Get Adobe Flash player

usługa W32time – Jak skonfigurować autorytatywny serwer czasu w systemie Windows Server

informacje na ten temat znajdują się np na stronie  http://support.microsoft.com/kb/816042/pl

poniżej zawartość tego artykułu

System Windows zawiera narzędzie usługi zegara, W32Time, wymagane przez protokół uwierzytelniania Kerberos. Celem usługi zegara systemu Windows jest zapewnienie, że wszystkie komputery w obrębie organizacji, na których działa system Windows 2000 lub nowszy, używają wspólnego czasu.
Aby zagwarantować odpowiednie użycie wspólnego czasu, usługa zegara systemu Windows używa relacji hierarchicznej, która kontroluje źródło. Ponadto usługa zegara systemu Windows nie zezwala na pętle. Komputery z systemem Windows używają domyślnie następującej hierarchii:

 • Wszystkie stacjonarne komputery klienckie wyznaczają uwierzytelniający kontroler domeny jako swojego partnera czasu przychodzącego.
 • Wszystkie serwery członkowskie wykonują ten sam proces, co stacjonarne komputery klienckie.
 • Wszystkie kontrolery domeny w domenie wyznaczają wzorzec operacji podstawowego kontrolera domeny jako swojego partnera czasu przychodzącego.
 • Wszystkie wzorce operacji podstawowego kontrolera domeny zachowują hierarchię domen w wyborze partnera czasu przychodzącego.

W tej hierarchii wzorzec operacji podstawowego kontrolera domeny w katalogu głównym lasu staje się autorytatywnym serwerem czasu dla organizacji.  Zdecydowanie zalecane jest skonfigurowanie autorytatywnego serwera czasu do pobierania czasu ze Źródła sprzętowego. W przypadku skonfigurowania autorytatywnego serwera czasu do synchronizacji ze Źródłem czasu w Internecie uwierzytelnianie nie jest przeprowadzane. Zalecane jest również obniżenie ustawień związanych z korektą czasu dla serwerów i klientów autonomicznych. Te zalecenia zapewniają większą dokładność i wyższy poziom zabezpieczeń w domenie.

Konfigurowanie usługi zegara systemu Windows do korzystania z wewnętrznego zegara sprzętowego

Aby automatycznie skonfigurować usługę Czas systemu Windows do korzystania z wewnętrznego zegara sprzętowego, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.

Rozwiąż ten problem Microsoft Fix it 50394

Uwagi

 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Ważne: W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322756      Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows

Aby skonfigurować wzorzec podstawowego kontrolera domeny bez korzystania z zewnętrznego Źródła czasu, należy zmienić flagę anonsowania na wzorcu podstawowego kontrolera domeny.  Wzorzec podstawowego kontrolera domeny jest serwerem odgrywającym rolę wzorca podstawowego kontrolera domeny w katalogu głównym lasu dla domeny. Ta konfiguracja zmusza wzorzec podstawowego kontrolera domeny do anonsowania siebie jako Źródła prawidłowego czasu, wykorzystującego wbudowany zegar CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).  Aby skonfigurować wzorzec podstawowego kontrolera domeny przy użyciu wewnętrznego zegara sprzętowego, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags
 3. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję AnnounceFlags, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 4. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD wpisz A w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Zamknij Edytor rejestru.
 6. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, aby uruchomić ponownie usługę Czas systemu Windows, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  net stop w32time && net start w32time

Uwaga: Nie wolno konfigurować wzorca podstawowego kontrolera domeny do synchronizacji z samym sobą. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn, dla których nie należy konfigurować wzorca podstawowego kontrolera domeny tak, aby synchronizował się sam ze sobą, odwiedź następującą witrynę sieci Web w celu wyświetlenia dokumentu RFC (Request For Comment) 1305:

Jeśli wzorzec podstawowego kontrolera domeny jest skonfigurowany w celu synchronizacji z samym sobą, w dzienniku systemu są rejestrowane następujące zdarzenia:Typ zdarzenia: Informacje Źródło zdarzenia: W32Time Kategoria zdarzenia: Brak Identyfikator zdarzenia: 38 Komputer: NazwaKomputera Opis: Dostawca czasu NtpClient nie może się połączyć lub otrzymuje obecnie nieprawidłowe dane o czasie z Adres_IP_serwera_NTP. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Centrum pomocy i obsługi technicznej w witrynie http://support.microsoft.com.

Typ zdarzenia: Ostrzeżenie Źródło zdarzenia: W32Time Kategoria zdarzenia: Brak Identyfikator zdarzenia: 47 Komputer: NazwaKomputera Opis: Dostawca czasu NtpClient: Nie odebrano prawidłowej odpowiedzi od ręcznie skonfigurowanej końcówki Adres_IP_serwera_NTP po 8 próbach kontaktu. Końcówka zostanie odrzucona jako źródło czasu i dostawca czasu NtpClient podejmie próbę wykrycia nowej końcówki z tą nazwą DNS. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Centrum pomocy i obsługi technicznej w witrynie http://support.microsoft.com.

Typ zdarzenia: Błąd Źródło zdarzenia: W32Time Kategoria zdarzenia: Brak Identyfikator zdarzenia: 29 Komputer: NazwaKomputera Opis: Dostawca czasu NtpClient jest skonfigurowany, tak aby pobierać czas z jednego lub kilku Źródeł czasu, jednak żadne ze Źródeł nie jest dostępne. Przez 15 min nie nastąpi próba kontaktu ze Źródłem. NtpClient nie ma Źródła dokładnego czasu. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Centrum pomocy i obsługi technicznej w witrynie http://support.microsoft.com.

Jeżeli wzorzec podstawowego kontrolera domeny jest uruchomiony bez korzystania z zewnętrznego Źródła czasu,  w dzienniku aplikacji rejestrowane jest następujące zdarzenie:Typ zdarzenia: Błąd Źródło zdarzenia: W32Time Kategoria zdarzenia: Brak Identyfikator zdarzenia: 12 Opis: Dostawca czasu NtpClient: Ten komputer został skonfigurowany do używania hierarchii domen w celu określenia Źródła czasu, ale jest to emulator podstawowego kontrolera domeny dla domeny w katalogu głównym lasu, więc nie ma nad nim żadnego komputera w hierarchii domeny, który mógłby być używany jako źródło czasu. Zalecane jest skonfigurowanie usługi zegara rzeczywistego w domenie głównej lub ręczne skonfigurowanie podstawowego kontrolera domeny w celu zsynchronizowania z zewnętrznym Źródłem czasu. W przeciwnym wypadku ten komputer będzie działał jako autorytatywne źródło czasu w hierarchii domen. Jeśli dla tego komputera nie jest skonfigurowane lub nie jest używane zewnętrzne źródło czasu, możesz wybrać wyłączenie klienta NtpClient.

Ten tekst przypomina o korzystaniu z zewnętrznego Źródła czasu i można go zignorować.

Konfigurowanie usługi Czas systemu Windows do korzystania z zewnętrznego źródła czasu

Aby automatycznie skonfigurować wewnętrzny serwer czasu do synchronizacji z zewnętrznym źródłem czasu, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.

Rozwiąż ten problem Microsoft Fix it 50395

Serwery czasu

Uwagi

 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby samodzielnie skonfigurować wewnętrzny serwer czasu w celu synchronizacji z zewnętrznym źródłem czasu, wykonaj następujące czynności:

 1. Zmień typ serwera na NTP. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Type
  3. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję Type, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  4. W oknie dialogowym Edytowanie wartości wpisz NTP w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Ustaw
  AnnounceFlags

  na wartość 5. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags
  2. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję AnnounceFlags, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  3. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD wpisz 5 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
   Uwagi

   • Jeśli autorytatywny serwer czasu skonfigurowany do używania ustawienia AnnounceFlag o wartości 0x5 nie jest synchronizowany z nadrzędnym serwerem czasu, serwer kliencki może nie być poprawnie synchronizowany z autorytatywnym serwerem czasu po wznowieniu synchronizacji autorytatywnego serwera czasu z nadrzędnym serwerem czasu. Dlatego w przypadku słabego połączenia sieciowego lub w razie innych problemów mogących wywoływać błędy synchronizacji czasu serwera autorytatywnego z serwerem nadrzędnym dla ustawienia AnnounceFlag należy ustawić wartość 0xA zamiast 0x5.
   • Jeśli autorytatywny serwer czasu jest skonfigurowany do używania ustawienia AnnounceFlag o wartości 0x5 i synchronizacji z nadrzędnym serwerem czasu w stałych odstępach czasu określonych w ustawieniu SpecialPollInterval, serwer kliencki może nie być poprawnie synchronizowany z autorytatywnym serwerem czasu po ponownym uruchomieniu autorytatywnego serwera czasu. Dlatego w przypadku skonfigurowania autorytatywnego serwera czasu do synchronizacji z nadrzędnym serwerem NTP w stałych odstępach czasu określonych w ustawieniu SpecialPollInterval dla ustawienia AnnounceFlag należy ustawić wartość 0xA zamiast 0x5.
 3. Włącz obiekt NTPServer. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.
  1. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer
  2. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję Enabled, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  3. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD wpisz 1 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Określ Źródła czasu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.
  1. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję NtpServer, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  3. W oknie dialogowym Edytowanie wartości w polu Dane wartości wpisz wartość obiekty_równorzędne, a następnie kliknij przycisk OK.
   Uwaga: Obiekty_równorzędne to symbol zastępczy rozdzielanej spacjami listy obiektów równorzędnych, od których dany komputer otrzymuje sygnatury czasowe. Każda nazwa DNS wymieniona na liście musi być unikatowa.     Należy dołączyć ciąg ,0x1 na końcu każdej nazwy DNS.   Jeżeli ciąg ,0x1 nie zostanie dołączony na końcu każdej nazwy DNS, zmiany wprowadzone w kroku 5 nie zostaną uwzględnione.
 5. Wybierz interwał sondowania. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.
  1. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\SpecialPollInterval
  2. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję SpecialPollInterval, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  3. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD w polu Dane wartości wpisz wartość czas_w_sekundach, a następnie kliknij przycisk OK.
   Uwaga: Czas_w_sekundach to symbol zastępczy żądanej liczby sekund między poszczególnymi sondowaniami.  Zalecana wartość to 384.  Ta wartość konfiguruje serwer czasu do sondowania co 15 minut.
 6. Skonfiguruj ustawienia korekty czasu.    Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.
  1. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxPosPhaseCorrection
  2. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję MaxPosPhaseCorrection, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  3. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD kliknij opcję Dziesiętny w polu System, aby ją zaznaczyć.
  4. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD w polu Dane wartości wpisz wartość czas_w_sekundach, a następnie kliknij przycisk OK.
   Uwaga: Czas_w_sekundach to symbol zastępczy uzasadnionej wartości, takiej jak 1 godzina (3600) lub 30 minut (1800).  Na wybór tej wartości wpływa interwał sondowania, stan sieci i zewnętrzne źródło czasu.
  5. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxNegPhaseCorrection
  6. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję MaxNegPhaseCorrection, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  7. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD kliknij opcję Dziesiętny w polu System, aby ją zaznaczyć.
  8. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD w polu Dane wartości wpisz wartość czas_w_sekundach, a następnie kliknij przycisk OK.
   Uwaga: Czas_w_sekundach to symbol zastępczy uzasadnionej wartości, takiej jak 1 godzina (3600) lub 30 minut (1800).  Na wybór tej wartości wpływa interwał sondowania, stan sieci i zewnętrzne źródło czasu.
 7. Zamknij Edytor rejestru.
 8. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, aby uruchomić ponownie usługę Czas systemu Windows, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  net stop w32time && net start w32time

UWAGA Listę dostępnych serwerów czasu można znaleźć w artykule z bazy wiedzy Microsoft KB: 262680    (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;262680)

— „Lista serwerów czasu SNTP (Simple Network Time Protocol) dostępnych w Internecie”

Rozwiązywanie problemów

Aby zapewnić poprawne działanie usługi Czas systemu Windows, infrastruktura sieciowa musi funkcjonować poprawnie. Najczęściej występują następujące problemy wpływające na usługę zegara systemu Windows:

 • Wystąpił problem z połączeniami protokołu TCP/IP, taki jak brama nieaktywna.
 • Usługa rozpoznawania nazw nie działa poprawnie.
 • W sieci występują opóźnienia przy dużym natężeniu ruchu sieciowego, zwłaszcza podczas synchronizacji za pośrednictwem łączy sieci rozległej (WAN) o długim czasie oczekiwania.
 • Usługa zegara systemu Windows usiłuje przeprowadzić synchronizację z niedokładnymi Źródłami czasu.

Firma Microsoft zaleca rozwiązywanie problemów sieciowych przy użyciu narzędzia Netdiag.exe. Narzędzie Netdiag.exe jest częścią pakietu narzędzi obsługi systemu Windows Server 2003. W Pomocy narzędzi obsługi zamieszczono pełną listę parametrów wiersza polecenia, których można używać z narzędziem Netdiag.exe. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, można włączyć dziennik debugowania usługi zegara systemu Windows. Dziennik debugowania może zawierać szczegółowe informacje, dlatego firma Microsoft zaleca skontaktowanie się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w przypadku włączenia dziennika logowania usługi zegara systemu Windows.
Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o kosztach związanych ze świadczeniem pomocy, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;[LN];CNTACTMS

UwagaW wyjątkowych przypadkach opłaty pobierane normalnie za połączenia telefoniczne z pomocą techniczną mogą zostać anulowane, jeśli specjalista ds. pomocy technicznej firmy Microsoft uzna, że zgłoszony problem można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej określonej aktualizacji.

Więcej informacji

Protokół NTP obsługuje kilka różnych typów pakietów. Zazwyczaj klienci protokołu NTP oraz protokołu SNTP (Simple Network Time Protocol) wysyłają do serwera NTP pakiety żądań w trybie klienta. Serwer NTP odpowiada pakietem w trybie serwera. W celu skonfigurowania usługi W32time w taki sposób, aby wysyłała do serwera NTP pakiety w trybie symetrycznym aktywnym zamiast pakietów w trybie klienta, należy wpisać następujące polecenie w wierszu polecenia:

w32tm /config /manualpeerlist:<serwer>,0x4 /syncfromflags:MANUAL

UwagaAby wymusić wysyłanie przez usługę W32time normalnych żądań klienta zamiast pakietów w trybie symetrycznym aktywnym, należy użyć flagi 0x8. Serwer NTP odpowiada w normalny sposób na te zwykłe żądania klienta.

Konfigurowanie niezawodnego źródła czasu

Komputer skonfigurowany jako niezawodne źródło czasu jest rozpoznawany jako rdzeń usługi Czas systemu Windows. Rdzeń usługi zegara jest serwerem autorytatywnym dla domeny i zazwyczaj jest skonfigurowany do pobierania czasu z zewnętrznego serwera NTP lub jakiegoś urządzenia sprzętowego. Serwer czasu można skonfigurować jako źródło prawidłowego czasu, aby zoptymalizować sposób przesyłania czasu przez hierarchię domen. Jeśli jako źródło prawidłowego czasu jest skonfigurowany kontroler domeny, usługa Net Logon ogłasza, że dany kontroler domeny jest źródłem prawidłowego czasu, gdy loguje się on do sieci. Gdy inne kontrolery domeny szukają źródła czasu do zsynchronizowania się z nim, w pierwszej kolejności wybierają źródło prawidłowego czasu, jeśli jest ono dostępne.

Synchronizacja określona ręcznie

W przypadku synchronizacji określonej ręcznie można wyznaczyć jedną końcówkę lub listę końcówek, z których komputer uzyskuje czas. Jeśli komputer nie jest członkiem domeny, musi on być ręcznie skonfigurowany do synchronizacji z określonym źródłem czasu. Komputer, który jest członkiem domeny, jest domyślnie skonfigurowany do synchronizacji z hierarchii domen.  Synchronizacja określona ręcznie jest najbardziej użyteczna w przypadku katalogu głównego lasu dla domeny lub w przypadku komputerów, które nie są dołączone do domeny. Ręczne określenie zewnętrznego serwera NTP do synchronizacji z komputerem autorytatywnym dla domeny zapewnia prawidłowy czas. Aby zapewnić wysoki poziom dokładności i zabezpieczeń w domenie, zaleca się jednak skonfigurowanie komputera autorytatywnego dla domeny do synchronizacji z zegarem sprzętowym.
Jeśli żadne sprzętowe źródło czasu nie jest dostępne, usługa W32time jest konfigurowana jako usługa typu NTP. Należy ponownie skonfigurować wpisy rejestru MaxPosPhaseCorrection i MaxNegPhaseCorrection. Zalecane jest skonfigurowanie wartości 15 minut, a nawet niższej, zależnie od Źródła czasu, stanu sieci i wymogów zabezpieczeń. Odnosi się to również do dowolnego Źródła prawidłowego czasu skonfigurowanego jako źródło czasu katalogu głównego lasu w podsieci synchronizacji czasu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tych wpisów rejestru, zobacz sekcję „Wpisy rejestru związane z usługą zegara systemu Windows”  w tym artykule.
Uwaga: Ręcznie określone Źródła czasu nie są uwierzytelniane, o ile nie jest dla nich napisany określony dostawca czasu, więc są narażone na ataki. Ponadto, jeśli komputer jest synchronizowany z ręcznie określonym Źródłem czasu, a nie z jego uwierzytelniającym kontrolerem domeny, może się zdarzyć, że te dwa komputery nie będą zsynchronizowane. W tym scenariuszu próba uwierzytelniania Kerberos zakończy się niepowodzeniem i może być również przyczyną niepowodzenia innych działań wymagających uwierzytelnienia, takich jak drukowanie czy udostępnianie plików. Jeśli do synchronizacji ze Źródłem zewnętrznym jest skonfigurowany tylko katalog główny lasu, wszystkie inne komputery w lesie pozostają zsynchronizowane ze sobą. Ta konfiguracja utrudnia włamania.

Wszystkie dostępne mechanizmy synchronizacji

Opcja wszystkich dostępnych mechanizmów synchronizacji jest najcenniejszą metodą synchronizacji dla użytkowników sieci. Ta metoda umożliwia synchronizację z hierarchią domen i może również zapewnić alternatywne źródło czasu, jeśli hierarchia domen jest niedostępna, zależnie od konfiguracji. Jeśli klient nie może zsynchronizować zegara z hierarchią domen, automatycznie używane jest źródło czasu określone przez ustawienie NtpServer. Ta metoda synchronizacji jest najlepszą metodą zapewnienia dokładnego czasu klientom.

Wpisy rejestru związane z usługą Czas systemu Windows

Następujące wpisy rejestru znajdują się w kluczu:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\

 

Wpis rejestru MaxPosPhaseCorrection
Ścieżka
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Uwaga: Ten klucz określa największą dodatnią korektę czasu w sekundach, wprowadzaną przez tę usługę. Jeżeli usługa ustali, że konieczne jest wprowadzenie większej zmiany, rejestruje odpowiednie zdarzenie w dzienniku. W szczególnym wypadku (0xFFFFFFFF) korekta czasu jest zawsze wprowadzana. Wartość domyślna dla członków domeny jest równa 0xFFFFFFFF.  Wartość domyślna dla klientów i serwerów autonomicznych jest równa 54 000 (15 godzin).
Wpis rejestru MaxNegPhaseCorrection
Ścieżka
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Uwaga: Ten klucz określa największą ujemną korektę czasu w sekundach, wprowadzaną przez tę usługę. Jeżeli usługa ustali, że konieczne jest wprowadzenie większej zmiany, rejestruje odpowiednie zdarzenie w dzienniku.  W szczególnym wypadku (-1) korekta czasu jest zawsze wprowadzana. Wartość domyślna dla członków domeny jest równa 0xFFFFFFFF.  Wartość domyślna dla klientów i serwerów autonomicznych jest równa 54 000 (15 godzin).
Wpis rejestru MaxPollInterval
Ścieżka
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Uwaga: Ten wpis określa największy dopuszczalny systemowy interwał sondowania (w sekundach). Należy zauważyć, że system musi sondować zgodnie z zaplanowanym interwałem, jednak dostawca może odmówić utworzenia żądanych próbek. Wartość domyślna dla członków domeny jest równa 10. Wartość domyślna dla klientów i serwerów autonomicznych jest równa 15.
Wpis rejestru SpecialPollInterval
Ścieżka
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
Uwaga Ten wpis określa specjalny interwał sondowania w sekundach dla końcówek konfigurowanych ręcznie. Po włączeniu flagi SpecialInterval 0x1 usługa W32Time używa tego interwału sondowania zamiast interwału sondowania określonego przez system operacyjny. Wartość domyślna dla członków domeny jest równa 3600. Wartość domyślna dla klientów i serwerów autonomicznych jest równa 604 800.
Wpis rejestru MaxAllowedPhaseOffset
Ścieżka
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Uwaga: Ten wpis określa maksymalne przesunięcie (w sekundach), dla którego usługa W32Time usiłuje dostosować zegar komputera, modyfikując częstotliwość. W przypadku większego przesunięcia usługa W32Time konfiguruje zegar komputera bezpośrednio. Wartość domyślna dla członków domeny jest równa 300. Wartość domyślna dla klientów i serwerów autonomicznych jest równa 1.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o usłudze Czas systemu Windows, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

816043       (http://support.microsoft.com/kb/816043/            )

Jak włączyć rejestrowanie debugowania w usłudze Czas systemu Windows (strona może być w języku angielskim)

884776        (http://support.microsoft.com/kb/884776/pl/            )

Konfigurowanie usługi Czas systemu Windows w celu eliminacji dużych przesunięć czasowych

321708       (http://support.microsoft.com/kb/321708/pl/            )

JAK: Korzystanie z narzędzia do diagnostyki sieci (Netdiag.exe) w systemie Windows 2000

314054       (http://support.microsoft.com/kb/314054/pl/            )

Jak skonfigurować autorytatywny serwer czasu w systemie Windows XP

216734       (http://support.microsoft.com/kb/216734/pl/            )

Jak skonfigurować autorytatywny serwer czasu w systemie Windows 2000

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Czas systemu Windows w lesie opartym na systemie Windows Server 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Właściwości

Numer ID artykułu: 816042 – Ostatnia weryfikacja: 29 lutego 2012 – Weryfikacja: 4.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Słowa kluczowe:
kbfixme kbmsifixme kbsecurity kbhowto KB816042