowanym w oknie dialogowym Właściwości ustawień transportu przez administratora programu Exchange.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Rozwiązanie

Procedura modyfikowania domyślnego limitu dotyczącego załączników zależy od typu konta e-mail używanego w programie Outlook 2010.
Ważne
Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Użytkownik powinien wiedzieć, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756

      (http://vkbexternal/VKBWebService/ViewContent.aspx?scid=kb;EN-US;322756&PortalId=1)

Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemach Windows XP i Windows Vista

Internetowe konto e-mail (POP3, IMAP lub HTTP)

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.

    Rozwiąż ten problem

Microsoft Fix it 50510

Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby samodzielnie zmodyfikować domyślny limit rozmiaru załączników dotyczący internetowego konta e-mail w programie Outlook 2010, wykonaj następujące czynności:

 1. Zakończ pracę programu Outlook.
 2. Uruchom Edytor rejestru.
 3. Zlokalizuj i zaznacz jeden z następujących podkluczy rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences

  Uwaga Jeśli ta ścieżka rejestru nie istnieje, należy ją utworzyć ręcznie.

 4. W obszarze tego podklucza dodaj następujące dane rejestru:
  Typ wartości: DWORD
  Nazwa wartości: MaximumAttachmentSize
  Dane wartości: Liczba całkowita określająca największy dopuszczalny łączny rozmiar załączników. Aby na przykład skonfigurować limit o wartości 30 MB, określ wartość 30720 (dziesiętnie).

  Uwagi

  • Aby nie konfigurować limitu dla załączników, należy określić wartość zero (0).
  • Aby skonfigurować limit mniejszy niż wartość domyślna 20 MB, należy określić wartość mniejszą niż 20 MB.
 5. Zamknij Edytor rejestru.
 6. Uruchom program Outlook.

Konto e-mail programu Microsoft Exchange Server

W przypadku korzystania z konta programu Exchange Server w programie Outlook 2010 nie jest stosowany nowy limit o wartości 20 MB, który dotyczy internetowych kont e-mail. Zamiast tego program Outlook stosuje limit skonfigurowany na serwerze programu Exchange. Aby zmodyfikować ustawienie służące do sterowania rozmiarem wiadomości wysyłanych za pośrednictwem konta programu Exchange Server, wykonaj poniższe czynności.
Uwagi

 • Ta procedura dotyczy programu Exchange Server 2007. Podobną procedurę należy stosować dla innych wersji programu Exchange.
 • To ustawienie programu Exchange Server dotyczy wszystkich wersji programu Outlook, a nie tylko programu Outlook 2010.
 • Tylko administrator programu Exchange może wprowadzić zmiany podane w poniższej procedurze. Zwykli użytkownicy nie mają dostępu do Konsoli zarządzania programu Exchange.
 1. Uruchom Konsolę zarządzania programu Exchange.
 2. W obszarze Konfiguracja organizacji kliknij pozycję Transport centralny.
 3. Na karcie Ustawienia globalne kliknij pozycję Ustawienia transportu.

 4. W sekcji Ustawienia transportu w okienku Akcje kliknij pozycję Właściwości.
 5. Na karcie Ogólne w oknie dialogowym Właściwości ustawień transportu skonfiguruj wartość ustawienia Maksymalny rozmiar wysyłania (KB).
 6. Kliknij przycisk OK.

Uwaga W związku z tym, że serwer programu Exchange ma pamięć podręczną dla różnych ustawień, ta zmiana nie zostanie uwzględniona natychmiast. Zanim program Outlook rozpozna tę zmianę, może upłynąć kilka godzin.