Get Adobe Flash player

Office 2013 – OCR, PDF

MODI nie jest już częścią pakietu Office 2013.

Funkcjonalność OCR  rozpoznawanie pisma z plików graficznych została przeniesiona do programu OneNote (oczywiście OCR musi być zainstalowany – opcja instalacji OCR zaznaczona w procesie instalacji pakietu, włączenie tej opcji jest konieczne, aby OCR był dostępny w OneNote)

Po wklejeniu  zdjęcia do programu OneNote, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na grafikę i wybrać polecenie  „Kopiuj tekst z obrazu ” do schowka.

Następnie można wkleić go ze schowka do innych aplikacji.

W programie Word 2013 umożliwiono wczytywanie plików  PDF i konwertowanie ich do formatu plików otwartych do edycji .

 

Program Microsoft Office Document Imaging (MODI) nie jest dostępny w pakiecie Microsoft Office 2010/2013, ale można go doinstalować.
Poniżej informacje z artykułu:

Instalowanie programu MODI do użytku z pakietem Microsoft Office 2010

W tym artykule przedstawiono metody instalowania programu MODI na komputerze. Opisano tu także metody alternatywne, które pozwalają ponownie uzyskać niektóre funkcje dostępne w programie MODI.

Rozwiązanie

Aby zainstalować program Microsoft Office Document Imaging (MODI) do użytku z pakietem Microsoft Office 2010, należy skorzystać z jednej z następujących metod:

Metoda 1. Pobranie i zainstalowanie konwertera plików MDI na TIFF

Aby pobrać i zainstalować konwertera plików MDI na TIFF, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30328

      (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30328)

Metoda 2. Zainstalowanie programu MODI przez zainstalowanie programu SharePoint Designer 2007

Program SharePoint Designer 2007 jest dostępny do bezpłatnego pobrania w Centrum pobierania Microsoft. Aby pobrać program SharePoint Designer 2007, ale w instalacji uwzględnić tylko program MODI, wykonaj następujące czynności:

 1. Pobierz plik SharePointDesigner.exe z poniższej lokalizacji i uruchom go:
  Pobierz program SharePoint Designer 2007

        (http://www.microsoft.com/downloads/pl-pl/details.aspx?familyid=baa3ad86-bfc1-4bd4-9812-d9e710d44f42&displaylang=pl)
 2. Przejrzyj i zaakceptuj licencję na oprogramowanie.
 3. Kliknij pozycję Dostosuj, aby otworzyć opcje instalacji.
 4. Na karcie Opcje instalacji kliknij strzałkę w dół i dla poniższych trzech sekcji wybierz pozycję Niedostępne:
  • Microsoft Office SharePoint Designer
  • Funkcje wspólne pakietu Office
  • Narzędzia Office
 5. Rozwiń węzeł Narzędzia Office.
 6. Kliknij strzałkę w dół dla opcji Microsoft Office Document Imaging i wybierz pozycję Uruchom wszystko z mojego komputera.
 7. Kliknij przycisk Zainstaluj teraz, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Zrzut ekranu z lokalizacją programu MODI w trakcie instalacji programu SharePoint Designer 2007:

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Aby uruchomić program Microsoft Office Document Imaging, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz polecenie Wszystkie programy.
 2. Kliknij pozycję Microsoft Office i wybierz polecenie Narzędzia Microsoft Office.
 3. Kliknij pozycję Microsoft Office Document Imaging.

Metoda 3. Zainstalowanie programu MODI za pomocą nośnika pakietu Office System 2007

Aby korzystać z programu MODI w pakiecie Office System 2007 z pakietem Office 2010, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom proces instalacji pakietu Office System 2007.
 2. Przejrzyj i zaakceptuj licencję na oprogramowanie.
 3. Kliknij pozycję Dostosuj, aby otworzyć opcje instalacji.
 4. Na karcie Opcje instalacji kliknij strzałkę w dół i dla wszystkich sekcji wybierz pozycję Niedostępne.
 5. Rozwiń węzeł Narzędzia Office.
 6. Kliknij strzałkę w dół dla opcji Microsoft Office Document Imaging i wybierz pozycję Uruchom wszystko z mojego komputera.
 7. Kliknij przycisk Zainstaluj teraz, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Zrzut ekranu z lokalizacją programu MODI w trakcie instalacji pakietu Office System 2007:

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Aby uruchomić program Microsoft Office Document Imaging, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz polecenie Wszystkie programy.
 2. Kliknij pozycję Microsoft Office i wybierz polecenie Narzędzia Microsoft Office.
 3. Kliknij pozycję Microsoft Office Document Imaging.

Uwaga Instalacje 32- i 64-bitowych wersji pakietu Office istniejące obok siebie nie są obsługiwane. Więcej informacji na temat 64-bitowych wersji pakietu Office 2010 można znaleźć w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
Pakiet Office 2010 w wersjach 64-bitowych

      (http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/ee681792.aspx)

Więcej informacji

Jeśli metody przedstawione w sekcji „Rozwiązanie” tego artykułu nie umożliwiają zainstalowania programu MODI, posługując się pewnymi metodami alternatywnymi, można ponownie uzyskać niektóre funkcje, które były dostępne w programie Microsoft Office Document Imaging.

Microsoft Office Document Scanning

Składnik Microsoft Office Document Scanning programu MODI służy do skanowania dokumentów i udostępniania ich na komputerze przy użyciu zainstalowanego skanera. W celu skanowania dokumentów należy używać usługi Faksowanie i skanowanie w systemie Windows. Więcej informacji na temat usługi Faksowanie i skanowanie w systemie Windows można znaleźć w następujących witrynach firmy Microsoft w sieci Web:

Wysyłanie faksu

      (http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/send-a-fax)
Konfigurowanie komputera w celu wysyłania i odbierania faksów

      (http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/Set-up-your-computer-to-send-and-receive-faxes)

Uwaga Aby uzyskać więcej informacji w przypadku używania oprogramowania do skanowania innej firmy lub oprogramowania dołączonego do skanera bądź drukarki, należy skontaktować się z producentem tego urządzenia.

Sterownik drukarki programu Microsoft Office Document Image Writer

Sterownik drukarki programu Microsoft Office Document Image Writer jest dołączony do programu MODI. Ten sterownik umożliwia zapisywanie dowolnych dokumentów pakietu Microsoft Office w formatach tiff i mdi. Zalecamy korzystanie ze sterownika drukarki modułu zapisywania dokumentów XPS firmy Microsoft lub sterownika drukarki usługi faksowania systemu Windows. Więcej informacji na temat modułu zapisywania dokumentów XPS firmy Microsoft można znaleźć w następujących witrynach firmy Microsoft w sieci Web:

Moduł zapisywania dokumentów XPS firmy Microsoft — informacje

      (http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/dd183313(VS.85).aspx)
Drukowanie do modułu zapisywania dokumentów XPS firmy Microsoft

      (http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/Print-to-the-Microsoft-XPS-Document-Writer)

Wyświetlanie plików w formatach tiff i mdi

Do wyświetlania plików w formatach tiff można używać jednej z następujących aplikacji:

 • Windows XP: Podgląd obrazów i faksów systemu Windows
 • Windows Vista i nowsze wersje: Podgląd fotografii w systemie Windows lub Galeria fotografii systemu Windows

Obecnie firma Microsoft nie udostępnia żadnej przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie plików mdi w pakiecie Office 2010. Aby otworzyć plik mdi, należy użyć konwertera innej firmy lub przekonwertować ten plik na format tiff, a następnie wyświetlić plik w programie MODI z pakietu Office 2003 bądź pakietu Office System 2007.

Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR)

Program MODI umożliwia też przeprowadzanie optycznego rozpoznawania znaków (OCR, Optical Character Recognition). Optyczne rozpoznawanie znaków pozwala kopiować tekst z zeskanowanego obrazu lub faksu do innej lokalizacji. Aby zastosować tę funkcję, należy użyć programu Microsoft OneNote 2010. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. W programie OneNote 2010 na karcie Wstawianie kliknij pozycję Obraz.
 2. Znajdź i otwórz zeskanowany plik. Plik zostanie wstawiony w programie OneNote 2010 jako obraz.
 3. Kliknijobraz prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Kopiuj tekst z obrazu, a następnie wklej informacje w innej lokalizacji.

Na potrzeby drukowania do programu OneNote 2010 używany jest sterownik drukarki modułu zapisywania dokumentów XPS.

Interfejs iFilter

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Plik do pobrania

Pobierz teraz pakiet przewodnika dotyczącego instalacji i obsługi interfejsu IFilter TIFF w systemie Windows (Windows TIFF IFilter Installation and Operations Guide.doc).

      (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=d220d961-5130-4279-b913-28b5f4be7a57)

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591

      (http://support.microsoft.com/kb/119591/pl/            )

Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online

Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Live Meeting

Wcześniej usługa Microsoft Live Meeting używała programu MODI do przekazywania dokumentów programu Microsoft Word do spotkań. Teraz usługa Live Meeting instaluje odpowiednią wersję sterownika drukarki programu MODI.  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

940842

      (http://support.microsoft.com/kb/940842/            )

Po zainstalowaniu klienta Live Meeting 2007 dla systemu Windows nie można importować dokumentów na spotkania (strona może być w języku angielskim)