Get Adobe Flash player

Instalacja serwera Exchange 2010 na serwerze Windows 2008 R2 nie pełniącym roli AD

serwer nie pełni ról serwera AD

Przygotowania:    na skruty ->

– dodanie:    Funkcji środowiska  .NET Framework 3.5.1

– dodanie ról:

  • Serwer sieci Web (IIS)
  • Usługi domenowe w usudze Active Directory

– uruchomienie setup.com /PrepareAD /OrganizationName:…

– zainstalowanie filtra FilterPack64bit

– ustawienie  automatycznego włączania Usługi  udostępniania portów NET.Tcp

  • Start Windows powershell.
  • Run the command and hit enter
  • Set-Service NetTcpPortSharing -StartupType Automatic

– włączenie  Funkcji Środowisko pulpitu

 

Uruchomienie instalacji serwera